PODPROGRAM 2021 -październik 2022UWAGA!!!
 
Informuje, że bierzemy udział w Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, wyższe kryteria dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ.
Przewidywane zakończenie PODPROGRAMU 2021 -październik 2022
Paczka żywnościowa max 28,17kg w całym Podprogramie 2021
Obowiązujące kryterium dochodowe:
- 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);
- 1320 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł)
Dystrybucja towarów zaczyna się od 01.03.2022r.
Magazyn będzie czynny jak w latach poprzednich pon, wt śr w godzinach 9-11.
Przypominamy że na magazyn należy przyjść z własną torbą oraz skierowaniem. Ze względu na dalszą pandemię COVID, tak samo jak w zeszłym roku obowiązuje zmniejszona liczba beneficjentów (max 50 na dzień co oznacza ze 1 osoba równa się 1 skierowanie), prosimy również o zachowywanie odpowiedniej odległości miedzy sobą i ogólny reżim sanitarny.

Archiwum bloga