Młodzież PCK Struktura organizacyjna Ruchu Młodzieżowego PCK składa się z dwóch części - jednostek podstawowych oraz Rad Młodzieżowych PCK. Wśród jednostek podstawowych Młodzieży PCK znajdują się:
  1. Kluby Wiewiórka
  2. Szkolne Koła PCK (SK PCK)
  3. Akademickie Koła PCK
  4. Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (SIM PCK)
  5. Inne grupy Młodzieży PCK
 Działają one w różnych środowiskach, skupiając w swych szeregach dzieci i młodzież oraz osoby działające na ich rzecz. Więcej szczegółowych informacji TUTAJ


 Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:
  1. rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
  2. prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
  3. inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia. Więcej 
  4.  
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża organizowane są dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Startują w nich pięcioosobowe zespoły, które w trakcie mistrzostw udzielają pierwszej pomocy na specjalnie zaaranżowanych na potrzeby mistrzostw stacjach. Pozorowane wypadki przygotowywane są przy użyciu profesjonalnych środków (sztuczna krew, pudry, farby charakteryzacje itd.) oraz rekwizytów. Więcej

Wielkanoc oraz Święta Bożonarodzeniowe to rodzinny i radosny czas. Spędzamy je z naszymi rodzinami, przy suto zastawionym stole, pełnym wykwintnych potraw i smakołyków... Ale czy rzeczywiście wszyscy?Zapewne wielu z nas przez chwilę o tym pomyśli przed zbliżającymi się świętami i w miarę własnych możliwości pomoże słabszym i potrzebującym wsparcia. Polski Czerwony Krzyż zachęca do wsparcia  akcji pomocy. Akcja organizowana jest  od wielu lat w całym kraju w postaci zbiórek żywności oraz zbiórek pieniężnych. Zapewne wielu z nas przez chwilę pomyśli przed świętami i w miarę własnych pomyśli o możliwości pomocy słabszym i osobom potrzebującym wsparcia. Będą i tacy, którzy - nie wiedząc jak pomóc - mimo szczerych chęci zrezygnują. Polski Czerwony Krzyż zachęca do wsparcia wielkanocnej akcji pomocy. Akcje organizowana jest  od wielu lat w całym kraju. Dzięki naszym oddziałom rejonowym  możemy dotrzeć  z pomocą do najbardziej potrzebujących. Każdego roku członkowie PCK, wolontariusze i pracownicy PCK prowadzą różnorodne działania, których celem jest pozyskanie pieniędzy i darów rzeczowych dla osób wymagających wsparcia. Kilka tygodni przed świętami  rozpoczynają się kwesty i zbiórki darów w sklepach, na rynkach miast i w szkołach. Dzięki temu wiele rodzin w całej Polsce godnie i uroczyście spędza Święta Wielkanocne oraz Święta Bożonarodzeniowe


Polski Czerwony Krzyż organizuje ogólnopolską akcję "Gorączka złota", która polega na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych. „Gorączka złota” trwa od marca do czerwca. W ramach akcji prowadzone są zbiórki uliczne, zbiórki w sklepach, szkołach, firmach, a także w wielu innych miejscach. Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje kolonie dla najuboższych dzieci.  Więcej


Celem kampanii jest wyposażenie potrzebujących dzieci w wyprawki szkolne. Początek roku szkolnego jest dla wielu uczniów bardzo stresującym momentem. Adresatami kampanii są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych pochodzących z rodzin, które borykają się z problemami materialnymi. Więcej


Pomysł Kampanii narodził się w Finlandii, w której postanowiono wykorzystać datę 16 października, ogłoszonego w 1947 roku jako Międzynarodowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem, Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO). Zaproponowano działania pozyskujące środki na programy dożywiania. W oparciu o sukces Fińskiego Czerwonego Krzyża i przy uwzględnieniu różnorodnych aspektów (zarówno socjoekonomicznego, jak i możliwości Czerwonego Krzyża), Polski Czerwony Krzyż zaadoptował tę ideę rozpoczynając w 1999 roku Kampanię "Walki z Głodem" Polskiego Czerwonego Krzyża. Od samego początku Kampanii przyświecały dwa cele: ukazanie zjawiska głodu i aktywizacja społeczności lokalnych, jak i pozyskanie środków na realizację konkretnych działań pomocowych. Więcej

Archiwum bloga