Program FEADPo odbiór żywności należy zgłaszać się do magazynu PCK w Nowej Soli  ul.Wrocławska 20 (na terenie starej "Odry" - na wprost wyjścia z OPS) ze skierowaniem macierzystego Ośrodka Pomocy Społecznej. Magazyn jest czynny w poniedziałki, wtorki oraz środy w godz. 9:00-11:00

Realizacja Podprogramu 2019 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od 2015r uczestniczy w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W okresie od grudnia 2019r. do września  2020 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy  z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa realizował Podprogram 2019 w ramach PO PŻ 2014-2020. 

Od 2015 roku Lubuski Oddział Okręgowy PCK uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako  Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).

Podprogram 2019 rozpoczęliśmy w odnowionym magazynie i doposażonym w nową szafę chłodniczą i elektryczny „paleciak” zakupiony z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. 

Dnia 30.09.2020 magazyn żywności LO  Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli zakończył realizację podprogramu 2019

W okresie od grudnia 2019 do końca września 2020 obsługiwaliśmy 3459 osoby z :

Nowa Sól Miasto – 1551 osób

Nowa Sól Gmina –  240 osób

Bytom Odrzański -  232 osób

Nowe Miasteczko -  414 osób

Siedlisko              -  108 osób

Sława                  -   914 osób

W okresie od sierpnia do czerwca  wydaliśmy ponad 145,33 tony żywności w 18546 paczkach.

            Uczestnikom programu zaproponowaliśmy 16 działań towarzyszących w formie programów i warsztatów edukacyjnych o tematyce zdrowego odżywiania prowadzonych przez specjalistkę oraz 2 programów edukacyjnych o tematyce ekonomicznej. W programach uczestniczyły 304 osób.

Każdy uczestnik programów edukacyjnych został  wyposażony w podręcznik kulinarny przygotowany przez specjalistkę żywienia.

            Sprawne działanie magazynu było możliwe dzięki wsparciu finansowemu :

 Miasta - Gminy Nowa Sól, Miasta i Gminy Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański i Sława oraz Gminy Siedlisko oraz wsparciu wolontariuszy, którzy pomagali w wydawaniu żywności.

 


PODPROGRAM 2016 ( WRZESIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017)

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościową 2014 – 2020 współfinansowanego z europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  Lubuski Odział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze rozpoczął Dystrybucję żywności z magazynu prowadzonego w Nowej Soli ul. Wrocławska 20 w podprogramie 2016. Program ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych ( budżet państwa) w podziale 85% i 15% alokacja Funduszu dla Polski w latach 2014 – 2020 wynosi około 473 mln. EUR a wkład środków krajowych to 83 mln. EUR. 
„Podprogram 2016” został rozpoczęty we wrześniu 2016 roku.
Ośrodki Pomocy Społecznej z Miasta Nowa Sól, Miasta i Gminy Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko oraz gminy Nowa Sól i Siedlisko rozpoczęły kwalifikowanie podopiecznych do programu pomocy żywnościowej. W grudniu 2016 roku dołączyło Miasto i Gmina Sława.
Na dzień 31.03.2017 roku żywność odbierało 2321 osób z:
Nowa Sól Gmina – 55 osób
Nowa Sól Miasto – 1649 osób
M i G Bytom Odrzański – 209 osób
M i G Nowe Miasteczko – 379 osób
Gmina Siedlisko – 104 osób
M i G Sława – 516 osób
            Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze jako jednostka regionalna realizująca dystrybucję żywności prowadzi działania w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez organizację  15 działań dla 418 osób
-  2  warsztatów kulinarnych  
-  13 programów edukacyjnych o tematyce odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności

Pierwsze programy edukacyjne zostały przeprowadzone w listopadzie 2016 dla  69 osób oraz w styczniu , pozostałe w lutym i marcu 2017  tj. 13 programów dla 205 osób.

Warsztaty kulinarne odbędą się w kuchni Ośrodka PCK w Sławie:  27 kwietnia i 11 maja od godz. 16,00.

            Na warsztaty zapraszamy beneficjentów programu, którzy zechcą poznać zasady zdrowego odżywiania oraz przepisy na dania z produktów, które otrzymują w  podprogramie 2016

Od 1 stycznia 2017 roku zostało zmienione kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej : Jeżeli dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł. dla osoby w rodzinie.
Rodziny, które nie otrzymały skierowań do pomocy żywnościowej z powodu nieco za wysokiego dochodu mogą ponownie ubiegać się o skierowania w macierzystych Ośrodkach Pomocy Społecznej.PODPROGRAM 2016 ( WRZESIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017)

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  Lubuski Odział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze rozpoczął Dystrybucję żywności z magazynu prowadzonego w Nowej Soli ul. Wrocławska 20 w podprogramie 2016. Program ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych ( budżet państwa) w podziale 85% i 15% alokacja Funduszu dla Polski w latach 2014 – 2020 wynosi około 473 mln. EUR a wkład środków krajowych to 83 mln. EUR.
„Podprogram 2016” został rozpoczęty we wrześniu 2016 roku.
Ośrodki Pomocy Społecznej z Miasta Nowa Sól, Miasta i Gminy Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko oraz gminy Nowa Sól i Siedlisko rozpoczęły kwalifikowanie podopiecznych do programu pomocy żywnościowej. W grudniu 2016 roku dołączyło Miasto i Gmina Sława.
W podprogramie 2016 do 30.06.2017 wydamy 195,2848 tony żywności  w tym
- 20,16 tony makaronu
- 20 ton ryżu białego
- 7,82 tony herbatników 
- 12,6 tony fasoli
- 36 ton mleka
- 9,5 tony sera podpuszczkowego dojrzewającego
- 12,6 tony groszku z marchewką
- 5,12 tony koncentratu pomidorowego
- 4,68 tony powideł śliwkowych
- 16,8912 tony gulaszu wieprzowego z warzywami
- 5,3312 ton fileta z makreli w oleju
- 15,96 tony cukru białego
- 16,2  tony oleju
- 10,8864 tony szynki drobiowej
- 1,0368  tony szynki wieprzowej mielonej
- 0,4992 tony pasztetu wieprzowego

W podprogramie 2016 każda osoba otrzyma żywność w następującej ilości poszczególnych produktów :
- 5 kg makaronu
- 5 kg ryżu białego
- 2 kg herbatników
- 3,2 kg fasoli białej( w puszkach)
- 9l mleka
- 2,4 kg sera podpuszczkowego dojrzewającego
- 3,2 kg   groszku z marchewką
- 1,28 kg koncentratu pomidorowego
- 1,2 kg powideł śliwkowych
- 4,25 kg gulaszu  wieprzowego
- 1,36 kg fileta z makreli w oleju
- 4 kg cukru białego
- 4 l  oleju
- 2,7 kg szynki drobiowej
- 0,3 kg szynki wieprzowej
- 0,16 pasztetu wieprzowego

Na dzień 31.12.2016 roku żywność odbierało 2321 osób z:
Nowa Sól Gmina – 40 osób
Nowa Sól Miasto – 1378 osób
Miasto i Gmina Bytom Odrzański – 146 osób
Miasto i Gmina Nowe Miasteczko – 318 osób
Gmina Siedlisko – 90 osób
Miasto i Gmina Sława – 349 osób

Wśród   beneficjentów programu wydaliśmy 6897 paczek żywnościowych

    Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze jako jednostka regionalna realizująca dystrybucję żywności prowadzi działania w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez organizację  15 działań dla 418 osób
-  2  warsztatów kulinarnych 
-  2  warsztatów zdrowego odżywiania
-  11 programów edukacyjnych o tematyce odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności

Pierwsze programy edukacyjne zostały przeprowadzone w listopadzie 2016 dla  69 osób oraz w styczniu i lutym 2017
Warsztaty kulinarne odbędą się w kuchni Ośrodka PCK w Sławie w kwietniu, a pozostałe są w trakcie realizacji.

Od 1 stycznia 2017 roku zostało zmienione kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej : Jeżeli dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł. dla osoby w rodzinie.

Rodziny, które nie otrzymały skierowań do pomocy żywnościowej z powodu nieco za wysokiego dochodu mogą ponownie ubiegać się o skierowania w macierzystych Ośrodkach Pomocy Społecznej.


PODPROGRAM 2015 ( SIERPIEŃ 2015 – CZERWIEC 2016)

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  Lubuski Odział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze rozpoczął Dystrybucję żywności z magazynu prowadzonego w Nowej Soli ul. Wrocławska 20 w podprogramie 2015. Program ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych ( budżet państwa) w podziale 85% i 15% alokacja Funduszu dla Polski w latach 2014 – 2020 wynosi około 473 mln. EUR a wkład środków krajowych to 83 mln. EUR.
„Podprogram 2015” został rozpoczęty w sierpniu 2015 roku
Mieszkańcy Miasta Nowa Sól, Miasta i Gminy Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko oraz gmin Nowa Sól i Siedlisko w ogólnej liczbie 1852 osoby otrzymały 9645 paczek żywnościowych o łącznej wadze 83.6036 tony.
    Wśród 1852 beneficjentów programu było : 903 kobiety i 949 mężczyzn. W tym 581 to dzieci w wieku 15 lat i poniżej, 68 to osoby w wieku 65 lat lub powyżej, 1204 to z pozostałej grupy wiekowej.
Beneficjenci otrzymywali pomoc żywnościową z powodu : bezdomności 37 osób,niepełnosprawności 390, bezrobocia 464 osoby, wywodzące się ze społeczności marginalizowanej 2 oraz z innych powodów 959
    Na 83.6036 tony żywności rozdaliśmy :
- 4,48 tony makaronu
- 4 tony ryżu białego
- 2,16 tony kaszy 
- 1,6 tony płatków kukurydzianych
- 10,8 tony mleka
-  0,6704 tony sera podpuszczkowego dojrzewającego
- 2,1 tony groszku z marchewką
- 1,024 tony koncentratu pomidorowego
- 1,6848 tony dżemu truskawkowego
- 5,55296 tony mielonki wieprzowej
- 8,8128 tony klopsów w sosie własnym
- 8,4 tony cukru białego
- 6,71 tony oleju
- 18,720 tony soku jabłkowego
- 3,84 tony sera topionego
- 3,072 tony kawy zbożowej

    Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze jako jednostka regionalna realizująca dystrybucję żywności prowadził działania w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez organizację :
-  1 warsztatów kulinarnych w których uczestniczyło 16 osób 
-  2 warsztatów zdrowego odżywiania w których uczestniczyło 10 osób
-  5 programów edukacyjnych o tematyce odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności w których uczestniczyło 72 osoby.

„ Podprogram 2015” został zakończony 30.06.2016 roku

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej ? 

 Zadaniem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest udzielenie korzystającym z jego pomocy wsparcia ich najbardziej podstawowych potrzeb, co ma ich wydobyć z ubóstwa i umożliwić im integrację ze społeczeństwem. Pomoc kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

Jak zostać objętym pomocą żywnościową ?
Odbiorców końcowych do uzyskania pomocy z Programu, kwalifikować będą właściwe Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, wydając odpowiednie skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób zakwalifikowanych do pomocy. W przypadku osób bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż te osoby samodzielnie zakwalifikować do pomocy.

Jaką pomoc przekazujemy?
Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach nowego programu nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób/rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi.

Dystrybucja pomocy
W Podprogramie 2015 (realizowanym od maja 2015 r. do lutego 2016 r.) artykuły żywnościowe będą dostarczane do 20 magazynów PCK w następujących Oddziałach Okręgowych PCK:
 • W ramach Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK:
  • Magazyn we Wrocławiu - ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław
  • Magazyn w Oleśnicy - ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica
  • Magazyn w Oławie - ul. 1-go Maja 48, 55-200 Oława
  • Magazyn w Strzelinie - ul. Pocztowa 15, 57-100 Strzelin
  • Magazyn w Kłodzku - ul. Czerska 26, 57-300 Kłodzko
  • Magazyn w Polkowicach - ul. Górna 2, 59-100 Polkowice
 • W ramach Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK:
  • Magazyn w Nowej Soli - w ul. Wrocławska 20, 67-100 Nowa Sól
 • W ramach Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK:
  • Magazyn w Pułtusku - ul. 3-go Maja 3, 06-100 Pułtusk
  • Magazyn w Ostrołęce - ul. I Armii Wojska Polskiego 32, 07-400 Ostrołęka
  • Magazyn w Grodzisku Mazowieckim - ul. Bartniaka 24, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  • Magazyn w Nowym Dworze Mazowieckim - ul. Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 • W ramach Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK:
  • Magazyn w Strzyżowie - ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów
 • W ramach Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK:
  • Magazyn w Gdańsku - ul. Harfowa 58, 80-298 Gdańsk
  • Magazyn INTER ROYAL w Gdańsku - ul. Oliwska 21/23, 80-563 Gdańsk
 • W ramach Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK:
  • Magazyn w Gliwicach -ul. Wrocławska 16, 44-100 Gliwice
  • Magazyn w Knurowie -ul. Wilsona 10, 44-190 Knurów
 • W ramach Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK:
  • Magazyn w Sandomierzu -ul. Przemysłowa 7, 27-600 Sandomierz
  • Magazyn w Ostrowcu Św. -ul. Stodolna 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 • W ramach Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK:
  • Magazyn w Koszalinie -ul. Grunwaldzka 20, 75-241 Koszalin
  • Magazyn w Kołobrzegu -ul. Unii Lubelskiej 33, 78-100 Kołobrzeg
Polski Czerwony Krzyż, na mocy umowy z Agencją Rynku Rolnego, będzie dystrybuować otrzymywane artykuły spożywcze wśród osób najbardziej potrzebujących za pośrednictwem:
 • swoich placówek regionalnych (OPR),
lub
 • innych organizacji  lokalnych (OPL) niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebującym, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.
Wielkość pomocy udostępniana poszczególnym organizacjom partnerskim uzależniona jest od liczby osób, którym pomagały one w roku poprzedzającym realizację danego podprogramu oraz wielkości pomocy adresowanej do poszczególnych województw ustalanej na podstawie dostępnych obiektywnych wskaźników wskazanych w PO PŻ.   

 
Działania towarzyszące
Polski Czerwony Krzyż realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzi również działania w ramach środków towarzyszących. Działania te mają na celu w szczególności:
·         włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
·         pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
·         wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Finasowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około  83 mln EUR.


Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu z właściwym Oddziałem Okręgowym PCK lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MPiPS.

Słownik pojęć:
PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020; krajowy program operacyjny współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.
OPO – Organizacja partnerska o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, tj. Polski Czerwony Krzyż - organizacja wybrana przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej); działania OPO realizowane są przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Mokotowska 14; 00-561Warszawa
OPR - organizacje partnerskie regionalne; wchodzi w skład struktury OPO; podmiot do którego wykonawcy dostarczają artykuły spożywcze w celu dalszej dystrybucji do OPL lub bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących, tj. ujęte w umowie z Agencją Rynku Rolnego magazyny Oddziałów Okręgowych PCK, określone i działające w imieniu Oddziałów Okręgowych PCK, np. magazyn Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie
OPL – organizacja partnerska lokalna;  wchodzi w skład struktury OPR (tj. podmioty wchodzące w skład struktury Oddziałów Okręgowych PCK czyli np. Oddziały Rejonowe PCK) lub inne organizacje bezpośrednio przekazujące pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej
Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie PO PŻ  w Polsce – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Instytucja zarządzająca (IZ), Agencja Rynku Rolnego - Instytucja Pośrednicząca (IP), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  - Instytucja Desygnująca (ID), Ministerstwo Finansów - Instytucja Certyfikująca (IC), Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - Instytucja Audytowa (IA).

Archiwum bloga