„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Trwa nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022


Lubuski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża bierze udział w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. W związku z tym trwa nabór wniosków dla osób chcących zostać jego uczestnikami.


Program jest przeznaczony dla 90 osób a o udział w programie może starać się:

- 27 osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

- 31 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

- 32 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

 

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

1.    wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2.    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3.    załatwianiu spraw urzędowych;

4.    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);


Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

 

Aby wziąć udział w programie należy skontaktować się telefonicznie lub emailowo z Lubuskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze przy ulicy Jedności 22B.
(tel. 68 325 38 12, email: zielonagora@pck.pl)

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.

Oddziały Rejonowe uczestniczące w programie:

Oddział Rejonowy PCK w Gorzowie Wlkp.
ul. Chrobrego 28/6, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel.
603 785 580

Oddział Rejonowy PCK w Nowej Soli
ul. Parafialna 4
67-100 Nowa Sól
tel. 68 387 30 13 
zr.nowasol@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK / Punkt Opieki PCK w Żarach

ul. Myśliwska 5
68-200 Żary

kom. 607 323 794 

zr.zary@pck.org.pl


Oddział Rejonowy PCK
ul. Jedności 22B
65-018 Zielona Góra
zielonagora@pck.org.pl

Punkt Opieki PCK we Wschowie

wschowa@pck.pl
508 295 174

Niezbędne dokumenty do wypełnienia przez uczestnika programu:

·        kartę zgłoszenia do programu;

·        kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

·        informację o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta;

·        podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

·        Oświadczenie dotyczące wskazania asystenta osobistego

Wnioski przyjmowane będą do momentu wykorzystania dostępnych miejsc w programie

Dokumenty do pobrania:

https://megawrzuta.pl/filesgroup/ecaafbd5bb59cbace8160049a76f83c4.html


Archiwum bloga