Zjazd Sprawozdawczo-Wyborzczy Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

19 września 2020 r. w Nowej Soli odbył się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy  Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK za lata 2016-2020. W trakcie zjazdu wybrano nowy Zarząd oraz Komisje Rewizyjną, a także Delegatów na Zjazd Krajowy PCK. W skład nowego Zarządu wybrano; Jacek Fortuna - Prezes, Paula Pelińska-Butyniec - viceprezes oraz członkowie Zarządu: Danuta Nawrocka, Jerzy Hryniewicz i Tomasz Rybarczyk.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano; Andrzej Wąsik - Przewodniczący oraz członkowie: Renata Chwin i Mirosław Filipkiewicz.
Delegatami na Zjazd Krajowy PCK zostali Jacek Fortuna i Jan Kowalczyk. Serdecznie gratulujemy nowo wybranym i dziękujemy członkom byłego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Delegatom na Zjazd Krajowy Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK
 

Archiwum bloga