Realizacja Podprogramu 2019 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od 2015r uczestniczy w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebujący kwota przeznaczona na zakup artykułów spożywczych w procedurze zamówień publicznych. W Podprogramie 2019 dofinansowane kwota ok. 354 545 455 PLN, w tym kwota netto na zakup artykułów spożywczych.

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W okresie od sierpnia 2019 r. do czerwca 2020 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy  z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa realizował Podprogram 2019 w ramach PO PŻ 2014-2020.  

Od 2015 roku Lubuski Oddział Okręgowy PCK uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako  Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).

Podprogram 2018 rozpoczęliśmy w odnowionym magazynie i doposażonym w nową szafę chłodniczą i elektryczny „paleciak” zakupiony z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. 

Dnia 30.06.2019 magazyn żywności LO  Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli zakończył realizację podprogramu 2018.

W okresie od sierpnia 2018 do końca czerwca obsługiwaliśmy 3743 osoby  w podprogramie 2019 również przewidujemy obsługę 4000 beneficjentów. 

            Z przyczyn nie zależnych od PCK Podprogram 2019 rozpoczęliśmy w styczniu 2020 roku. Ośrodki Pomocy współpracujące z nami rozpoczęły kierowanie potrzebujących do naszego magazynu.

            Z powodu pandemii Pracownicy Magazynu i wolontariusze są zobowiązani  do przestrzegania wszystkich obowiązujących obostrzeń takich jak : rękawiczki, maseczki, nie podawanie długopisów itp. a beneficjenci do przestrzegania obowiązujących odległości .

            Magazyn pracuje bez żadnej przerwy. Wszystkie zaplanowane dni pracy zostały zrealizowane. Ośrodki Pomocy kierują beneficjentów w sposób zdalny.

            Sprawne działanie magazynu było możliwe dzięki wsparciu finansowemu :

 Miasta - Gminy Nowa Sól oraz Gminy Siedlisko oraz wsparciu wolontariuszy, którzy pomagali w wydawaniu żywności. 

  

Archiwum bloga