Regulamin Konkursu plastycznego w formie wypowiedzi rysunkowo – malarskiej o tematyce Honorowego Krwiodawstwa PCK

Regulamin
Konkursu plastycznego w formie wypowiedzi
rysunkowo – malarskiej/ m.in. akwarela, plakatówka/
o tematyce Honorowego Krwiodawstwa PCK

1. Organizatorzy konkursu

Lubuski Oddział Okręgowy – Lubuska Okręgowa Rada Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze.
ZNP Zarząd Oddziału w Zielonej Górze
Woj. i Miejska Biblioteka Publiczna O/Dla Dzieci w Zielonej Górze
Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze

2. Uczestnicy i warunki udziału w konkursie

a. uczestnikami konkursu są :
uczniowie wszystkich placówek oświatowych województwa lubuskiego oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli, świetlic.
b. praca może być wykonana dowolną techniką. Format pracy A-3
c. uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedna pracę
d. każda praca musi zawierać dane:
nazwisko i imię
adres zamieszkania
adres szkoły, klasa
imię nazwisko opiekuna SK PCK
PRACE BEZ POWYŻSZYCH DANYCH NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ
e. zgodę na publikację, która stanowi załącznik do regulaminu konkursu
f. pierwsza ocena powinna nastąpić w szkole/placówce
Każda placówka może nadesłać tylko 10 najciekawszych prac
Nadesłane prace na konkurs pozostają w dyspozycji LOO PCK w Zielonej Górze i nie podlegają zwrotowi.
g. prace należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Lubuski Oddział Okręgowy Polski Czerwony Krzyż
65-018 Zielona Góra, ul. Jedności 22b


termin nadsyłania prac upływa 10.10.2014r.

3. Nagrody i wyróżnienia

Dla uczestników konkursów organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia. Nagrodzone prace zostaną wystawione w Biurze Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze w dniach 04.11-07.11.2014r. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 04 .11.2014r. o godzinie 10:00 w Biurze Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze w ramach obchodów Jubileuszu 95-lecia  Polskiego Czerwonego Krzyża.Regulamin oraz zgoda na publikacje dostępna w dziale Do pobrania.

Archiwum bloga