Komunikat XXVIII Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego HDK PCK
Komunikat XXVIII  Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego   
HDK PCK odbytego w dniach 28.08.-30.08.2014 r.Główny Sponsor:Patronat Honorowy objął :

Sławomir Neumann   Wiceminister Zdrowia
Jerzy Ostrouch          Wojewoda Lubuski
Józef Suszyński         Starosta Powiatu Nowosolskiego
Cezary Sadrakuła     Burmistrz Sławy


Organizatorzy:

-LOOPCK i LORHDK PCK
-RCKiK w Zielonej Górze
-Urzędy Miast i Gminy w Zielonej Górze, Sławie, Sulechowie, Bojadłach i Trzebiechowie
- JRG PSP w Sulechowie

Termin i trasa rajdu
28.08 – 30.08.2014 r.
Sława-Bojadła-Klenica-Trzebiechów-Sulechów-Sława

Kierownictwo Rajdu:
-Pan Jan Kowalczyk – Komandor
-Pan Arkadiusz Sowiński – Sędzia Główny Rajdu
- Pani B. Fediuk- Pelińska – Biuro Rajdu

W rejonie uczestniczyło 42 załóg na trasę wyjechało 34  załóg.
Załogi reprezentowały następujące województwa: lubuskie,  lubelskie, pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, mazowieckie, łódzkie , śląskie, dolnośląskie,  podlaskie, małopolskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, warmińko-mazurskie
Podczas trwania rajdu tradycyjnie już obradowało Prezydium Krajowej Rady HDK PCK

Klasyfikacja Generalna
I miejsce – załoga nr 23
II miejsce – załoga nr 15
III miejsce – załoga nr 33
IV miejsce – załoga nr 17
V miejsce  - załoga nr 18
VI miejsce- załoga nr 20

Powyższe załogi otrzymują puchary ufundowane przez :
•    Wiceministra Zdrowia
•    Starostę Powiatu Wschowskiego
•    Starostę Powiatu Nowosolskiego
•    Starostę Powiatu Zielonogórskiego/ 2 szt./
•    Prezydenta Zielonej Góry/ 3 szt./
•    Burmistrza  Sulechowa
•    Przewodniczącego Rady Miasta Sulechowa
•    Komendę Miejską PSP w Zielonej Górze
•    Dowódcy  JRG PSP w Sulechowie
•    Wójta Gminy Trzebiechów
•    Wójta Gminy Bojadła
•    Dyrektora ALDEMED w Zielonej Górze
•    Komandora Rajdu
•    Sędziego Głównego  rajdu

Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej

Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze funduje pobyt na XXIX Ogólnopolskim Rajdzie Samochodowym HDK PCK dla załogi nr  23  (bezpłatny) + puchar Wiceministra Zdrowia

Klasyfikacja generalna

I miejsce załoga nr 23
II miejsce załoga nr 15
III miejsce załoga nr 33
IV miejsce załoga nr 17
V miejsce załoga nr 18
VI miejsce załoga nr 20

Klasyfikacja kierowców

I miejsce załoga nr 20 P. Zbyszko wojciechowski - Lubonianka
II miejsce załoga nr 23  P. Piotr Nowak - Lubonianka
III miejsce załoga nr 15 P. Wojciech Stempak – Gdańsk / Ostaszewo Tor.

Klasyfikacja pilotów

I miejsce załoga nr 23 P. Marcin Nowak - Lubonianka
II miejsce załoga nr 10 P. Lidia Gruna – RCKiK Łódź
III miejsce załoga nr 9 P. Marek Boksa - RCKiK Łódź
III miejsce załoga nr 16 P. Iwona Zys - Gdańsk
III miejsce załoga nr 33 P. Grzegorz Stefaniak EC Zielona Góra


Klasyfikacja Pani
I miejsce załoga nr 33 P. Grażyna Stefanik - EC Zielona Góra
II miejsce załoga nr 15 P. Barbara Kaleta-Zys - Gdańsk / Ostaszewo Tor.
III miejsce załoga nr 24 P. Joana Cupiał - Terenowy Klub Żary

Dla najlepszego kierowcy w kategorii kobiet
I miejsce załoga nr 17 P. Sabina Towpik Sulechów - Sulechów
II miejsce załoga nr 27 P. Magdalena Wachowiak – MPK Poznań
III miejsce załoga nr 34 P. Agnieszka Zawadzka - Plice

Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym
I miejsce załoga nr 17 Sabina Towpik - Sulechów
II miejsce załoga nr 27 Magdalena Wachowiak -  Poznań
III miejsce załoga nr 26 Maciej Filipowski – Kraków

Konkurs Wiedzy o Regionie Lubuskim
I miejsce załoga nr 18
II miejsce załoga nr 16
III miejsce załoga nr 15

Konkurs Wiedzy o CK i PCK
I miejsce załoga nr 15 Gdańsk / Ostaszewo Tor. Barbara Kaleta-Zys
I miejsce załoga nr 37 EC Zielona Góra Piotrowski Ryszard

Konkurs na Hasło Rajdowe
I miejsce załoga nr 8 Lubań
II miejsce załoga nr 16 Gdańsk
III miejsce załoga nr 20 Lubonianka

Puchar Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulechowie dla najlepszej załogi w konkurencji strażackiej
I miejsce załoga nr 28 - Żary
I miejsce załoga nr 18 - Sulechów

Za zajęcie ostatniego miejsca w klasyfikacji generalnej   załoga nr 19 Lubonianka

Wyróżnienia szczególne:

–    Najmłodsi uczestnicy rajdu otrzymują rowerki:
Franek z Krakowa i Olimpia z Sulechowa

Młodzik Kręglarz - Nikolas Bogusławski
Najmłodsi kierowcy rajdu
•    Zał. 31 Stasiak Maciej
•    Zał. 30 Paraj Piotr
Najstarszy uczestnik rajdu Michał Miruski z Koszalina

Seniorzy: Anna i Czesław Sieczkarkowie zał. 29

- Grzybobranie –
I miejsce załoga nr 31
II miejsce załoga nr 9
III miejsce załoga nr 2

-Pechowiec rajdu: Jadwiga Szkopińska

- X lecie pracy Sędziego Głównego – Arka Sowińskiego/ pierwsze sędziowanie w 2005r./

Za szczególną pomoc w organizacji Rajdu podziękowania  otrzymują:
1.    Barbara Kaletha-Zys – Gdańsk
2.    Andrzej Lenard – Nowa Sól
3.    Jan Zjawin – Sulechów
4.    Tomasz Sierakowski - Łódź

Serdeczne podziękowania kierujemy również do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji i przebiegu rajdu.
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują dyplomy uczestnictwa w rajdzie oraz nagrody i upominki ufundowane przez organizatorów i sponsorów rajdu.
Wszystkie dzieci otrzymują  nagrody i upominki przekazane przez sponsorów rajdu. Ponadto wszystkie dzieci uczestniczące w Rajdzie otrzymują zeszyty edukacyjne „ Bezpieczny Przejazd” przekazane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wszystkie nagrody przekazane na XXVIII  Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK zostały wręczone jego uczestnikom w dniu 31.08.2014r. w obecności władz samorządowych i Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wszystkie artykuły spożywcze przekazano na żywienie rajdowców.
W czasie trwania rajdu krwiodawcy i sympatycy PCK zebrali 1504,23 zł. na zakup „ Wyprawki dla Żaka” (art. szkolne + książki).  Za co serdecznie dziękujemy.

29.08.2014r w piątek  na terenie Ośrodka PCK w Sławie został podstawiony ambulans   RCKiK
z Zielonej Góry, Do udziału w akcji zgłosiło się 31 osób oddało krew 19 osób pozyskano ponad 8,5 litra krwi pełnej: krew oddali rajdowcy oraz mieszkańcy Sławy i okolicy.
Spośród uczestników  akcji rozlosowano  upominek dla Magdaleny Wachowiak

_________________________________________________________________________________
XXIX Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK odbędzie się w dniach 27.08-30.08.2015 r. na terenie Ośrodka Polskiego Czerwonego Krzyża w Sławie, na który już dziś  serdecznie państwa zapraszamy.

Sekretarz Rajdu
Bogusława Fediuk – Pelińska
Komandor Rajdu
Jan Kowalczyk

Archiwum bloga