OGŁOSZENIE PRACA - KOORDYNATOR PROJEKTU WSPARCIA UCHODŹCÓW

 

Lubuski Oddział Okręgowy PCK zatrudni koordynatora projektu wsparcia uchodźców

 

Miejsce pracy: Zielona Góra/Nowa Sól (planowane wyjazdy służbowe).

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo

Rodzaj umowy: zlecenie

 

Twój zakres obowiązków:

 Koordynacja na terenie woj. lubuskiego programu aktywizacji zawodowej uchodźców z Ukrainy oraz innych działań adresowanych do uchodźców (np. aktywności integracyjne), w tym:

·        nadzór nad harmonogramem;

·        kontrola nad prawidłowym wykonaniem budżetu i jego weryfikacja;

·        monitoring planów projektowych i rezultatów;

·        przygotowywanie raportów i sprawozdań;

·        dbanie o dokumentację;

·        nadzór nad zakupami w ramach projektu zgodnie z wytycznymi donatora (m.in. przygotowywanie zapytań ofertowych i wyłanianie podwykonawców oraz przygotowywanie projektów umów).

 Ścisła współpraca z doradcą zawodowym w zakresie:

·        Identyfikacji, planowania i definiowania umiejętności i szkoleń zawodowych, które będą oferowane w ramach programu zgodnie z zainteresowaniami zawodowymi beneficjentów oraz niedoborami na rynku lokalnym;

·        Regularnego informowania lokalnej społeczności o programie i promowania zaangażowania społeczności w działania, np. organizacja grupowych sesji informacyjnych dla beneficjentów programu, budowanie  i rozwijanie współpracy z partnerami (m.in. urzędy pracy, firmy, organizacje pozarządowe).

 Bieżąca współpraca z Oddziałami Okręgowymi i Rejonowymi PCK, a także Biurem Zarządu Głównego PCK w zakresie harmonogramu, budżetu, monitoringu, raportowania, zakupów.

Nasze wymagania:

·        Min. 1 rok doświadczenia w realizacji projektów.

·        Wykształcenie wyższe.

·        Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w mowie i piśmie (komunikacja z donatorem odbywa się w j. angielskim).

·        Samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność i zaangażowanie w Misję Czerwonego Krzyża.

·        Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków projektowych, koordynowaniu pracy zespołowej i organizacji wydarzeń (szkolenia, warsztaty).

·        Umiejętność przygotowywania raportów, sprawozdań dla donatorów (również w języku angielskim).

·        Bardzo dobra znajomość programów i aplikacji (Excel, Word, Teams, Outlook).

·        Gotowość do wyjazdów służbowych i czynne prawo jazdy kat. B.

 

 Mile widziane:

·        Znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego.

·        Doświadczenie w realizowaniu projektów społecznych z zakresu pomocy humanitarnej i/lub w obszarze wsparcia migrantów i uchodźców.

 

 To oferujemy:

·        Ciekawą i sensowną pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowego ruchu.

·        Energiczny i przyjazny zespół, który stara się zmieniać świat.

·        Możliwość rozwoju zawodowego.

·        Niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów.

 

Wyślij swoje CV na adres: e-mail zielonagora@pck.pl do 29.08.2023
W temacie maila należy wpisać „Koordynator projektu”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko koordynatora ds. pomocy uchodźcom przez Polski Czerwony Krzyż zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

 

Archiwum bloga