Kursy Pierwszej Pomocy

Tradycja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy sięga początków istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża, tj. 1919 roku. Intensywne szkolenia prowadzone w okresie międzywojennym jakże przydatne okazały się podczas wojny i Powstania Warszawskiego.

Uświadomienie znaczenia pierwszej pomocy, propagowanie wiedzy na temat jej udzielania
i uczenie, jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia - to jedno z najważniejszych zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża. W celu jego realizacji w całej Polsce instruktorzy pierwszej pomocy PCK szkolą osoby w różnym wieku i z różnych grup zawodowych
Dysponujemy programami dostosowanymi do Państwa potrzeb. Materiały wykorzystywane
do prowadzenia szkoleń powstały we współpracy z najlepszymi specjalistami w Polsce i Unii Europejskiej. Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK dysponują szerokim pakietem edukacyjnym: podręcznik, tablice poglądowe, zeszyty do ćwiczeń, fantomy, zestawy do pozorowania ran, materiały opatrunkowe, filmy, folie. Znajomość aktualnych przepisów i regulacji prawnych dotyczących życia i zdrowia pozwalają na prowadzenie szkoleń na najwyższym poziomie, bez względu na wiek i zawód uczestników.

Każdy z nas powinien umieć właściwie zareagować w chwili zdarzenia zagrażającego życiu
i zdrowiu. Można umiejętnie pomóc stosując proste sposoby - schłodzić oparzone miejsce pod kranem z zimną wodą, zatamować krwotok opatrunkiem uciskowym. Większość wypadków powoduje tylko nieznaczne obrażenia, ale zdarza się też, że szybka reakcja decyduje o życiu lub śmierci. Tego, jak radzić sobie w trudnych chwilach nie nauczycie się Państwo
na szkoleniu BHP. Uczą tego Instruktorzy Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Co zyska po ukończeniu szkolenia pracownik / pracodawca?
  • Pracownik poprzez nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy zyska poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie.
  • Pracodawca dzięki przeszkoleniu swoich pracowników zminimalizuje następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz wzmocni system pierwszej pomocy, do którego funkcjonowania jest zobowiązany, a tym samym zmniejszy koszty związane z funkcjonowaniem firmy.
Kurs elementarny

Kurs trwa 5 godzin dydaktycznych i jest realizowany w ciągu jednego dnia. Organizowany jest zwykle w grupach liczących  od 16 do 20 osób. Istnieje możliwość powiększenia grupy do 30 osób.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce.

 

Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Czerwonego Krzyża oraz Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Koszt udziału w szkoleniu od osoby 80 zł + VAT* 
Miejsce szkoleń: do uzgodnienia.

Kurs podstawowy

Kurs podstawowy trwa 16 godzin dydaktycznych i jest realizowany zwykle w ciągu dwóch dni szkoleniowych w grupach liczących  od 16 do 20 osób.

Przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości.

Zajęcia składają się przede wszystkim z ćwiczeń, omówienia teoretyczne stosowane są jedynie jako wstęp.

Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach, jak i na fantomach.


Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Czerwonego Krzyża oraz Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.
 

Koszt udziału w szkoleniu od osoby 150 zł + VAT* 
Miejsce szkoleń: do uzgodnienia.
 
 
Kadra szkoląca

Instruktorzy Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża to świetnie wyszkolona kadra dydaktyczna. Co dwa lata są poddawani weryfikacji przez Europejskie Centrum Pierwszej Pomocy. Są do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju.

Nasi instruktorzy mogą poprowadzić szkolenia w placówkach terenowych Polskiego Czerwonego Krzyża w całym kraju lub w siedzibie zamawiającego.
  • Szkolenia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy posiadający uprawnienia do wydawania zaświadczeń z certyfikatem zgodności ze standardami udzielania pierwszej pomocy obowiązującymi w Unii Europejskiej.
  • Szkolący wykorzystują podczas zajęć nowoczesną bazę sprzętową w całym kraju np. fantomy renomowanych firm i profesjonalne środki do charakteryzacji.
  • Po kursie podstawowym wydajemy zaświadczenia z certyfikatem  o ukończeniu kursu. Zaświadczenia te są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.
Informacje dotyczące szkolenia z zakresu pierwszej pomocy udzielają

1. Sandra Roszak Kierownik OR PCK w Gorzowie Wlkp tel. 95 735-24-92, kom. 603-785-580
2. Grażyna Krzyśko Dyrektor OR PCK w Nowej Soli tel. 68 387-30-13
3. Jan Kowalczk Kierownik OR PCK w Sulechowie tel. 602 594 129
4. Paulina Grzesiowska - Nowak Dyrektor LOO PCK w Zielonej Górze tel. 68 325-38-12
5. Jadwiga Szkopińska Dyrektor OR PCK w Żarach tel. 68 374-36-33, kom. 607-323-994
6.  Zuzanna Hołyńska - Instruktor Pierwszej Pomocy PCK tel. 692314928 (Oddział Rejonowy PCK Międzyrzecz )

Archiwum bloga