1 % - Twoja Pierwsza Pomoc

środa, 11 kwietnia 2018

Wielkanoc z PCK - 2018

Od 27 lutego do 2 marca, dzięki współpracy z Jeronimo Martins, Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przeprowadził akcję zbiórkę żywności w sieci marketów Biedronka na terenie woj. lubuskiego.  Do zbiórki włączyły się również następujące zielonogórskie szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze
Szkoła Podstawowa nr 7 w Zielonej Górze
Szkoła Podstawowa nr 10 w Zielonej Górze
Szkoła Podstawowa nr 17 w Zielonej Górze
Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze
I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
VII Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku
Zespół Edukacyjny nr 3 w Zielonej Górze
Zespół Edukacyjny nr 6 w Zielonej Górze
Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze
Bursa Zielona Góra

Zebrana żywność została przekazana podopiecznym w ramach akcji " Wielkanoc z PCK ". Łącznie 283 paczki żywnościowe na kwotę 14008,66 zł.

Serdecznie dziękujemy Jeronimo Martins za możliwość przeprowadzenia zbiórki oraz wszystkim darczyńcom, szkolnym Kołom PCK i wolontariuszom biorącym udział w Wielkanocnej Zbiórce PCK.


piątek, 6 kwietnia 2018

Pięciobój profilaktyczny luty, marzec - Świetlica PCK "Wiewiórka"

W miesiącach luty i marzec wychowankowie świetlicy PCK „ Wiewiórka” w ramach kontynuacji „Zielonogórskiego Pięcioboju Profilaktycznego” zapoznali się z ważną wiedzą na temat szkodliwości alkoholu, narkotyków i dopalaczy.

 Miesiąc luty należał do tematyki związanej ze szkodliwością alkoholu. Dzieci dowiedziały się między innymi, jakie są przyczyny i skutki sięgania po alkohol, jakie uczucia mogą towarzyszyć osobie uzależnionej od alkoholu i osobom z jej najbliższego otoczenia.  Podsumowaniem zajęć było wykonanie ulotek antyalkoholowych oraz stworzenie w naszej świetlicy kącika profilaktycznego.

W marcu zajęliśmy się tematyką narkotyków i dopalaczy. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z podstawową wiedzą na temat szkodliwości narkotyków i dopalaczy, dowiedziały się jakie są rodzaje narkotyków, dlaczego ludzie zażywają narkotyki i jakie są konsekwencje ich zażywania. Podsumowaniem powyższej tematyki było stworzenie przez dzieci, wspólnymi siłami hymnu o wolności od narkotyków i dopalaczy, który zatytułowaliśmy „ Uzależnij się od życia”.

piątek, 30 marca 2018

Praca w Lubuskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża


Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża poszukuje pracownika na stanowisko:  

Specjalista LOO PCK
 
1. Zakres głównych zadań na stanowisku pracy:
- udział w realizacji projektów i przedsięwzięć współfinansowanych z dotacji (w tym merytoryczne rozliczanie projektów),
- monitorowanie stanu prac Punktów Opieki PCK,
- praca z klientami PCK
- organizowanie zbiórek publicznych
- organizacja spotkań roboczych, seminariów i konferencji o tematyce związanej z działalnością PCK,
- współpraca ze Szkolnymi Kołami, Klubami HDK, Oddziałami Rejonowymi.

2. Wymagania obligatoryjne:
- wykształcenie: min. średnie,
- doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 3-letni staż pracy,
- znajomość głównych dokumentów dot. wolontariatu, zbiórek publicznych,
- biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, w szczególności programów Word i Excel,
- umiejętności samoorganizacji pracy i funkcjonowania w zespole,
- chęć do pracy, uczciwość, sumienność, rzetelność i terminowość.

3. Wymagania fakultatywne
- umiejętność rozliczania dokumentów finansowo-księgowych, w tym płacowych.
- prawo jazdy kat. B
- obsługa strony www
- komunikatywna znajomość języka angielskiego, języka niemieckiego

4. Warunki pracy:

-Praca w dużym zakresie samodzielna w siedzibie w Zielonej Górze, możliwe wyjazdy służbowe – głównie na obszarze województwa lubuskiego, niekiedy poza.
-Praca od kwietnia/maja 2018 – początkowo na umowę na czas określony.
-Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy.Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

5. Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

-Życiorys/CV i list motywacyjny ( w CV proszę zawrzeć klauzulę o ochronie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (t.j. Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 r. z późn. zm.)”.

Na etapie rozmów kwalifikacyjnych do wglądu:
- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
- dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego/niemieckiego (ewentualnie test językowy).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć osobiście / przesłać pocztą do dnia 15 kwietnia 2018 r. Decyduje data: wpływu do siedziby Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Miejsce składania dokumentów:
Lubuski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Jedności 22 b
65-018 Zielona Góra

Dokumenty można składać osobiście – w siedzibie, w dziale Kadr , adres jak wyżej.(8:30 -15:00).

Życzenia Wielkanocne 2018


piątek, 16 marca 2018

XXVI Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK - Etap Okręgowy

W dniu 15 marca 2018 r. w Zespole Szkół Akademickich "Lotnik" odbyła się XXVI Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia etap okręgowy. O godzinie 10:00 rozpoczął się test z  zakresu wiedzy o zdrowiu, profilaktyce – było 40 pytań. Młodzież pisała w dwóch kategoriach: gimnazjalnej i szkół podstawowych kl. 7  oraz ponadgimnazjalnej. W jury zasiadły Pani Joanna Adamczyk i Ewelina Wyczawska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Zielonej Górze, Pani Monika Michalak z Departamentu Zdrowia Lubuskie Urzędu Marszałkowskiego, Pan Zdzisław Martyniuk Prezes Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK.
Warto wspomnieć, że o zwycięstwie decydowała suma punktów zdobytych z testu oraz z akcji promującej zdrowy styl życia. Uczniowie musieli  przeprowadzić akcję, a następnie opis wydarzenia przesłać do oceny jury, w którym zasiadła również Pani Bogusława Buśko Wojewódzki Konsultant ds. pielęgniarstwa.

W etapie okręgowym wzięło udział 11 reprezentantów z Oddziałów Rejonowych PCK. W kategorii ponadgimnazjalnej zwyciężyła uczennica reprezentująca Oddział Rejonowy PCK w Nowej Soli - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli – Magdalena Nadolna pod opieką Pani Karoliny Pacholak. W kategorii gimnazjalnej i podstawowej zwyciężyła uczennica reprezentująca Oddział Rejonowy PCK w Zielonej Górze  - uczennica Szkoły Podstawowej nr  2 w Zielonej Górze –Aleksandra Dziaduszek pod opieką Pani Elizy Pietkiewicz-Hanus. Przed dziewczynami kolejny etap, już 25 - 27 maja 2018 roku FINAŁ, który odbędzie się w Łodzi. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i życzymy powodzenia.

Patronat nad XXVI edycją Olimpiady zgodzili się objąć: Minister Edukacji Narodowej, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W tym roku po raz kolejny partnerem Olimpiady jest Coca-Cola HBC Polska.  

poniedziałek, 5 marca 2018

Realizacja Działań Towarzyszących Podprogramu 2017 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W  realizowanych działaniach w ramach środków towarzyszących Polski Czerwony Krzyż założył pomoc i wsparcie dla różnych grup osób w 8 programach edukacyjnych, które odbyły się w okresie od września do grudnia 2017 wzięło udział 99 osób w tym 71 kobiet i 28 mężczyzn. Wszystkie były poświęcone zasadom zdrowego odżywiania i sposobom przetwarzania i przechowywania żywności w sposób nie powodujący marnotrawieniu żywności.

W 2018 kontynuację   programów edukacyjne rozpoczęliśmy 16  i 23 stycznia.
 19 stycznia odbyły się pierwsze warsztaty kulinarne w Świetlicy PCK w Nowej Soli dla matek z dziećmi  gdzie rodzinnie przygotowywano zdrowe dania dla dzieci i dorosłych. Dzieci oceniały, które przygotowane przekąski są zdrowsze.

W dniach 06, 13 i 20 marca od godz. 16.00 rozpoczynamy realizację kolejnego cykl programów edukacyjnych poświęconych odżywianiu, przetwarzaniu produktów żywnościowych otrzymywanych w Podprogramie 2017. A od godz. 17.00 rozpoczną się warsztaty edukacyjne „Ekonomia w gospodarstwie domowym”.  

Każdy uczestnik programów edukacyjnych zostanie wyposażony w:
-  podręcznik kulinarny przygotowany przez specjalistkę żywienia
-  podręcznik „ ekonomia domowa” z bilansem miesięcznym przygotowany przez ekonomistę

Na zajęcia zaproszeni są wszyscy beneficjenci pobierający żywność z magazynu PCK w Nowej Soli poprzez plakat umieszczony na tablicy informacyjnej magazynu i MOPS w Nowej Soli oraz informację pisemną wręczaną przez pracownika magazynu odbierającym żywność.

czwartek, 15 lutego 2018

Piknik HDK PCK - Sława 2018Od ponad 20 lat na bazie Ośrodka PCK w Sławie odbywa się Rodzinny Piknik Honorowych Dawców Krwi  Polskiego Czerwonego Krzyża. 
W bieżącym roku piknik odbędzie się w dniach 15-17.06.2018 r.
Organizator zapewnia bazę noclegową natomiast wyżywienie uczestnicy pokrywają z własnych środków.
Proponowany program naszego pikniku: 
 Rozgrywki sportowe przygotowane przez uczestników np. siatkówka, ping-pong, badminton, koszykówka – sprzęt Ośrodka PCK w Sławie. Gry i zabawy dla dzieci – malowanie twarzy, konkursy plastyczne – organizator zapewnia materiały. Zawody wędkarskie dla dzieci pod nadzorem dorosłych – sprzęt wędkarski we własnym zakresie . Pozwolenie na wędkowanie po stronie organizatora. Dyskoteka wielopokoleniowa dla dużych i małych z wieloma atrakcjami. Wyprzedaż garażowa (szkło). Inne atrakcje pikniku ustalane z uczestnikami w godzinach wieczornych 15 czerwca 2018r.
ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W PIKNIKU WYNOSI 40 zł OD OSOBY.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
TEL. 68 325 38 12,  email: zielonagora@pck.org.pl

niedziela, 11 lutego 2018

Świetlica PCK Wiewiórka - Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny

W miesiącu lutym  nasza świetlica PCK „Wiewiórka” przystąpiła do projektu  zorganizowanego przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze pt. „ Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny”.

Głównym celem projektu jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy wśród wychowanków świetlicy na temat szkodliwości stosowania alkoholu i środków psychoaktywnych oraz umocnienie w dzieciach i młodzieży przekonań i mechanizmów przeciwstawiania się zagrożeniom współczesnego świata.

W skrócie „ Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny” składa się z czterech bloków tematycznych : alkohol, narkotyki, papierosy i przemoc.  Od lutego do maja dzieci pod opieką wychowawcy będą wykonywały zadania zawarte w programie, jednocześnie biorąc udział w różnych konkursach.  Ostatni, piąty etap, który odbędzie się w czerwcu będzie imprezą plenerową, podsumowującą czteromiesięczną pracę naszych podopiecznych .
Nasza świetlica otrzymała także roczny zapas materiałów plastycznych i wiele gier planszowych, przy których będziemy miło spędzali czas. Ogromnie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tak ciekawym przedsięwzięciu jakim jest „ Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny” oraz za pamięć i docenienie działalności naszej świetlicy.

środa, 31 stycznia 2018

Czerwonokrzyska Gwiazdka 2018

Styczeń dla naszego Stowarzyszenia to planowanie działań na nadchodzący rok, ale również czas rozliczeniowy. Jest to również moment podsumowania akcji organizowanych przez Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach Czerwonokrzyskiej Gwiazdki. W listopadzie w wybranych sklepach Biedronka na terenie woj. lubuskiego odbywała się zbiórka żywności, natomiast w grudniu w marketach TESCO  zbiórka pieniężna.

Zbiórka żywności trwała również w Zielonogórskich Szkołach i tutaj serdeczne podziękowania dla następujących placówek:

I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze, VII Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze, Zespół Szkół Akademickich „Lotnik” w Zielonej Górze, V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze, III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze, Internat Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze, Bursa w Zielonej Górze, Szkoła Podstawowa nr 10 w Zielonej Górze, Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze, Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze, Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonej Górze, Zespół Edukacyjny nr 5 w Zielonej Górze, Szkoła Podstawowa nr 26 w Zielonej Górze, Szkoła Podstawowa nr 17 w Zielonej Górze, Szkoła Podstawowa nr 7 w Zielonej Górze.

Dzięki tym akcjom Lubuski Oddział Okręgowy PCK w woj. lubuskim przygotował 459 paczek żywnościowych dla potrzebujących na kwotę 22 7017,70 zł.

Serdecznie dziękujemy członkom PCK, wolontariuszom a przede wszystkim darczyńcom, dzięki którym mogliśmy przekazać żywność naszym podopiecznym.

Na zdjęciach młodzież ze Szkoły Podstawowej w Otyniu podczas trwania zbiórki w markecie Biedronka.

piątek, 29 grudnia 2017

Realizacja Podprogramu 2017 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od czterech lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy  z Agencją Rynku Rolnego realizuje Podprogram 2017 w ramach PO PŻ 2014-2020.
Od 2015 roku Lubuski Oddział Okręgowy PCK uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako  Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).
    Na dzień 31.12.2017 magazyn żywności LO  Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli obsługuje 3702 beneficjentów z gmin:
Nowa Sól Miasto – 1634 osób
Nowa Sól Gmina –  460 osób
Bytom Odrzański -  230 osób
Nowe Miasteczko -  348 osób
Siedlisko              -  118 osób
Sława                  -   912 osób
W okresie od września do 30 grudnia wydaliśmy ponad 53,5 tony żywności w 11500 paczkach.

Uczestnikom programu zaproponowaliśmy 8 działań towarzyszących w formie programów edukacyjnych o tematyce zdrowego odżywiania prowadzonych przez specjalistkę. W programach uczestniczyło 99 osób.
Następne programy edukacyjne rozpoczęliśmy 16 stycznia. 19 stycznia odbędą się pierwsze warsztaty kulinarne w Świetlicy PCK w Nowej Soli dla matek z dziećmi od godz. 15.00  a 23 stycznia zapraszamy wszystkich chętnych na godz. 16.00  również na ulicę Parafialną 4.
Każdy uczestnik programów edukacyjnych zostanie wyposażony w podręcznik kulinarny przygotowany przez specjalistkę żywienia.

czwartek, 21 grudnia 2017

Życzenia świąteczne 2017


Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK - Etap Rejonowy Zielona Góra

15 grudnia w Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. odbył się XXVI Etap Rejonowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. 17 zwycięzców z etapów szkolnych rywalizowało, podczas rozwiązywania testu składającego się z 30 pytań. Przed przystąpieniem do etapu rejonowego, uczniowie zorganizowali w swoich szkołach wydarzenia sportowe angażujące min. 15 osób.

Największą ilością punktów i zwycięzcą w kategorii szkół ponadgimnazjalnych została Zuzanna Heger z Zespołu Szkół Akademickich "Lotnik" w Zielonej Górze, natomiast w kategorii szkół podstawowych (klasy VII) oraz gimnazjów zwyciężyła Aleksandra Dziaduszek - uczennica Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze. Ta dwójka uczniów będzie reprezentowała Rejon Zielonej Góry, w Etapie Okręgowym który odbędzie się w marcu 2018 roku.

Nagrody główne (vouchery do sklepu sportowego) zakupiono dzięki wsparciu Urzędu Miasta Zielona Góra.

Serdeczne podziękowania dla:

- Centrum Dietetycznego NaturHouse ul. Wyszyńskiego za za udział w Olimpiadzie oraz przekazanie upominków dla uczniów

- Wegarnik - Vegan Bar & Cafe za ufundowanie voucherów dla zwycięzców

- Kurtosze Pyszne Ciasta Kominkowe za ufundowanie voucherów dla zwycięzców

- Sklep Trzy Marchewki za przekazanie upominków dla zwycięzców

Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o.  za możliwość przeprowadzenia Olimpiady na terenie szkoły oraz pomoc w jej organizacji

wtorek, 12 grudnia 2017

XII Edycja Programu PCK - Ognisty Ratownik Gorąca Krew

Protokół z podsumowania XII Edycji Ogólnopolskiego Programu
Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie  Polskiego Czerwonego Krzyża
„Ognisty Ratownik Gorąca Krew- 2017 r.”

Komisja w składzie :
1.    Pan Jan Kowalczyk                       przewodniczący
2.    Pan Krzysztof Piwowarczyk          członek komisji
3.    Pani Bogusława Fediuk-Pelińska    członek komisji

Czas trwania  programu : styczeń – grudzień 2017r.
Do programu  przystąpiły następujące jednostki z terenu województwa lubuskiego:
 Jednostki Państwowej Straży Pożarnej:
1.    JRG PSP w Nowej Soli
2.    JRG PSP  w Sulechowie
3.    Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej :
1.    Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchów
2.    Ochotnicza straż Pożarna w Przewozie
3.    Ochotnicza Straż Pożarna w Mirostowicach Dolnych
4.    Ochotnicza Straż Pożarna w Bieniowie
5.    Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kisielinie
6.    Ochotnicza Straż Pożarna w Iłowej
7.     Ochotnicza Straż Pożarna w Borowym
8.    Ochotnicza Straż Pożarna  w Lubanicach
9.    Ochotnicza Straż Pożarna w Kolsku

Jednostki oceniane były wg następujących kategorii:
1.    Najaktywniejsza Komenda Powiatowa PSP
       2.   Najaktywniejsza Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
       3.   Najaktywniejszy strażak w woj. lubuskim

Komisja  w powyższym składzie postanowiła nagrodzić i wyróżnić
W kategorii : Najaktywniejsza Komenda Powiatowa PSP
1.    KM PSP Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Sulechów
2.    Komenda Powiatowa PSP  Krosno Odrzańskie
3.    Komenda Powiatowa PSP w Nowej Soli

W kategorii :  Najaktywniejsza Jednostka  OSP 
1.    Jednostka OSP w Przewozie
2.    Jednostka OSP w Starym Kisielinie-Zielona Góra
3.    Jednostka OSP W Mirostowicach Dolnych
4.    Jednostka OSP w Lubanicach
5.    Jednostka OSP w Bieniowie

W kategorii :  Najaktywniejszy strażak
1.    Pana Wąsika Andrzeja         OSP Stary Kisielin Zielona Góra
2.    Pana Ryszarda Kołoda         OSP Lubanice
3.    Pana Witkę Zbigniewa         OSP Mirostowice Dolne
4.    Pana Czajkowskiego Rafała        OSP Lipna
5.    Pana Micinowskiego Daniela        OSP Lubanice
6.    Pana Murawę Marcina         PSP Krosno Odrzańskie
7.    Pana  Jerzego Hryniewicza  z Wojskowej Straży Pożarnej z Potoku za całokształt pracy podczas trwania  programu 
Firma Podoland – Daniel Abratkiewicz ufundowała 45 swoich wyrobów-maści i serum          do regeneracji suchej skóry i paznokci.
Otrzymali je:
1.    Ochotnicza Straż Pożarna w Przewozie
2.    Ochotnicza Straż Pożarna w Lubanicach
3.    Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Sulechowie
W realizacji programu uczestniczyło 12 jednostek OSP i PSP z terenu województwa lubuskiego, program podsumowało 12 jednostek, w których przeprowadzono 38 akcji  zbiorowego oddawania krwi oraz indywidualne oddawanie krwi.

Swoisty rekord pobiła OSP w Przewozie – zorganizowali 6 akcji zbiorowego oddawania  krwi na terenie gminy, podczas tych akcji  362 osoby oddały 162,900  litrów krwi, o 19,350 litrów więcej niż w 2016r.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Sulechowie zorganizowała 6 akcji zbiorowego oddawania krwi, podczas których 292 osoby oddały 131,350 litrów krwi.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i Oddziały Terenowe pobrały    1.548  donacji  tym samym    pozyskując 696,600  litrów krwi.  W  roku 2017 pobrano o 169 donacji  tj. więcej niż w roku ubiegłym  uzyskując  o 76,050 litra. 
Najwięcej krwi pobrano w następujących jednostkach:
1.    162,900            OSP Przewóz
2.    131,400            JRG Sulechów
3.     93,150            OSP Stary Kisielin-Zielona Góra
4.     66,600            OSP Mirostowice Dolne
5.     65,250            OSP Kożuchów
6.     65,250            KP PSP Krosno Odrzańskie
W latach 2006-2012 na terenie woj. lubuskiego powstało 7 klubów HDK PCK przy jednostkach OSP i PSP.     W 2018r. powstaje nowy Klub HDK PCK przy OSP w Otyniu.

Nagrody, puchary i upominki ufundowali:
1.    Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze
2.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
3.    Daniel Abratkiewicz Podoland
4.    Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.
5.    Zarząd Wojewódzki ZOSP  Województwa 

Komisja składa serdecznie podziękowania wszystkim strażakom uczestniczącym w ogólnopolskim programie „Ognisty Ratownik Gorąca Krew 2017.”. Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji i pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i z Oddziałów Terenowych za sprawne pobieranie krwi podczas realizacji programu.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Ryszarda Kołody z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubanicach – gospodarza dzisiejszej uroczystości.


poniedziałek, 11 grudnia 2017

Zielonogórska Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK - wrześień/grudzień 2017

30 uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 przynależy do Zielonogórskiej Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Od września do czerwca grupa spotyka się min. 2 razy w miesiącu - Dzięki przychylności Dyrekcji Bursy oraz pomocy Pani Grażyny Jagasyk, spotkania mogą odbywać się na terenie obiektu na ul. Botanicznej 60.

- od września rozpoczęliśmy kurs pierwszej pomocy - zajęcia prowadzi Instruktor Pierwszej Pomocy PCK Pani Paulina Grzesiowska-Nowak


- z okazji Dni HDK PCK, odwiedziliśmy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Składamy serdeczne podziękowania Panu Krzysztofowi Piwowarczykowi za oprowadzenie nas po Centrum oraz przedstawienie procedur związanych z poborem krwi.-  5 grudnia z okazji Dnia Wolontariusza, Lubuski Oddział Okręgowy PCK, przygotował małą konsumpcyjną niespodziankę dla naszych wolontariuszy ;) Również na grudniowym spotkaniu Pani Iwona Bonikowska - Wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Lekarskim oraz Nauk o Zdrowiu, wytłumaczyła nam jak poprawnie myć dłonie oraz ściągać jednorazowe rękawiczki. Zdobyta wiedza na pewno przyda się podczas zajęć z dziećmi i  podczas organizowanych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.


Od stycznia SIMy wyruszają do Zielonogórskich szkół i przedszkoli z zajęciami z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z programem "Dziel się uśmiechem"

Uroczystości w Zielonogórskim Ratuszu (30.10.) oraz w Filharmonii Zielonogórskiej (21.11) z okazji obchodów Dni Honorowych Dawców Krwi PCK, były doskonałą okazją, aby podziękować najbardziej zaangażowanym członkom Grupy SIM PCK.
Podziękowania oraz upominki otrzymali:
Agata Chreptak, Krzysztof Chrobot, Kacper Koźlarek, Adrianna Michalska, Paulina Mioduszewska, Iga Musielak, Katarzyna Pełka, Katarzyna Rutka, Julia Szabunia, Karolina Szrama, Hanna Wojciechowska, Jakub Wojtacha.


W związku z powyższym serdeczne podziękowania dla:

- Teatru Lubuskiego za ufundowanie 5 podwójnych wejściówek na wybrany spektakl
- Trattoria Pizza Pi za przygotowanie kolacji dla 5 osób
- Burger House Zielona Góra za przekazanie 3 voucherów
- Zielonogórskiego Ośrodka Kultury - Filia Centrum Nauki Keplera za przekazanie 10 biletów do Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze
Prowadzenie grupy jest możliwe, dzięki wsparciu Urzędu Miasta Zielona Góra - program "Młodzi, aktywni zielonogórzanie II edycja".

Archiwum bloga