Uwaga !

#AkcjaDonacja - 2 edycja

 


5 października ruszyła rekrutacja szkół do programu.   Program #AkcjaDonacja to program prowadzony przy współpracy z Procter and Gamble od 2019 roku.  W pierwszej edycji programu wzięło udział 34 625 dziewcząt, które otrzymały 2 770 000 podpasek.

Od stycznia 2021 r. ruszy druga edycja #AkcjiDonacji w szkołach. Rekrutacja szkół do programu  odbędzie się w październiku 2020 r.

Czas trwania
Program będzie realizowany od stycznia  do maja 2021.

Cel programu

Dotarcie do dziewcząt w wieku 12 – 18 lat, uczennic szkół podstawowych i szkół średnich, które opuszczają lekcje w szkole z powodu braku lub nieodpowiedniej ochrony osobistej podczas miesiączki.

Druga edycja programu #AkcjaDonacja rozpocznie się w roku szkolnym 2020/2021. Ponownie zostaną przygotowane pakiety dla prawie 25 000 dziewcząt z całej Polski, które otrzymają łącznie 96 720 paczek, czyli  934 400 podpasek. Każda z uczestniczek programu otrzyma 4 duopacki podpasek Always Ultra Normal, które zapewnią jej ochronę na 4 -5 miesięcy użytkowania, czyli na jedno półrocze.

Kto może wziąć udział w programie: program dedykowany jest dziewczętom pochodzącym z rodzin potrzebujących. Nie rekrutujemy całych klas, tylko pojedyncze osoby spełniające warunek pochodzenia z rodzin potrzebujących wsparcia!

Kto może dokonać zgłoszenia: zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły na formularzu zamieszczonym poniżej. Dyrektor szkoły  ustala z pedagogiem (bądź psychologiem), opiekunem szkolnego Koła PCK, czy higienistką ile dziewcząt w danej placówce potrzebuje takiego wsparcia. Szkoła zgłasza liczbę dziewcząt objętych programem, nie wszystkie uczennice!!!.

Czas trwania rekrutacji: do 28 października 2020r

Deklaracja szkoły średnie

Deklaracja szkoły podstawowe

 

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborzczy Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

19 września 2020 r. w Nowej Soli odbył się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy  Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK za lata 2016-2020. W trakcie zjazdu wybrano nowy Zarząd oraz Komisje Rewizyjną, a także Delegatów na Zjazd Krajowy PCK. W skład nowego Zarządu wybrano; Jacek Fortuna - Prezes, Paula Pelińska-Butyniec - viceprezes oraz członkowie Zarządu: Danuta Nawrocka, Jerzy Hryniewicz i Tomasz Rybarczyk.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano; Andrzej Wąsik - Przewodniczący oraz członkowie: Renata Chwin i Mirosław Filipkiewicz.
Delegatami na Zjazd Krajowy PCK zostali Jacek Fortuna i Jan Kowalczyk. Serdecznie gratulujemy nowo wybranym i dziękujemy członkom byłego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Delegatom na Zjazd Krajowy Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK
 

Realizacja Podprogramu 2019 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od 2015r uczestniczy w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebujący kwota przeznaczona na zakup artykułów spożywczych w procedurze zamówień publicznych. W Podprogramie 2019 dofinansowane kwota ok. 354 545 455 PLN, w tym kwota netto na zakup artykułów spożywczych.

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W okresie od sierpnia 2019 r. do czerwca 2020 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy  z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa realizował Podprogram 2019 w ramach PO PŻ 2014-2020.  

Od 2015 roku Lubuski Oddział Okręgowy PCK uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako  Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).

Podprogram 2018 rozpoczęliśmy w odnowionym magazynie i doposażonym w nową szafę chłodniczą i elektryczny „paleciak” zakupiony z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. 

Dnia 30.06.2019 magazyn żywności LO  Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli zakończył realizację podprogramu 2018.

W okresie od sierpnia 2018 do końca czerwca obsługiwaliśmy 3743 osoby  w podprogramie 2019 również przewidujemy obsługę 4000 beneficjentów. 

            Z przyczyn nie zależnych od PCK Podprogram 2019 rozpoczęliśmy w styczniu 2020 roku. Ośrodki Pomocy współpracujące z nami rozpoczęły kierowanie potrzebujących do naszego magazynu.

            Z powodu pandemii Pracownicy Magazynu i wolontariusze są zobowiązani  do przestrzegania wszystkich obowiązujących obostrzeń takich jak : rękawiczki, maseczki, nie podawanie długopisów itp. a beneficjenci do przestrzegania obowiązujących odległości .

            Magazyn pracuje bez żadnej przerwy. Wszystkie zaplanowane dni pracy zostały zrealizowane. Ośrodki Pomocy kierują beneficjentów w sposób zdalny.

            Sprawne działanie magazynu było możliwe dzięki wsparciu finansowemu :

 Miasta - Gminy Nowa Sól oraz Gminy Siedlisko oraz wsparciu wolontariuszy, którzy pomagali w wydawaniu żywności. 

  

Bon Turystyczny

Z radością informujemy, że w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym PCK w Sławie jest możliwość realizacji Bonu Turystycznego.

Zbiórka na remont stołówki w Ośrodku PCK w Sławie
Jeśli chcesz stać się częścią tego projektu, przyłącz się do akcji i wesprzyj nasze działania w postaci przekazania darowizny pieniężnej na konto Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK, ul. Jedności 22B, 65-018 Zielona Góra :
nr  konta 46 1160 2202 0000 0001 8911 5735 w tytule:Stołówka PCK”.

lub na naszej internetowej zbiórce:

https://zrzutka.pl/z/stolowkapck

Więcej informacji oraz zdjęć TUTAJ


KomunikatW związku z sytuacją epidemiologiczną Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zawiesza przyjęcia interesantów. Wstrzymujemy prace świetlic, programów edukacyjnych, zbiórek publicznych etc. Kontakt możliwy pod nr tel. 699-902-841 lub mailowo zielonagora@pck.pl
Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby usługi opiekuńcze świadczone na terenie miast: Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Żagań oraz Żary odbywały się zgodnie z wydanymi decyzjami. Dziękujemy siostrom PCK/opiekunkom, że w tym wyjątkowym okresie są przy osobach chorych oraz samotnych.

Świetlica Wiewiórka Zielona Góra


Świetlica Wiewiórka zaprasza dzieci, gwarantowana miła atmosfera i ciekawie spędzony czas. Godziny otwarcia pon-czwartek 14.00-18.00, pt 13.00-17.00.


Gala 100-lecia PCK w Krośnie Odrzańskim

W sobotę 25 stycznia w Krośnie Odrzańskim, odbyła się gala z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, na której wręczono medale pamiątkowe dla Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie i dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Medale odebrał Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie Pan Marek Cebula.Archiwum bloga