1 % - Twoja Pierwsza Pomoc

środa, 8 marca 2017

Urząd Pracy Nowa Sól - Staż w LOO PCK - Zielona Góra

Propozycja stażu dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Nowej Soli (wiek poniżej 30 roku życia) - miejsce pracy Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża (Zielona Góra) - więcej inf. - Urząd Pracy w Nowej Soli ul. Staszica 1c tel. 68 387 32 42.

czwartek, 23 lutego 2017

Zasłużeni dla Województwa Lubuskiego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że podczas lutowej XXVII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego trzech członków Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymało Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. Są to:

Jacek Fortuna z Polskim Czerwonym Krzyżem  związany jest od 1987r. kiedy to pierwszy raz oddał krew. Do dziś oddał  honorowo ponad 18 litrów krwi pełnej. Należy do klubu HDK PCK „Nafta” w Zielonej Górze. Początkowo jako V-ce Prezes, a od 2007r. jako Prezes  największego i najbardziej aktywnego Klubu HDK PCK na terenie województwa lubuskiego. W klubie zrzeszonych jest ponad 250 członków z woj. lubuskiego i ościennych tak jak pracuje PGNIG/ Oddział Zielona Góra. Pan Jacek Fortuna jest Kierownikiem Zakładu Stacji Ratownictwa Górniczego, ma bardzo duży kontakt z górnikami, których zachęca do oddawania krwi i poszerzenia szeregów członków Klubu HDK PCK. Organizuje od wielu lat rok rocznie 5 akcji zbiorowego oddawania krwi na terenie zakładu pracy jak i otwarte akcje w Zielonej Górze, w których około 300 osób oddaje 135 litrów  krwi na potrzeby lecznictwa dla mieszkańców  województwa lubuskiego. Pan Jacek Fortuna  uczestniczy w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkolną promując honorowe krwiodawstwo. W latach 2004-2015 przeprowadził 49 pogadanek-prelekcji, w których uczestniczyło ponad 1.500 dzieci i młodzieży. Zachęca swoich kolegów górników- członków Klubu  HDK PCK do uczestniczenia w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą informując je jak ważna i potrzebna jest krew. Pan Jacek Fortuna jest sponsorem pikników organizowanych przez Oddział Rejonowy i Rejonową Radę HDK PCK dla krwiodawców i ich rodzin. W 2009r. zostaje  członkiem Prezydium Lubuskiej  Okręgowej Rady HDK PCK w Zielonej Górze i z całym jej  Prezydium kieruje pracą 42 klubów HDK PCK  w województwie lubuskim.
Jest członkiem   Zarządu Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK w Zielonej Górze.

Andrzej Lenard jest Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi i do dziś oddał ponad 9 litrów krwi pełnej. Obecnie ze względu na stan zdrowia nie może oddawać  krwi. W 2003 roku wstępuje do Klubu HDK PCK „Wiarus” w Kożuchowie gdzie powierzono mu funkcję rzecznika Klubu. W latach 2003-2010 był współorganizatorem 35 akcji zbiorowego oddawania krwi, w których ponad 1050 osób oddało 470 litrów krwi pełnej. W tym okresie Pan Andrzej  Lenard opracowywał  plakaty, uzgadniał terminy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, przygotowywał prezentacje multimedialne na spotkania klubowe, opracowywał logo klubu, redaguje  stronę  internetową oraz pozyskiwał sponsorów.  W latach 2011-2015 włączył się w organizację akcji na terenie Nowej Soli. W 15 akcjach, których był współorganizatorem uczestniczyło ponad  600 osób, pozyskano 270 litrów krwi. Z każdej akcji Pan Andrzej  przygotowuje prezentacje multimedialną, które  służą promocji honorowego krwiodawstwa na terenie województwa lubuskiego. Ponadto bierze aktywny udział we wszystkich akcjach i programach  organizowanych przez Polski Czerwony Krzyżm m.in. Motoserce, Młoda Krew Ratuje Życie, Ognisty Ratownik Gorąca Krew, Zbieramy Krew dla Polski. W Ośrodku Polskiego Czerwonego Krzyża w Sławie pomaga przy organizacji  Ogólnopolskiego  Rajdu Samochodowego  HDK PCK i Pikniku  Rodzinnego HDK PCK dla krwiodawców z Polski i z  terenu województwa lubuskiego. W obu  tych  wydarzeniach rok rocznie uczestniczy  ponad 500 osób. W 2009 roku zostaje członkiem Prezydium Lubuskiej Okręgowej Rady HDK PCK, w której pełni funkcję rzecznika Rady. Jest częstym gościem w Radio Zachód głównie w okresie obchodów Dni HDK PCK/listopad/ w którym promuje honorowe krwiodawstwo Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie województwa  lubuskiego.

Krzysztof Piwowarczyk z Polskim Czerwonym Krzyżem związany jest  od 1995r. jako uczeń szkoły średniej. Krew zaczął zdawać od 1998r. będąc świadkiem wypadku drogowego podczas wakacji. Do dziś zdał ponad 31 litrów krwi pełnej. Należał do Klubu HDK PCK przy Oddziale Rejonowym PCK w Nowej Soli. Był przez 6 lat Przewodniczącym tegoż klubu. Pan Krzysztof Piwowarczyk jest pracownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Jest  pracownikiem o wysokiej etyce zawodowej, cieszący się uznaniem ze strony przełożonych i współpracowników. Dał się poznać jako wspaniały organizator i popularyzator honorowego Krwiodawstwa. Od 1999 r.  współorganizator i sędzia Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego HDK PCK, Rajdu Czerwona Róża, który to Rajd w 2000 r. organizował LOO PCK w Zielonej Górze.
Uczestniczy z powodzeniem w realizowanych na terenie województwa lubuskiego programach Polskiego Czerwonego Krzyża m.in. Młoda Krew Ratuje Życie, Ognisty Ratownik Gorąca Krew, Zbieramy Krew dla Polski. W 2008 r. zorganizował Klub HDK PCK przy RCKIK w Zielonej Górze Członkowie Klubu jednogłośnie wybrali Pana Krzysztofa  na przewodniczącego Klubu, funkcję tą pełnił do 31.12.2012r. Od 2006r. jest członkiem Prezydium Lubuskiej Okręgowej Rady HDK PCK w Zielonej Górze i z całym Prezydium Rady kieruje pracą 42 Klubów HDK PCK w województwie lubuskim. W 2007r. otrzymuje szlify Instruktora Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża W 2009r. Pan Krzysztof Piwowarczyk wyróżniony został Odznaką ZHDK - Zasłużony dla Zdrowia Narodu.


Odznaczenia wręczał przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz oraz Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak. Gratulujemy !

środa, 22 lutego 2017

czwartek, 16 lutego 2017

PODPROGRAM 2016 ( WRZESIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017)

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  Lubuski Odział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze rozpoczął Dystrybucję żywności z magazynu prowadzonego w Nowej Soli ul. Wrocławska 20 w podprogramie 2016. Program ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych ( budżet państwa) w podziale 85% i 15% alokacja Funduszu dla Polski w latach 2014 – 2020 wynosi około 473 mln. EUR a wkład środków krajowych to 83 mln. EUR.
„Podprogram 2016” został rozpoczęty we wrześniu 2016 roku.
Ośrodki Pomocy Społecznej z Miasta Nowa Sól, Miasta i Gminy Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko oraz gminy Nowa Sól i Siedlisko rozpoczęły kwalifikowanie podopiecznych do programu pomocy żywnościowej. W grudniu 2016 roku dołączyło Miasto i Gmina Sława.
W podprogramie 2016 do 30.06.2017 wydamy 195,2848 tony żywności  w tym
- 20,16 tony makaronu
- 20 ton ryżu białego
- 7,82 tony herbatników 
- 12,6 tony fasoli
- 36 ton mleka
- 9,5 tony sera podpuszczkowego dojrzewającego
- 12,6 tony groszku z marchewką
- 5,12 tony koncentratu pomidorowego
- 4,68 tony powideł śliwkowych
- 16,8912 tony gulaszu wieprzowego z warzywami
- 5,3312 ton fileta z makreli w oleju
- 15,96 tony cukru białego
- 16,2  tony oleju
- 10,8864 tony szynki drobiowej
- 1,0368  tony szynki wieprzowej mielonej
- 0,4992 tony pasztetu wieprzowego

W podprogramie 2016 każda osoba otrzyma żywność w następującej ilości poszczególnych produktów :
- 5 kg makaronu
- 5 kg ryżu białego
- 2 kg herbatników
- 3,2 kg fasoli białej( w puszkach)
- 9l mleka
- 2,4 kg sera podpuszczkowego dojrzewającego
- 3,2 kg   groszku z marchewką
- 1,28 kg koncentratu pomidorowego
- 1,2 kg powideł śliwkowych
- 4,25 kg gulaszu  wieprzowego
- 1,36 kg fileta z makreli w oleju
- 4 kg cukru białego
- 4 l  oleju
- 2,7 kg szynki drobiowej
- 0,3 kg szynki wieprzowej
- 0,16 pasztetu wieprzowego

Na dzień 31.12.2016 roku żywność odbierało 2321 osób z:
Nowa Sól Gmina – 40 osób
Nowa Sól Miasto – 1378 osób
Miasto i Gmina Bytom Odrzański – 146 osób
Miasto i Gmina Nowe Miasteczko – 318 osób
Gmina Siedlisko – 90 osób
Miasto i Gmina Sława – 349 osób

Wśród   beneficjentów programu wydaliśmy 6897 paczek żywnościowych

    Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze jako jednostka regionalna realizująca dystrybucję żywności prowadzi działania w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez organizację  15 działań dla 418 osób
-  2  warsztatów kulinarnych 
-  2  warsztatów zdrowego odżywiania
-  11 programów edukacyjnych o tematyce odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności

Pierwsze programy edukacyjne zostały przeprowadzone w listopadzie 2016 dla  69 osób oraz w styczniu i lutym 2017
Warsztaty kulinarne odbędą się w kuchni Ośrodka PCK w Sławie w kwietniu, a pozostałe są w trakcie realizacji.

Od 1 stycznia 2017 roku zostało zmienione kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej : Jeżeli dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł. dla osoby w rodzinie.

Rodziny, które nie otrzymały skierowań do pomocy żywnościowej z powodu nieco za wysokiego dochodu mogą ponownie ubiegać się o skierowania w macierzystych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

piątek, 27 stycznia 2017

środa, 25 stycznia 2017

Czerwonokrzyska Gwiazdka 2016

Styczeń w naszej organizacji to czas planowania działań w roku 2017, ale również podsumowań roku ubiegłego. W grudniu organizowaliśmy pomoc żywnościową dla naszych podopiecznych w ramach czerwonokrzyskiej gwiazdki. Dzięki uprzejmości i przychylności Jeronimo Martins w woj. lubuskim mogliśmy przeprowadzić listopadową zbiórkę żywności.

Ilość wydanych paczek świątecznych:

1. Gubin - 46 szt.
2. Nowa Sól - 107 szt.
3. Sulechów - 49 szt.
4. Zielona Góra - 171 szt.
5. Żagań - 90 szt.
6. Żary - 80 szt.
7. Krosno Odrzańskie. - 72 szt.

Razem 615 szt. paczek świątecznych o wartości 28 273,43 zł.

Oddział Rejonowy PCK w Zielonej Górze dziękuje za zorganizowanie zbiórek żywności na terenach następujących szkół :

- Szkoła Podstawowa nr 27 w Zielona Góra ( Stary Kisielin )
- Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Zielonej Górze
- Gimnazjum w Przylepie
- Gimnazjum nr 7 w Zielonej Gorze
- Internat Zespołu Szkół Zawodowych PBO
- Szkoła Podstawowa nr 17 w Zielonej Górze
- Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze
- Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze
- I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej górze
- III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze
- Europejska Szkoła dr Rahn w Zielonej Górze
- Szkoła Podstawowa nr 21 w Zielonej Górze
- Miejskie Przedszkole nr 38 w Zielonej Górze
- Zespół Szkół Akademickich 'Lotnik' w Zielonej Górze
- Studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego
- Członkom Klubów HDK PCK CARGO oraz ELEKTROCIEPŁOWNIA

Dziękujemy za okazaną wrażliwość oraz każdy przekazany produkt.

czwartek, 22 grudnia 2016

środa, 21 grudnia 2016

XXV Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK w Zielonej Górze

16 grudnia w Zespole Szkół Akademickich "Lotnik" w Zielonej Górze odbyła się XXV Ogólnopolska  Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu PCK - Etap Rejonowy w Zielonej Górze. 28 uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych rywalizowało o  możliwość reprezentowania rejonu Zielonej Góry w etapie okręgowym. Przed przystąpieniem do testu, uczniowie zorganizowali  w swoich szkołach wydarzenia sportowe angażujące min. 15 osób.

Największą ilością punktów i zwycięzcą w kategorii szkół ponadgimnazjalnych została Karolina Kąkol z III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze , w kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężył Marek Chudzik - uczeń Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze.

Nagrody główne zakupione dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Serdeczne podziękowania dla:

- Centrum Kettlebell Polska za udział w  Olimpiadzie oraz ufundowanie 4 miesięcznych karnetów dla 2 najlepszych uczniów w swoich kategoriach

Centrum Dietetycznego Naturhouse za udział w Olimpiadzie oraz ufundowania upominków dla uczniów i opiekunów

- Wegarnik - Vegan Bar & Cafe za ufundowanie vouchera dla zwycięzcy kategorii ponadgimnazjalnej

Kurtosze Pyszne Ciasta Kominkowe za ufundowanie vouchera dla zwycięzcy kategorii gimnazjalnej

- Pani Bogusławie Buśko - Wojewódzkiemu Konsultantowi w Dziedzinie Pielęgniarstwa - za udział w Olimpiadzie oraz przewodniczeniu prac komisji

- Zespołu Szkół Akademickich "Lotnik" za możliwość przeprowadzenia Olimpiady na terenie szkoły oraz pomoc w jej organizacji

- Zielonogórskiej Grupie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża za przygotowania pokazu pierwszej pomocy dla uczestników olimpiady oraz uczniów "Lotnika"

Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom Olimpiady.

wtorek, 20 grudnia 2016

Ognisty Ratownik Gorąca Krew - XI EdycjaProtokół
z podsumowania XI Edycji Programu
Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie  Polskiego Czerwonego Krzyża
„Ognisty Ratownik Gorąca Krew- 2016 r.”


Komisja w składzie :

Pan Jan Kowalczyk                    przewodniczący
Pan Krzysztof Piwowarczyk            członek komisji
Pani Bogusława Fediuk-Pelińska       członek komisji


Czas trwania  programu : styczeń – grudzień 2016r.

Do programu  przystąpiły następujące jednostki z terenu województwa lubuskiego:

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej:

1.RG PSP w Nowej Soli
2.JRG PSP  w Sulechowie
3.JRG PSP w Kostrzynie n/Odrą
4.Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej :
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchów
2.Ochotnicza straż Pożarna w Przewozie
3.Ochotnicza Straż Pożarna w Mirostowicach Dolnych
4.Ochotnicza Straż Pożarna w Bieniowie 
5.Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kisielinie
6.Ochotnicza Straż Pożarna w Iłowej
7.Ochotnicza Straż Pożarna w Borowym
8.Ochotnicza Straż Pożarna  w Lubanicach

Jednostki oceniane były wg następujących kategorii:
1.Najaktywniejsza Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP
2.Najaktywniejsza Komenda Powiatowa PSP
3.Najaktywniejsza Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
4.Najaktywniejszy strażak w woj. lubuskim

Kategoria JRG PSP:
Komisja postanowiła nagrodzić :
I  miejsce JRG PSP w Sulechowie
II miejsce JRG PSP w  Kostrzynie n/Odrą
III miejsce JRG PSP w Nowej Soli

Najaktywniejsza Komenda Powiatowa PSP
I miejsce Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim

Kategoria OSP  - komisja postanowiła przyznać :
I.miejsce Ochotnicza Straż Pożarna  w Przewozie
II.miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kisielinie
III.miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w  Mirostowicach Dolnych
IV.miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w  Lubanice
V miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w  Bieniów                                                                  
VI. miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w  Kożuchowie
VII.miejsce Ochotnicza Straż w Borowym
VIII. miejsce Ochotnicza Straż Pożarna Iłowa

Kategoria  najaktywniejszy strażak – komisja postanowiła wyróżnić Pana Ireneusza Ciepły  i nadać mu tytuł Strażaka roku województwa lubuskiego   z OSP w Przewozie za wyjątkowe zaangażowanie podczas trwania programu i osiągniecie w nim tak wspaniałych wyników, Pana Andrzeja Wąsika z OSP w Starym Kisielinie-Zielona Góra ,Pana Marcina Murawę z KP PSP z Krosna Odrzańskiego , Pana Pawła Stajkowskiego z JRG w Kostrzynie n/Odrą Pana  Tomasza Lechkiego i Jerzego Hryniewicza za całokształt pracy podczas trwania  programu  W realizacji programu uczestniczyło 12 jednostek OSP i PSP z terenu województwa lubuskiego, program podsumowało 12 jednostek, w których przeprowadzono 41 akcji  zbiorowego oddawania krwi oraz indywidualne oddawanie krwi.
.
Swoisty rekord pobiła OSP w Przewozie – zorganizowali 6 akcji zbiorowego oddawania  krwi na terenie gminy, podczas tych akcji  blisko 317  osób oddało 143,550 litrów krwi o 13,950 litrów więcej niż w 2015r.
Należy podkreślić kolejny rekord w OSP w Starym Kisielinie – zorganizowali 4 akcje  w których blisko 223 osób oddało 100,350 litrów krwi
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Sulechowie zorganizowała 10 akcji zbiorowego oddawania krwi, podczas których 232 osoby oddało 104,400 litrów krwi.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i Oddziały Terenowe pobrały  1.379  donacji pozyskując 620,550  litrów krwi.

Najwięcej krwi pobrano w następujących jednostkach:
1.OSP w Przewozie   143,550
2.JRG PSP Sulechów    104,400
3.OSP w Starym Kisielinie 100,350
4.Komenda Pow. PSP w Krośnie Odrz. 56,700

W latach 2006-2012 na terenie woj. lubuskiego powstało 7 klubów HDK PCK przy jednostkach OSP i PSP.  Komisja składa serdecznie podziękowania wszystkim strażakom uczestniczącym w programie „Ognisty Ratownik Gorąca Krew 2016.”. Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji i pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i z Oddziałów Terenowych za sprawne pobieranie krwi podczas realizacji programu.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Ryszarda Klisowskiego Wójta Gminy Przewóz i  Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnej – gospodarza dzisiejszej uroczystości.

piątek, 2 grudnia 2016

środa, 23 listopada 2016

Wojewódzka Uroczystość z Okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - 22.11.2016

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przygotował Wojewódzka Uroczystość z Okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, która odbyła się 22 listopada w Filharmonii Zielonogórskiej.

Podczas uroczystości zostały wręczone:
-Odznaczenia Państwowe
-Medale Edukacji Narodowej
-Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu
- Godność Członka Honorowego Polskiego Czerwonego Krzyża (za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia)
- Odznaki Honorowe PCK II,III, IV stopnia
- Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego
- Medale za Zasługi dla Pożarnictwa
- Kryształowe Serca
- Odznaki Zasłużony Honorowy Dawcy Krwi po oddani 18, 12 oraz 6 litrów krwi
- Złoty Krzyżyk po oddaniu ponad 50 litrów krwi (za szczególne działania na rzecz Stowarzyszenia)
- Podziękowania dla Wolontariuszy

Na Uroczystość przybyli:

Wicewojewoda Lubuski Pan Robert Paluch
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Pan Tomasz Wontor
Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Pani Monika Fabisz-Kołodzińska
Komendant Miejski w Zielonej Górze - Pan Piotr Fabiański
Członek Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP Pani Elżbieta Polak
Dyrektor Biura Senatora RP Waldemara Sługockiego - Pan Andrzej Janecki
Asystent Pani Poseł RP Katarzyny Osos- Pani Dominika Szydłowska
Członek Honorowy PCK - Pani Anna Kozłowska
Długoletni Prezes i Przewodniczący LOR HDK PCK - Pan Ryszard Szcząchor

Ponadto w Uroczystości uczestniczyli przedstawiciele miast,gmin,samorządów, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół i zakładów pracy, opiekunowie Szkolnych Kół PCK, media a przede wszystkim Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i działacze Polskiego Czerwonego Krzyża.

Materiał Radio Zielona Góra

Materiał Gazeta Lubuska


Archiwum bloga