czwartek, 19 maja 2016

XXIV Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK - Zielona Góra

17-18 maja w Publicznej Szkole Podstawowej w Drzonkowie - Zielona Góra odbyły się XXIV Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. W mistrzostwach wzięło udział 6 szkół podstawowych, 6 szkół gimnazjalnych oraz 10 szkół ponadgimnazjalnych z Oddziału Rejonowego PCK w Zielonej Górze. Uczniowie zmagali się z przygotowanymi stanowiskami min. porażenie prądem, wypadek rowerowy, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, test wiedzy o CK, PCK i MPH itp.

Klasyfikacja końcowa XXIV Rejonowych Mistrzostw PCK w Zielonej Górze:

Kategoria Szkoły Podstawowe:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Drzonkowie - Zielona Góra
2. Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Leśniowie Wielkim
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ochli
5. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze
6. Szkoła Podstawowa w Zawadzie

Kategoria Szkoły Gimnazjalne:

1. Gimnazjum nr 7 w Zielonej Górze
2. Gimnazjum nr 10 w Zielonej Górze
3. Gimnazjum w Drzonkowie - Zielona Góra
4. Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze
5. Gimnazjum nr 4 w Zielonej Górze
6. Europejskie Gimnazjum Dr Rahn w Zielonej Górze

Kategoria Szkoły Ponadgimnazjalne:

1.I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
2. III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
3. Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
4. IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
5. V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
6. Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku
7. VII Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
7. Zespół Szkół Technicznych w Zielonej Górze
8. Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o. w Zielonej Górze
9. Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

IX Edycja - ZBIERAMY KREW DLA POLSKI

W maju ruszyła kolejna edycja organizowanej przez Grupę Muszkieterów i Polski Czerwony Krzyż kampanii „Zbieramy krew dla Polski”. Akcja promująca honorowe krwiodawstwo obejmie w tym roku 172 miejscowości w całej Polsce w tym 35 w województwie lubuskim.

Poniżej terminy akcji:

Zbieramy Krew dla Polski - IX Edycja - woj. lubuskie


Wojewódzki Konkurs Wiedzy o CK, PCK i MPH - 2016

Młodzież klas VI szkół podstawowych z województwa lubuskiego, która zwycięzyła w etapach rejonowych konkursu Wiedzy o CK, PCK i MPH 6 maja przystąpiła do Wojewódzkiego Etapu Konkursu. Do finału konkursu przystąpiło 14 uczestników z  6 Oddziałów Rejonowych PCK.

Klasyfikacja:

I miejsce - Malwina Stańczyk - Zespół Szkół Edukacyjny nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 21 w Zielonej Górze
II miejsce -Aurelia Duda - Szkoła Podstawowa w Nowych Czaplach
III miejsce - Urszula Skalska - Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach

Nagrody dla uczestników zostały ufundowane przez Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz sieć marketów Biedronka. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom !

Rejonowy Konkurs Wiedzy o tematyce CK, PCK, MPH - Tydzień PCK - Zielona Góra

Po raz 36 odbył się Rejonowy Konkurs Wiedzy o CK, PCK i MPH. Do Konkursu przystąpiła młodzież klas VI Szkół Podstawowych z Oddziału Rejonowego PCK w Zielonej Górze. Uczestnicy konkursu zmagali się z zagadnieniami dotyczących Czerwonego Krzyża, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Najlepiej wypadli zajmując czołowe miejsca:

I - Irla Joanna - Publiczna Szkoła Podstawowa Drzonków - Zielona Góra
II - Kita Otylia - Publiczna Szkoła Podstawowa Drzonków - Zielona Góra
II - Stańczyk Malwina - Zespół Szkół Edukacyjny nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 21 w Zielonej Górze

Prezes Oddziału Rejonowego PCK Pan Ryszard Zadrożny pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu.

Pytania testowe zostały opracowane przez Zielonogórską Grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK pod Kierownictwem Pani Anny Kozłowskiej - Członka Honorowego PCK.

Nagrody dla uczestników Konkursu Rejonowego ufundowane z środków Miasta Zielona Góra w ramach programu "Młodzi Aktywni zielonogórzanie" oraz przez sieć sklepów Biedronka.

6 maja na zielonogórskim deptaku odbył się happening promujący tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża. Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi PCK rozdawali ulotki oraz malowali twarze najmłodszym zielonogórzanom. Nasze stoisko cieszyło się duża popularnością  - tego dnia na deptaku odbywały się również Obchody Dnia Walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych.XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK
Osoby funkcyjne Rajdu:
  
Patronat honorowy: - Wojewoda Lubuski- Władysław Dajczak
Patronat honorowy  - Senator RP - Waldemar Sługocki
Patronat honorowy: - Burmistrz Sławy -  Cezary Sadrakuła
Patronat honorowy: - Burmistrz Sulechowa - Ignacy Odważny

Komandor Rajdu:    - Jan Kowalczyk - Przewodniczący Lubuskiej Okręgowej Rady HDK PCK w Zielonej Górze

Biuro Rajdu:- Bogusława Fediuk - Pelińska Sekretarz Lubuskiej Okręgowej Rady HDK PCK w Zielonej Górze

Sędzia Główny:    - Adrian Michalak   

WSPIERA NAS:Patronat Medialny:

PROGRAM RAJDU

Czwartek: 25 sierpnia 2016r.

Przyjmowanie  uczestników rajdu, dla których zostanie przygotowana baza noclegowa na terenie Ośrodka PCK  w Sławie, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 23.

Piątek: 26 sierpnia 2016r.

8.00  - zbiórka uczestników i rejestracja załóg (Ośrodek PCK w Sławie)
9.00  - uroczysta odprawa załóg(odśpiewanie Hymnu Czerwonego Krzyża)
        Start honorowy do Sulechowa i Mozowa przez Bojadła, Klenicę i Trzebiechów
        (podano przybliżone czasy dla pierwszej załogi)
10.00 - próba sprawnościowo-techniczna samochodów i załóg w Bojadłach
10.30  -konkurencja sprawnościowa w Klenicy (całe załogi)
11.00 - konkurencja sprawnościowa w Trzebiechowie (całe załogi)
11.30 - konkurencja strażacka dla całych załóg (JRG PSP Sulechów)
12.30 - próba sprawności technicznej pojazdów oraz konkurencja
                        sprawnościowa dla pań i dzieci w Mozowie
13.30 - konkurencja sprawnościowa kierowców w Sławie
15.00 - gorący posiłek na terenie Ośrodka PCK w Sławie
16.30 - konkursy i zabawy dla dzieci (Ośrodek PCK w Sławie)
            (załogi muszą zjechać z trasy rajdu do godziny  15.30)
19.00 -  kolacja
20.00  - NIESPODZIANKA
             

Sobota: 27 sierpnia 2016r.
9.00 -  śniadanie
10.00 -  zawody sportowo-rekreacyjne dla uczestników rajdu
        (między konkurencjami grzybobranie do godziny 14.00)
14.00 -  obiad
15.00 -  konkursy wiedzy o PCK oraz HDK, a także o ruchu  drogowym
15.30 -  konkurs wiedzy o regionie
16.30 -  konkursy i zabawy  dla dzieci (Ośrodek PCK w Sławie)
19.00 -  kolacja
20.30 -  spotkanie towarzyskie przy grillu.

Niedziela: 28 sierpnia 2016r.
9.00  -  śniadanie
10.00 -  uroczyste zakończenie rajdu, podsumowanie wszystkich konkurencji, wręczenie nagród i wyróżnień, Hymn CK
11.00 -  spotkania towarzyskie, wymiana doświadczeń między krwiodawcami i Klubami HDK
12.30 -   obiad, po obiedzie zdawanie domków oraz wyjazd uczestników rajdu


Klasyfikacja  załóg - nagrody:

Uwzględniając sugestie załóg, prowadzona będzie odrębna klasyfikacja
w dwóch kategoriach wiekowych :
- średnia wieku załogi do 45 lat,
- średnia wieku załogi powyżej 45 lat

Klasyfikacja zespołowa obejmuje łączny wynik załogi za zajęcie I - III miejsca.

Klasyfikacja indywidualna obejmuje oddzielnie:

kierowców, pilotów, panie i dzieci.
UWAGA !!!  Dla najlepszej załogi (I miejsce zespołowo) organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w rajdzie w roku następnym.

Zgłoszenia załóg w terminie do 31 lipca 2016 roku przyjmuje:

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Jedności 22 B
65 - 018  Zielona Góra
tel. 68 325 38 12,
tel. / fax 68 327 18 66.
Opłatę za pobyt w wysokości 160 zł z VATem (sto sześćdziesiąt złotych)
od  jednej  osoby, z wyłączeniem dzieci do lat 4   należy wpłacić na konto:

Lubuski Oddział Okręgowy PCK Zielona Góra
BANK MILLENNIUM
46 1160 2202 0000 0001 8911 5735  z dopiskiem:
XXX Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK
w terminie do 31 lipca  2016 roku.
Na rajd należy przywieźć oryginał wpłaty.

Szczegóły dotyczące faktur VAT uzgodnić z organizatorem w ciągu trzech dni od dokonania przelewu                   

                                                    
Inne uwagi:

Lubuski Oddział Okręgowy  PCK  w Zielonej Górze  nie  pokrywa kosztów przejazdu,  zapewnia  zakwaterowanie od 25 sierpnia  2016 roku (czwartek) i wyżywienie  od 26 sierpnia  2016  roku (piątek - od obiadu).

Wszyscy  uczestnicy  rajdu  zobowiązani  są do przestrzegania  przepisów ruchu  drogowego  podczas całego rajdu.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie rajdu oraz wyrządzone osobom trzecim.

Karta zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
Protesty i odwołania rozpatruje Komandor Rajdu do godz. 19:00 w dniu 27 sierpnia 2016r

Cele Rajdu:
➢ popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa i zasad czerwonokrzyskich w  społeczeństwie,
➢ popularyzacja pierwszej pomocy  przedmedycznej  i zagadnień związanych z bezpieczeństwem   ruchu  drogowego,
➢ integracja środowiska honorowych dawców krwi PCK (i nie tylko),
➢ krzewienie kultury, sportu, rekreacji i turystyki samochodowej,
➢ prezentowanie malowniczych zakątków Ziemi Lubuskiej oraz wspaniała  zabawa.

Organizatorzy:
1.Lubuski Oddział  Okręgowy  i Lubuska Okręgowa Rada Honorowego Krwiodawstwa  Polskiego Czerwonego Krzyża w

Zielonej Górze.
2.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
3.Urzędy Miast i Gmin w Zielonej Górze, Sławie, Sulechowie, Bojadłach i Trzebiechowie.
4.Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Sulechowie.


Termin i trasa Rajdu:

25.08 – 28.08  2016 roku
Sława -> Bojadła ->Klenica-> Trzebiechów -> Sulechów ->Mozów-> Sława

Uczestnicy Rajdu:
W rajdzie uczestniczyć mogą honorowi krwiodawcy, działacze
i sympatycy Polskiego Czerwonego Krzyża z rodzinami.
Załogę każdego samochodu uczestniczącego w rajdzie stanowią:
- kierowca (kobieta lub mężczyzna, w ciągu całego rajdu),
- pilot (kobieta lub mężczyzna powyżej 15 lat przez cały rajd),
- pani (od początku do końca rajdu, powyżej 15 lat),
  
Dzieci do lat 15 obejmuje osobna klasyfikacja. Załoga może liczyć od 3 do 5 osób.

W załodze musi być co najmniej jeden honorowy dawca krwi, który przedstawi podczas rejestracji załogi legitymację HDK !
   
W konkursie wiedzy o ruchu drogowym  uczestniczą kierowcy załóg.
W konkursie wiedzy o PCK i HDK oraz o regionie bierze udział wytypowany przedstawiciel załogi.

UWAGA ! 
W czasie rajdu 26.08.2016r odbędzie się akcja pobierania krwi w ambulansie. O szczegółach poinformujemy na odprawie

przed rajdem. Za udział  w akcji doliczamy punkty załogowe. Ambulans  będzie oczekiwał na dawców na terenie Ośrodka PCK w Sławie.

KARTA ZGŁOSZENIA XXX OGÓLNOPOLSKI RAJD SAMOCHODOWY HDK PCK

piątek, 6 maja 2016

8 maj - Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca


Światowy Dzień Czerwonego i Czerwonego Półksiężyca obchodzony jest 8 maja, w rocznicę urodzin założyciela – Henry’iego Dunanta. Każdego roku Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca organizują obchody tego święta, aby pokazać w swoich lokalnych społecznościach, jaką wyjątkową rolę pełni Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W Polsce w dniach 8 - 15 maja 2016 roku obchodzony jest Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca będą odbywać się pod hasłem „Wszędzie dla każdego”. W ten sposób chcemy pokazać siłę i zasięg Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, a przede wszystkim zaangażowanie naszych wolontariuszy.

Wszędzie, na całym świecie Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest dla każdego. Jesteśmy globalną siecią z niemal półmilionowym zespołem pracowników i 17 milionami wolontariuszy. W wypełnianiu swojej misji Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca kierują się zawsze 7 Podstawowymi Zasadami,  które są stałe i nie ulegają wpływom aktualnych ideologii. 

Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca każdego roku wspiera miliony ludzi na całym świecie – w czasie konfliktów zbrojnych, klęsk i katastrof. Od 150 lat Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zaangażowany jest w niesienie pomocy humanitarnej najbardziej potrzebującym. 

Polski Czerwony Krzyż jest największą organizacją humanitarną w naszym kraju, skupiającą ponad 200 tysięcy wolontariuszy. Podstawową misją PCK jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości.

Z okazji naszego święta Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża życzy wszystkim pracownikom, wolontariuszom i sympatykom zadowolenia z pracy i wytrwałości w prowadzonych działaniach, dziękując jednocześnie za dotychczasowe zaangażowanie. Pamiętajmy o tym, że „Wszyscy mogą w ten czy inny sposób, każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił, przyczynić się w jakimś stopniu do […] szlachetnego dzieła.” (Henry Dunant)

Dziękujemy także wszystkim naszym sponsorom i darczyńcom za wsparcie udzielane każdego dnia. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku przekazali na działalność Polskiego Czerwonego Krzyża swój 1% podatku.

czwartek, 28 kwietnia 2016

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy LOO PCK - 23.04.2016 Zielona Góra

23 kwietnia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze odbył się Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, który podsumował 4-letnią pracę Zarządu.  Na zaproszenie Prezesa Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża - Zdzisława Martyniuka, w zjeździe uczestniczyli Senator RP Pan Robert Dowhan, Dyrektor Regionalnego Centrum i Krwiolecznictwa Pani Monika Fabisz-Kołodzińska oraz Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża Pan Adam Fornal.

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża Adam Fornal odznaczył :

Odznaką Honorową PCK II stopnia Panią Grażynę Sztukowską

Odznakami Zasłużony Honorowy Dawcy Krwi:

- Szymański Sławomir po oddaniu 12 litrów krwi
- Walak Paulina  po oddaniu 6 litrów krwi
- Adamczak Maciej po oddaniu 6 litrów krwi
- Lipka Karol  po oddaniu 6 litrów krwi
- Żur Rafał po oddaniu 6 litrów krwi
- Kapuściński Piotr po oddaniu 6 litrów krwi

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności Zarządu Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Komisji Rewizyjnej Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża i przyjęciu absolutorium, delegaci wybrali nowe władze:

Zarząd Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w składzie:

1. Zdzisław Martyniuk - Prezes Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
2. Iwona Bonikowska - członek Zarządu Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
3. Stefania Grzesiowska - członek Zarządu Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
4. Jan Kowalczyk - członek Zarządu Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
5. Jacek Fortuna - członek Zarządu Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Komisja Rewizyjna Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża:

1. Jadwiga Mośko - Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
2. Beata Hołowko - członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
3. Andrzej Stein - członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Ponadto wybrano Delegatów na Zjazd Krajowy Polskiego Czerwonego Krzyża w osobach :

1. Zdzisław Martyniuk - Prezes Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
2. Jan Kowalczyk - Delegat Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zjazdu za merytoryczną dyskusję na zjeździe oraz za pracę wykonaną w mijającej kadencji.
Dziękujemy Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze za udostępnienie auli na potrzeby Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Materiał Radio Zielona Góra

środa, 23 marca 2016

Życzenia wielkanocne 2016


Wielkanoc z PCK - 2016

Po raz kolejny podopieczni Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymali pomoc świąteczną, dzięki przeprowadzaniu zbiórki żywności w dniach 25-28 luty 2016 w wyznaczonych sklepach Biedronka. Polski Czerwony Krzyż przygotował łącznie 422 paczki świąteczne na kwotę 15 193,70 zł. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy kierownictwu Jeronimo Martins Oddział w Lubinie za wyrażenie zgody przeprowadzenie zbiórki oraz mieszkańcom woj. lubuskiego za włączenie się do akcji poprzez przekazywanie żywności do koszy w czasie zbiórki.

Ponadto dziękujemy zielonogórskim szkołom które włączyły się do akcji "Wielkanoc z PCK".


XXIV Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia - Etap Okręgowy

W dniu 18.03.2016 r. odbyła się XXIV Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK - Etap Okręgowy. W ramach Olimpiady młodzież przygotowała akcje prozdrowotną, która była oceniana przez Jury. Pozyskane punkty z akcji prozdrowotnej zostały dodane do punktów uzyskanych z rozwiązanego testu. Największą sumą punktów i zwycięzcą w kategorii szkół ponadgimnazjalnych został Mateusz Borowy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku , w kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężył Michał Łysak uczeń Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze. Panowie będą reprezentować nasz Okręg na Etapie Centralnym, który odbędzie się w Warszawie. W tym roku 3 najlepszych uczestników w swoich kategoriach otrzymała karty podarunkowe do wykorzystania w księgarni. Podziękowania składamy I LO w Zielonej Górze za możliwość przeprowadzenia Etapu Okręgowego Olimpiady. Gratulujemy wszystkim uczestnikom Olimpiady  i Opiekunom.

Kategoria Gimnazjum :
1. Michał Łysak - Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze
2. Sylwia Biłeńki - Zespół Szkół Gimnazjum w Gubinie
3. Magdalena Olejniczak - Gimnazjum w Zbąszynku

Kategoria Ponadgimnazjalna:
1. Mateusz Borowy -  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
2. Jakub Mizera - I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
3. Sandra Urbaniak - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.

Informacja z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

poniedziałek, 7 marca 2016

Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy OR PCK Zielona Góra

13 lutego w III Liceum Ogólnokształcącym odbył się zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Rejonowego PCK w Zielonej Górze. Delegaci z jednostek podstawowych wybrali następujący skład Zarządu Rejonowego PCK:

1. Ryszard Zadrożny - Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Zielonej Górze
2. Magdalena Wajda - Wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Zielonej Górze
3. Sławomir Kuczak - Wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Zielonej Górze
4. Małgorzata Furmanek - Członek Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Zielonej Górze
5. Henryk Zborowski - Członek Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Zielonej Górze


Archiwum bloga