Zbiórka rzeczowa

 

W związku z sytuacją na Ukrainie, Polski Czerwony Krzyż organizuje zbiórkę rzeczową. Prosimy o dostarczanie: materiałów opatrunkowych, żywności długoterminowej, środki higieny (kosmetyki, pieluchy, podpaski, pasty do zębów itp.), NOWEGO sprzętu kwatermistrzowskiego (śpiwory, koce, łóżka polowe itp.).
 
Materiały prosimy dostarczać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym do biur oddziałów rejonowych PCK w woj. lubuskim.
 
Data zbiórki: 26 luty 2022
 
Zielona Góra,ul. Dworcowa 3, w godz. 9-14 (żółty budynek, naprzeciwko stacji benzynowej)
 
Data zbiórki od 28 lutego do odwołania
 
1.Zielona Góra, ul. Jedności 22b,pon.-pt. godz. 8-15,tel. 699-902-841
2.Gorzów Wlkp., ul. Chrobrego 28, pon.-pt. godz. 8-15,tel. 603-785-580
4.Nowa Sól, ul. Kasprowicza 12, pon. - pt. godz. 8-15,tel. 793-876-125
5.Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3-go Maja 24,wtorki,środy,czwartek godz. 9-13, tel.609-314-004
6.Żagań,ul. Jana Pawła II / 15, pon.-pt., godz. 9-11,tel. 68 377-33-17
7.Żary, ul. Myśliwska 5, pon.- pt, godz. 8-15,tel. 607-323-794
8.Sulechów, ul. Dr Judyma 1A, czwartek i piątek, godz. 10-14, tel.602-594-129
 

 

Pomoc Ukrainie

 W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę środków.

 
Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”.
 

 

PODPROGRAM 2021 -październik 2022

UWAGA!!!
 
Informuje, że bierzemy udział w Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, wyższe kryteria dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ.
Przewidywane zakończenie PODPROGRAMU 2021 -październik 2022
Paczka żywnościowa max 28,17kg w całym Podprogramie 2021
Obowiązujące kryterium dochodowe:
- 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);
- 1320 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł)
Dystrybucja towarów zaczyna się od 01.03.2022r.
Magazyn będzie czynny jak w latach poprzednich pon, wt śr w godzinach 9-11.
Przypominamy że na magazyn należy przyjść z własną torbą oraz skierowaniem. Ze względu na dalszą pandemię COVID, tak samo jak w zeszłym roku obowiązuje zmniejszona liczba beneficjentów (max 50 na dzień co oznacza ze 1 osoba równa się 1 skierowanie), prosimy również o zachowywanie odpowiedniej odległości miedzy sobą i ogólny reżim sanitarny.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Trwa nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022


Lubuski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża bierze udział w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. W związku z tym trwa nabór wniosków dla osób chcących zostać jego uczestnikami.


Program jest przeznaczony dla 90 osób a o udział w programie może starać się:

- 27 osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

- 31 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

- 32 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

 

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

1.    wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2.    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3.    załatwianiu spraw urzędowych;

4.    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);


Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

 

Aby wziąć udział w programie należy skontaktować się telefonicznie lub emailowo z Lubuskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze przy ulicy Jedności 22B.
(tel. 68 325 38 12, email: zielonagora@pck.pl)

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.

Oddziały Rejonowe uczestniczące w programie:

Oddział Rejonowy PCK w Gorzowie Wlkp.
ul. Chrobrego 28/6, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel.
603 785 580

Oddział Rejonowy PCK w Nowej Soli
ul. Parafialna 4
67-100 Nowa Sól
tel. 68 387 30 13 
zr.nowasol@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK / Punkt Opieki PCK w Żarach

ul. Myśliwska 5
68-200 Żary

kom. 607 323 794 

zr.zary@pck.org.pl


Oddział Rejonowy PCK
ul. Jedności 22B
65-018 Zielona Góra
zielonagora@pck.org.pl

Punkt Opieki PCK we Wschowie

wschowa@pck.pl
508 295 174

Niezbędne dokumenty do wypełnienia przez uczestnika programu:

·        kartę zgłoszenia do programu;

·        kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

·        informację o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta;

·        podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

·        Oświadczenie dotyczące wskazania asystenta osobistego

Wnioski przyjmowane będą do momentu wykorzystania dostępnych miejsc w programie

Dokumenty do pobrania:

https://megawrzuta.pl/filesgroup/ecaafbd5bb59cbace8160049a76f83c4.html


Ognisty Ratownik Gorąca Krew 2021

 

Protokół

z podsumowania XV Edycji Ogólnopolskiego Programu

Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie  Polskiego Czerwonego Krzyża

„Ognisty Ratownik Gorąca Krew- 2021 r.”

 

 

Komisja w składzie :

1.      Pan Jan Kowalczyk                             przewodniczący

2.      Pan Krzysztof Piwowarczyk                członek komisji

3.      Pani Bogusława Fediuk-Pelińska       członek komisji

 

Czas trwania  programu : styczeń – grudzień 2021r.

Do programu  przystąpiły następujące jednostki z terenu województwa lubuskiego:

 Jednostki Państwowej Straży Pożarnej:

1.      Komenda Wojewódzka PSP Gorzów Wlkp.

2.      Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim

3.      Komenda Powiatowa w Nowej Soli

4.      JRG PSP  w Sulechowie

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej :

1.      Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchów

2.      Ochotnicza straż Pożarna w Przewozie

3.      Ochotnicza Straż Pożarna w Mirostowicach Dolnych

4.      Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kisielinie

5.      Ochotnicza Straż Pożarna w  Otyniu

6.      Ochotnicza Straż Pożarna  w Lubanicach

7.      Ochotnicza Straż Pożarna w Kolsku

W/wymienione jednostki Państwowej Straży Pożarnej i  Ochotniczej Straży Pożarnej od lat  uczestniczą w naszym programie – wyjątek stanowi  Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp. Z czego jesteśmy  bardzo zadowoleni i dumni.

Jednostki oceniane były wg następujących kategorii:

1.      Najaktywniejsza Komenda Powiatowa PSP

       2.   Najaktywniejsza Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej

       3.   Najaktywniejszy strażak w woj. lubuskim

 

Komisja  w powyższym składzie postanowiła nagrodzić i wyróżnić

W kategorii : Najaktywniejsza Komenda Powiatowa – Miejska PSP

1.      Miejsce KM PSP w Zielonej Górze  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Sulechów

2.      Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

 

W kategorii :  Najaktywniejsza Jednostka  OSP 

1.      Miejsce Jednostka  OSP  w Starym Kisielinie – Zielona Góra

2.      Miejsce Jednostka OSP w Przewozie

3.      Miejsce Jednostka OSP w Lubanicach

4.      Miejsce Jednostka OSP w Mirostowicach Dolnych

W kategorii :  Najaktywniejszy strażak województwa lubuskiego

1.      Pan Andrzej Wąsik              OSP Stary Kisielin Zielona Góra + organizator akcji w Starym Kisielinie-Zielonej Górze 

2.      Pan Jerzy Hryniewicz            Wojskowa Straż Pożarna z Potoku + organizator akcji w Przewozie

Ponadto Komisja postanowiła wyróżnić organizatorów akcji i popularyzatorów Ruchu Honorowych Dawców Polskiego Czerwonego Krzyża :

3.      Pan Marcin Murawa              KP PSP Krosno Odrzańskim

4.      Pan Michał Grab                   KP PSP Nowa Sól

5.      Pan Tymoteusz Kopaczel      KW PSP Gorzów Wlkp.

6.      Pan Mirosław Pacyna           JRG PSP Sulechów

7.      Pan Krzysztof Witka               OSP Mirostowice Dolne

8.      Pan Tomasz Walczak           OSP Kożuchów

9.      Pan Ryszard Kołoda              OSP Lubanice

10.  Pan Marcin Urbanowski       OSP Otyń

11.  Pan Rafał Kokornaczyk         OSP Kolsk

12.  Pan Jan Kowalczyk                Koordynator programu 

Jednocześnie informujemy, ze ZW ZOSP RP Województwa Lubuskiego przyznał Medale 100.lecie  związku dla najaktywniejszego strażaka roku  Pana Andrzeja Wasika oraz Jednostek OSP  w  Starym Kisielinie- Zielonej Górze, OSP w Przewozie, OSP w Lubanicach, OSP w Mirostowicach Dolnych.

W realizacji programu uczestniczyło 11 jednostek OSP i PSP z terenu województwa lubuskiego, program podsumowało 11 jednostek, w których przeprowadzono mimo pandemii 21 akcje  zbiorowego oddawania krwi oraz indywidualne oddawanie krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i Oddziały                    

Trenowe pobrały   426,530  litrów krwi.

 

Najwięcej krwi pobrano w następujących jednostkach:

1.      Ochotnicza Straż Pożarna  w Starym Kisielinie –Zielonej Górze   95,240

2.      Ochotnicza Straż Pożarna  w Przewozie                                           67,500

3.      KM PSP  Zielona Góra, JRG Sulechów                                              53550          

4.      Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchowie                                         54,000                   

                                          

W latach 2006-2021 / od początku trwania na terenie programu/ na  terenie  woj. lubuskiego powstało 8 klubów HDK PCK przy jednostkach OSP i PSP.     W 2018r. powstał  nowy Klub HDK PCK przy OSP w Otyniu oraz reaktywowano Klub HDK PCK przy OSP w Kolsku. W 2021r  nie powstał  żaden  Klub HDK PCK przy jednostkach OSP czy PSP.

Liczymy po cichu, że do grona Klubów Strażackich dołączy Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp. HDK PCK

Nagrody, puchary i upominki ufundowali:

1.      Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze

2.      Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

3.      A.Arkada

4.      Zarząd Wojewódzki ZOSP RP  Województwa  Lubuskiego

5.      Urząd Miasta Zielona Góra

6.      Lubuskie Trójmiasto

7.      Urząd Gminy  Żary


Komisja składa serdecznie podziękowania wszystkim strażakom i organizatorom uczestniczącym w ogólnopolskim programie PCK „Ognisty Ratownik Gorąca Krew 2020.”. / mimo tak trudnej sytuacji związanej z pandemią/ Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji i pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i z Oddziałów Terenowych za sprawne pobieranie krwi podczas realizacji programu.

 Archiwum bloga