1 % - Twoja Pierwsza Pomoc

poniedziałek, 15 października 2018

Magazyn FEAD - remont


Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża uczestniczył w konkursie ogłoszonym przez Wojewodę Lubuskiego  na dofinansowanie działań prowadzonych przez organizacje społeczne realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Dotacja w wysokości 18 800 zł została przeznaczona na zakup elektrycznego urządzenia podnoszącego (paleciak), szafkę na odzież roboczą , szafę chłodniczą oraz remont magazynu PCK w Nowej Soli.

Po wykonaniu niezbędnych prac remontowych, magazyn PCK  jest w pełni przygotowany do przyjęcia dostaw żywności dla 3900 beneficjentów.

Od dnia 22 października 2018 roku magazyn zaczyna dystrybucję towarów w ramach programu FEAD 2018. Magazyn będzie czynny od poniedziałku do środy w godz. 9-11.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD)


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018- czerwiec 2019, a jego celami szczegółowymi są:
     organizacja i koordynacja  sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwnaych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ;
    racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
    przekazanie artykulów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ
    prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2018-czerwiec 2019
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez POLSKI CZERWONY KRZYŻ

KRYTERIA I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, (tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie), od 1 października 1402 zł dla osoby samotnej oraz 1056 zł na osobę w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Sposób kwalifikacji:
    OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
    OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikującyh się do przyznania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5 do Wytycznych). Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowanem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
    OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia (załącznik nr 6 do Wytycznych).

Osoby do przyznania pomocy żywnościowej z Podprogramu 2018 będą kwalifikować:
· Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) w Nowej Soli
· Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim, Nowym Miasteczku, Siedlisku, Otyniu i Gminy Nowa Sól i Sławy wydając odpowiednie skierowania

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

1.               Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

2.               Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech atykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
    groszek z marchewką 3,6 kg,
    fasola biała 3,6 kg,
    koncentrat pomidorowy 1,6 kg,
    buraczki wiórki 1,05 kg,
    powidła śliwkowe 1,8 kg,
    makaron jajeczny 4,5 kg,
    makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
    ryż biały 3 kg,
    kasza gryczana 1,5 kg,
    herbatniki maślane 0,8 kg,
    mleko UHT 7 l,
    ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
    szynka drobiowa 3 kg,
    szyna wieprzowa mielona 2,1 kg,
    pasztet wieprzowy 0,64 kg,
    filet z makreli w oleju 1,7 kg,
    cukier biały 4 kg,
    olej rzepakowy 4 l,
    miód wielokwiatowy 0,4 l,
    kabanosy wieprzowe 0,36 kg.
    Gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg.

4. W uzasadnionych sytuacjach (np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe) można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykulów spożywczych do potrzeb rodzin.

6. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do:
LOO PCK ZIELONA GÓRA, ul. Jedności 22b, 68 325 38 12

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez POLSKI CZERWONY KRZYŻ na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
    warsztaty kulinarne;
    warsztaty edukacji ekonomicznej;
    warsztaty dietetyczne;
    warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych PCK.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ - ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Rejonowym PCK (OPR) w Nowej Soli ul. Parafialna 4 lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej właściwym do miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programu: www.mrpips.gov.pl

piątek, 12 października 2018

Uroczystość z okazji Dni HDK PCK - Zielonogórski Ratusz 2018

Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczęliśmy już 11 października. W tym dniu Prezydenta Miasta Zielona Góra - Janusz Kubicki zaprosił krwiodawców z Zielonej Góry, aby podziękować im za systematyczne oddawanie krwi. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaki i legitymacje Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony Dla Zdrowia Narodu nadane przez Ministra Zdrowia oraz Zasłużony Honorowy Dawca Krwi po oddaniu 5/6, 10/12,15/18 litrów krwi. Wręczono również Medale Pamiątkowe 60.lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za wieloletnią działalność w Ruchu Honorowego Krwiodawstwa. Spotkanie w Zielonogórskim Ratuszu, było również doskonałą okazją aby podziękować najbardziej aktywnym członkom Zielonogórskiej Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża.
Rok 2018 jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 60- lecie Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
Prezydent Miasta Zielona Góra nadał nagrodę Prezydenta Miasta Zielona Góra I stopnia - Złoty Medal, jako wyraz uznania za osiągnięcia mające znaczenie dla Miasta Zielona Góra.

Odznaką Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu wyróżnieni zostali:

Pan Sławomir Andruszewski
Pan Feliks Tomczyszyn

Pan Ryszard Piotrowski


Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia wyróżnieni zostali:

Pani Agnieszka Sokołowska
Pan Dawid Dąbrowski

Pan Michał Tobis
Pan Tomasz Jackiewicz
Pan Zdzisław Sikorski

Pan Sebastian Bocer
Pan Adam Grzybek
Pan Marcin Wachula
k


Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia wyróżnieni zostali:


Pan Robert Bolechowski
Pan Sławomir Drobysz
Pan Bartosz Gała
Pan Maciej Gabarkiewicz
Pani Magdalena Kaczmarek
Pan Tobiasz Klimaszewski
Pan Karol Lipa
Pan Bogusław Kasztel
Pan Mateusz Kucharski
Pan Sławomir Malik
Pani Justyna Mossety
Pan Jacek Wojnarowski
Pan Maciej Loch

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia wyróżnieni zostali:


Pani Aleksandra Dynaryńska
Pan Gracjan Tomaszek
Pan Władysław Odziemek
Pan Michał Samborski
Pani Monika Sharp
Pan Robert Siewiera
Pan Sławomir Ślęzak
Pani Anna Szlachetka
Pan Maciej Smykał
Pan Wojciech Sowa
Pan Krzysztof Mleczak
Pan Krzysztof Masłowski

Medalem Pamiątkowym 60.lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżnieni zostali:


Pan Janusz Kubicki
Pani Wioleta Haręźlak
Pan Arkadiusz Dąbrowski
Pan Krzysztof Gajda
Pan Arkadiusz Jurecki
Pan Leszek Kalinowski
Pani Irena Kołodziejska
Pani Ewa Kostrzewa
Pani Marta Kowalewicz
Pani Bogusława Madej-Breitkopf
Pan Maciej Matuszewski
Pan Damian Matysik
Pan Krzysztof Piwowarczyk
Pan Leszek Suchowiecki
Pan Stanisław Tomczyszyn
Medal otrzymuje również Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych

Nagrody Prezydenta Miasta otrzymali:
Pani Dorota Mundry
Pan Jacek Fortuna
Pan Damian Matysik
Pan Andrzej Stein 

Wolontariusze wyróżniający się działalnością w Zielonogórskiej Grupie SIM PCK otrzymali upominki i podziękowania, a są to:
Natalia Adam
Natalia Kulus
Karolina Molik
Piotr Wiatrzyk
Zofia Wojtacha
Ewa Zagaja

Nagrody dla wolontariuszy ufundowali:
Szaszłyk House
Burger House
Vegan Burger
Cafe Rosa 
Trattoria Pizza Pi
środa, 10 października 2018


wtorek, 2 października 2018

XIII Konferencja nt. transplantacji i krwiodawstwaŚwietlica PCK - Wiewiórka w Zielonej Górze - wrzesień 2018

Wycieczka Świetlicy PCK - Dąbie - wrzesień 2018 
Podziękowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz Biuru Profilaktyki i Przeciwdziałań Uzależnieniom w Zielonej Górze za dofinansowanie pobytu.


poniedziałek, 1 października 2018

Wypożyczalnia rowerów rehabilitacyjnych - Lubsko

21 września otworzyliśmy pierwszą w województwie lubuskim, bezpłatną wypożyczalnie rowerów trójkołowych. Było to możliwe dzięki współpracy z Warsztat Terapii Zajęciowej w Lubsku oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lubsku. Wypożyczalnia znajduje się przy Zalewie "Karaś" w Lubsku.
Na początek dostępne jest 5 rowerów ( 2 duże, 2 średnie oraz 1 mały), jednak jeśli zainteresowanych będzie więcej możliwe jest dostarczenie kolejnych rowerków.
Zapraszamy osoby niepełnosprawne do rekreacji wokół Zalewu w Lubsku.
Projekt zrealizowany dzięki zbiórce tekstyliów prowadzonej wspólnie z Fundacja Eco Textil
piątek, 28 września 2018

Zbiórka pieniężna TESCO - woj. lubuskieW dniach 21-22 września na terenie sklepów TESCO w woj. lubuskim odbyła się zbiórka pieniężna w ramach ogólnopolskiej akcji "Wyprawka dla Żaka". Zebrane środki zostaną przekazane min. na wyposażenie potrzebujących dzieci w wyprawki szkolne, którymi Polski Czerwony Krzyż opiekuje się w ramach programu Godne Dzieciństwo.

Poniżej podsumowanie poszczególnych lokalizacji Tesco w województwie lubuskim:

Żary - 1629,38 zł

Gorzów Wlkp. - 4430,89 zł

Zielona Góra - 6626,24 zł

Żagań - 1088,52 zł

Wschowa - 1088,52 zł

Międzyrzecz - 701,51 zł

Gubin - 1380,75 zł

Sulechów - 397,77 zł

Świebodzin - 357,38 zł

Razem:   19 403, 93 zł

 Dziękujemy za zaangażowanie pracownikom oraz wolontariuszom uczestniczącym w zbiórce. 

wtorek, 25 września 2018

SeniorON - Ruszyła druga edycja

Celem projektu SeniorON jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych i przygotowanie ich do godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Wzmacniamy również więzi międzypokoleniowe – seniorzy ramię w ramię z przedstawicielami młodego pokolenia zdobywają nowe umiejętności.
W 1 edycji programu udział wzięło 2514  osób, z czego 1572 seniorów, oraz 654 dzieci i młodzieży po 18 roku życia. W 2 edycji SeniorON uczestnikami programu jest 750 osób, z tego 550 seniorów oraz 200 dzieci i młodzieży.

W 2 edycji SeniorON w woj. lubuskim przeprowadzimy 12 warsztatów, z czego 4 będzie dotyczyć bankowości. Dzięki zaangażowaniu pracowników Bank Pekao SA, seniorzy poznają proste sposoby poruszania się w świecie bankowości elektronicznej. Chcemy zachęcić seniorów do samodzielnego korzystania i zarządzania własnym kontem oraz uczulić osoby starsze na zagrożenia i oszustwa internetowe.
Warsztat dotyczące bankowości poszerzą wiedzę w takich obszarach jak:
  1. Co to jest konto internetowe?
  2. Jak działa przelew internetowy?
  3. Dlaczego niektóre przelewy „idą” dwa dni a niektóre w sekundę?
  4. Jak banki dbają o to, by przelewy internetowe były bezpieczne dla klientów?
  5. Jakie nowinki technologiczne kierowane do klientów bankowości są dostępne na rynku i dlaczego warto z nich skorzystać?
  6. Ciekawostki z rynku, np. jak klienci banków w Polsce wypadają na tle klientów banków europejskich?.
Zajęcia będą animowane przez wolontariuszy PCK i realizowane w grupach 20 - 25 osobowych, na terenie Nowej Soli oraz Zielonej Góry.

Harmonogram warsztatów:

8.10 - Nowa Sól - Pierwszy warsztat artystyczny
23.10 - Zielona Góra - Warsztat ABC bankowości cz.1
24.10 - Nowa Sól - Warsztat ABC bankowości cz.1
7.11 - Nowa Sól -  Warsztat ABC bankowości cz. 2
9.11 - Zielona Góra - Warsztat fotografi
13.11 - Zielona Góra - Warsztat ABC bankowości cz. 2
14.11 - Nowa Sól - Warsztat kosmetyczy
19. 11 - Zielona Góra - Warsztat dot. pierwszej pomocy
20. 11 - Zielona Góra - Warsztat kosmetyczny
26.11 - Zielona Góra - Warsztat Zasady Zdrowego Żywienia 
28.11 - Nowa Sól - Drugi warsztat artystyczny
12.12 - Nowa Sól - Warsztat Zasady Zdrowego Żywienia

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt Nowa Sól tel. 68 387 30 13, Zielona Góra tel. 68 325  38 12.

Archiwum bloga