wtorek, 6 września 2016

Komunikat XXX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego HDK PCK

Komunikat XXX  Jubileuszowego Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego  HDK PCK
odbytego w dniach 25.08.-28.08.2016 r.
Patronat Honorowy objęli:

Władysław Dajczak       Wojewoda Lubuski
Waldemar Sługocki        Senator RP
Sławomir Rybicki           Senator RP
Cezary Sadrakuła           Burmistrz Sławy
Ignacy Odważny            Burmistrz Sulechowa
   
Organizatorzy:

-LOOPCK i LORHDK PCK
-RCKiK w Zielonej Górze
-Urzędy Miast i Gminy w Zielonej Górze, Sławie, Sulechowie, Bojadłach
- JRG PSP w Sulechowie
 
Patronat Medialny objęło Radio Zachód SA i Radio Zielona Góra oraz Gazeta LubuskaTermin i trasa rajdu
25.08 – 28.08.2016 r.
Sława-Bojadła-Klenica-Trzebiechów-Sulechów- Mozów Sława

Kierownictwo Rajdu:
-Pan Jan Kowalczyk                     Komandor Rajdu
-Pan Adrian Michalak                    Sędzia Główny Rajdu
- Pani Bogusława  Fediuk- Pelińska             Biuro Rajdu

W rajdzie uczestniczyło 40 załóg .
Załogi reprezentowały następujące województwa: lubuskie, pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, mazowieckie, łódzkie , śląskie, dolnośląskie,  podlaskie, małopolskie, kujawsko-pomorskie.

Podczas trwania rajdu tradycyjnie już obradowało Prezydium Krajowej Rady HDK PCK.         Rajdowców odwiedzili :
•    Sławomir Kaczyński
•    Janusz Siwiński
•    Andrzej Chałupka
•    Lesław Kosik
•    Tadeusz Kowalewski
•    Jan Kowalczyk

W bieżącym roku w trakcie rajdu obradował 40. Sejmik Ogólnopolskiego Rajdu Czerwona Róża
W uroczystym  otarciu XXX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego HDK PCK wzięli udział zaproszeni goście:
•    dyrektor Biura Senatora RP Waldemara Sługockiego – Jarosław Flakowski,
•    Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła oraz pracownicy Urzędu Miasta w osobach Halina Dąbrowska, Dorota Wójcik i Tomasz Krzymiński
•    Nadleśniczy Nadleśnictwa Sława Śląska Wiesław Daszkiewicz

Klasyfikacja Generalna do 45 lat
I miejsce         – załoga nr 29 Sulechów   
II miejsce        - załoga  nr 36 Gdańsk, Świnice, Stargard
III miejsce        - załoga nr 16 Lubań


Klasyfikacja Generalna powyżej 45 lat   

I miejsce        załoga nr 32 Słupsk
II miejsce        załoga nr 30 Wrocław
III miejsce         załoga nr 24 Luboń
           
Powyższe załogi otrzymują puchary ufundowane przez :
Senatora RP Waldemara Sługockiego   / 3 szt / oraz książka jego autorstwa
Senatora RP Sławomira Rybickiego
Starosty Powiatu Wschowskiego
Prezesa   Polskiego Czerwonego Krzyża
Przewodniczącego Krajowej Rady HDK PCK
Puchar Prezesa Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK w Zielonej Górze
Prezydenta  Miasta Zielonej Góry/ 3 szt.
Puchar  od załogi  Państwa Towpik/ zwycięzców z 2015r.
Burmistrza  Sulechowa
Przewodniczącego Rady Miasta Sulechów
Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK w Sulechowie
Dowódcy  JRG PSP w Sulechowie
Dyrektora OSIR w Sulechowie
Wójta Gminy Bojadła
Puchar Sędziego Głównego Rajdu /3 szt/
Dyrektora ALDEMED w Zielonej Górze
Komandora Rajdu
Puchar Arkadiusza Sowińkiego

Nagrody i upominki ufundowali:
•    Burmistrz Sławy
•    PGNIG Oddział Zielona Góra
•    RCK I K Zielona Góra
•    Sebastian Gadomski – Optyk Zielona Góra, 
•    Krzysztof Katarzyński – Sogest Zielona Góra,
•    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra,
•    Nadleśnictwo Sława Śląska
•    Aldemed  Zielona Góra 
•    Bomadek Trzebiechów   
•    Winnica Cantina Mozów
•    Burmistrz  Sulechowa  
•    Jarosław Bartoszewski  Tczew
•    Podoland Daniel Abratkiewicz
•    KIM Sp. z o.o. - SKODA
•    Gazeta Lubuska
•    Papillio Group

Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej w obydwu grupach wiekowych

Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze funduje  Voucher po 400 złotych na załogę.

I Miejsce  do 45 lat załoga nr 29 Sulechów
I  Miejsce po wyżej  45 lat załoga nr 32 Słupsk

Klasyfikacja kierowców do 45 lat

I   miejsce załoga nr 16 Lubań Dariusz Tylka
II  miejsce załoga nr  36 Świnice W. Michał Stasiak
III miejsce załoga nr  18 Kraków Maciej Filipowski

Klasyfikacja kierowców powyżej 45 lat

I   miejsce załoga nr 32 Słupsk Maciej Pacyno
II  miejsce załoga nr 38 Świnice Grzegorz Stasiak
III miejsce załoga nr 30 Wrocław Dariusz Mikołajczyk

Klasyfikacja pilotów  do  45 lat
I   miejsce załoga nr 29 Sulechów Sebastian Towpik
II  miejsce załoga nr 20 Poznań Wojtek Wojcieszak
III miejsce załoga nr 14 Warszawa Małgorzata Urbaniak
III miejsce załoga nr 30 Dariusz Borowczak

Klasyfikacja pilotów  powyżej  45 lat
I   miejsce załoga nr 32 Słupsk Mieczysław Trocki
II  miejsce załoga nr 17 Mysłowice Krystian Raś
III miejsce załoga nr 19 Police Anna Sieczkarek
III miejsce załoga nr 37 Bytom Waldemar Łapiński

Klasyfikacja Pani do 45 lat
I   miejsce załoga   nr 36 Świnice W., Stargard Gdański Barbara Kaletha - Zys
II miejsce załoga    nr 33 Września Monika Meller   
II miejsce załoga  nr 29 Sulechów Kamila Towpik
III miejsce załoga nr 18 Kraków Anna Świątek   

 Klasyfikacja Pani powyżej 45 lat
I   miejsce załoga   nr 37 Bytom Barbara Czerwińska   
II miejsce załoga    nr 27 Zławieś Wielka Anna Szwabowicz   
III miejsce załoga   nr 17 Mysłowice Stefania Raś

Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym
I miejsce załoga nr 30 Wrocław Dariusz Mikołajczyk
II miejsce załoga nr 31 Zielona Góra Hubert Borowczak   
II miejsce załoga nr 24 Lubonianka Zbyszko Wojciechowski   

Konkurs Wiedzy o Regionie Lubuskim
I   miejsce załoga nr 13 Grodzisk Mazowiecki  Małgorzata Cygnot   
II  miejsce załoga nr 36 Gdańsk Barbara Kaletha -Zys
III miejsce załoga nr 39 Świnice W. Natalia Przytuła   

Konkurs Wiedzy o CK i PCK
I   miejsce załoga nr 36 Gdańsk Barbara Kaletha -Zys
II miejsce załoga nr 37 Bytom
III miejsce załoga nr 31 Zielona Góra Iza Borowczak     

Konkurs na Hasło Rajdowe
I miejsce  załoga nr 30 Wrocław
II  miejsce załoga nr 36 Gdańsk - Świnice
III miejsce załoga nr 13 Warszawa

Puchar Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulechowie dla najlepszej załogi w konkurencji strażackiej
Załoga nr 5 Lubań
Pierwsza Pomoc
I   miejsce załoga nr 27 Przysiek Katarzyna Kowalska     
I miejsce załoga nr 29 Sulechów Sebastian Towpik   
I miejsce załoga nr 31 Zielona Góra Dariusz Borowczak
I miejsce załoga nr Słupsk Mieczysław Trocki   


Najmłodszy kierowca Rajdu         załoga nr 20 Poznań Paulina Wachowiak
Najstarszy Kierowca Rajdu           załoga nr 19 Police Czesław Sieczkarek
Pechowiec Rajdu                           załoga nr 28 Natalia Drzewiecka

Pozostałe niewymienione konkurencje w powyższym komunikacie zostały ujęte w klasyfikacji generalnej.

Za szczególną pomoc w organizacji Rajdu podziękowania  otrzymują:
1.    Barbara Kaletha-Zys        Gdańsk
2.    Andrzej Lenard            Nowa Sól
3.    Adrian Michalak        Kożuchów
4.    Jarosław Bartoszewski                   Tczew

Serdeczne podziękowania kierujemy również do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji i przebiegu rajdu.
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują dyplomy uczestnictwa w rajdzie oraz nagrody i upominki ufundowane przez organizatorów i sponsorów rajdu.
Wszystkie dzieci otrzymują  nagrody i upominki przekazane przez sponsorów rajdu.

Wszystkie nagrody przekazane na XXX   Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK zostały wręczone jego uczestnikom w dniu 28.08.2016 r. w obecności władz samorządowych  i  Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wszystkie artykuły spożywcze przekazano na żywienie rajdowców.
W czasie trwania rajdu krwiodawcy i sympatycy PCK zebrali 3000 zł  na zakup  art. szkolnych  i  książek  / Ogólnopolska  Akcja Wyprawka dla Żaka  / za co serdecznie dziękujemy.

26.08.2016r w piątek  na terenie Ośrodka PCK w Sławie został podstawiony ambulans   Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
z Zielonej Góry, Do udziału w akcji zgłosiło się 47 osób, oddało krew  36  osób pozyskano 16,20    litrów krwi pełnej. Krew oddali rajdowcy oraz mieszkańcy Sławy i okolicy.  Dziękujemy.

XXXI Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK odbędzie się w dniach 24 do 27.08.2017 r. na terenie Ośrodka Polskiego Czerwonego Krzyża w Sławie, na który już dziś  serdecznie państwa zapraszamy.

Sekretarz Rajdu
Bogusława Fediuk – Pelińska
Komandor Rajdu
Jan Kowalczyk 

 

piątek, 22 lipca 2016

Lato z PCK 2016 - II Turnus - Ośrodek PCK w Sławie - Aktualizacja

Powoli dobiega końca drugi turnus kolonii letniej organizowanej przez Lubuski Oddział Okręgowy  Polskiego Czerwonego Krzyża. Czas kolonii to szereg różnorodnych propozycji zajęć dla dzieci. W drugim turnusie dzieci przebywające na ośrodku PCK realizują dużo zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w ramach działań ARTE. Próbują zmieniać swoje najbliższe otoczenie ucząc się w ten sposób nabywania umiejętności wpływu na najbliższe otoczenie. U nas dzieci organizowały swoją „małą przestrzeń” w której przebywają. Malowały barierki tarasu, na którym odbywają się wspólne kolonijne imprezy. Z chęcią wykorzystywały dostępne materiały, by móc uczynić miejsce zabawy piękniejszym i bardziej kolorowym. W czasie gdy jedna z grup malowała, inna organizowała kwietniki. W ramach zajęć florystycznych dzieci przygotowywały skrzynki do sadzenia kwiatów, przygotowywały rośliny do ozdobienia tarasu oraz nasadzały je. Tym samym zadbały o to, by otoczenie było piękne dla oka, by poza zabawą w otoczeniu roślin  móc bardziej odpocząć. Ze skrzynek powstał również regał, na którym będzie umieszczony sprzęt sportowy. Dzieci poprzez proponowane zajęcia uczyły się, że harmonia w najbliższym otoczeniu pomaga usprawnić codzienne funkcjonowanie. Dekoracja tarasu to również grafitti wykonane przez grupę najstarszych kolonistów. Do jego realizacji posłużyły przygotowane szablony. Młodsze grupy przygotowały pracę stanowiącą galerię odcisków dłoni rycerzyi dam dworu. Prace wykonane przez dzieci stanowię element dekoracyjny wspólnie wykorzystywanej przestrzeni.
    W dn. 20.07.2016r. koloniści przeszli chrzest obozowy. Każda z osób doświadczyła wstąpienia w poczet kolonistów. W ramach kontynuacji zajęć dzieci – szlachetne damy i zacni rycerze będą realizować zadania, które w swoich założeniach odnosić się będą do KODEKSU RYCERSKIEGO.
    W dn. 21. odbyła się BALONADA. To zabawa, która świetnie stymuluje sensorycznie, już same kolory balonów wprowadzają miłe, faktura i elastyczność balona dostarcza bodźców sensorycznych, szczególnie jak uda się przebić balon i woda rozlewa się po ciele. Poza tym są świetnym „gniotkiem”, można je ściskać, deptać po nich, przerzucać z ręki do ręki, a one pod wpływem dotyku zmieniają kształt. Zabawa jest rewelacyjnym ćwiczeniem dla rąk i stóp. W ramach zabawy na boisku dzieci uczyły się zasad zdrowej rywalizacji.
Dziękujemy raz jeszcze za obdarzenie nas zaufaniem i wsparciem finansowym  Gminie Żary, Gminie Żagań oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.


wtorek, 19 lipca 2016

Lato z PCK 2016 - II Turnus - Ośrodek PCK w Sławie

15 lipca w naszym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Sławie rozpoczął się II turnus kolonii letniej. Z wypoczynku korzysta obecnie 65 dzieci z rejonu Żar, Żagania oraz Nowej Soli. Na młodzież czeka mnóstwo atrakcji min. jutro przejdą chrzest obozowy, natomiast w piątek wyruszą na wycieczkę do parku linowego w Lesznie. Podczas drugiego turnusu wsparcia finansowego udzieliły nam Gmina Żary, Gmina Żagań oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.


środa, 13 lipca 2016

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Sławie

ZAPRASZAMY  NA WYPOCZYNEK 
OŚRODEK POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W SŁAWIE

(ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 23, 67-410 Sława)

Ośrodek położony jest na przedmieściu Sławy bezpośrednio nad jeziorem w lesie sosnowym. 
Dysponujemy dużą bazą noclegowa oraz zapleczem socjalnym i rekreacyjny.

CENY NOCLEGÓW:

24 zł - domek - 1 osoba / 1 doba
14 zł - pole namiotowe - 1 osoba / 1 doba
2,19 zł - opłata klimatyczna - 1 osoba / 1 doba
 5 zł - auto 

 Podczas trwania kolonii 
(15-25 lipca oraz 9-19 sierpień)
 istnieje możliwość wykupienia obiadu:
15 zł - obiad dwudaniowy 

RECEPCJA :  tel. 795-244-447  lub 605-583-346

czwartek, 7 lipca 2016

Lato z PCK 2016 - I Turnus - Ośrodek PCK w Sławie

Wczoraj po raz kolejny w Ośrodku Polskiego Czerwonego Krzyża w Sławie rozpoczęła się akcja letnia. W ośrodku obecnie wypoczywa 107 dzieci z rejonu Krosna Odrzańskiego oraz Sulechowa. Podczas pierwszego turnusu wsparcia finansowego udzieliły nam Gmina Sulechów, Miasto Krosno Odrzańskie oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
Kolejne turnusy kolonijne rozpoczynają się: 15 lipca do 25 lipca oraz od 9 sierpnia do 19 sierpnia.

czwartek, 23 czerwca 2016

Dbam o bezpieczeństwo - Castorama - Zielona Góra, Gorzów Wlkp. 22.06.2016

22 czerwca 2016 odbyła się ogólnopolska akcja  pod hasłem "Dbam o bezpieczeństwo" organizowana przez Polski Czerwony Krzyż wraz z sieciami marketów Castorama . Na terenie marketów Castorama w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim odbyły się prelekcje z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy zainteresowani otrzymali przygotowane na tą akcję specjalne Karty ICE (ang. In case of emergency, pol. w nagłym wypadku),  na której wpisuje się imię, nazwisko i numer kontaktowy najbliższych osób.

Archiwum bloga