1 % - Twoja Pierwsza Pomoc

środa, 24 maja 2017

XXXI Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK - 24.08 – 27.08 2017 r. - Sława


  
Sława-Bojadła-Klenica-Trzebiechów-Sulechów-Mozów--Sława
24.08 – 27.08 2017 r.


Patronat honorowy:  Wojewoda Lubuski   - Władysław Dajczak
Patronat honorowy:  Senator RP - Waldemar Sługocki
Patronat honorowy:  Burmistrz Sławy - Cezary Sadrakuła
Patronat honorowy:  Burmistrz Sulechowa  - Ignacy Odważny
Komandor Rajdu:        Jan Kowalczyk - Przewodniczący LOR HDK PCK
Biuro Rajdu:                   Bogusława Fediuk- Pelińska Sekretarz LOR HDK PCK
Sędzia Główny:             Adrian Michalak

                Cele Rajdu:
   popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa i zasad czerwonokrzyskich
       w  społeczeństwie,
   popularyzacja pierwszej pomocy  przedmedycznej  i zagadnień związanych
       z bezpieczeństwem   ruchu  drogowego,
   integracja środowiska honorowych dawców krwi PCK (i nie tylko),
   krzewienie kultury, sportu, rekreacji i turystyki samochodowej,
   prezentowanie malowniczych zakątków Ziemi Lubuskiej oraz wspaniała  zabawa.
Organizatorzy:
1.    Lubuski Oddział  Okręgowy  i Lubuska Okręgowa Rada Honorowego
       Krwiodawstwa  Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze.
2.   Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
   3.   Urzędy Miast i Gmin w Zielonej Górze, Sławie, Sulechowie, Bojadłach
       i Trzebiechowie.
4.   Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Sulechowie.


Termin i trasa Rajdu: 24.08 – 27.08  2017 roku
Sława -> Bojadła ->Klenica-> Trzebiechów -> Sulechów ->Mozów-> Sława

Uczestnicy Rajdu:
W rajdzie uczestniczyć mogą honorowi krwiodawcy, działacze i sympatycy Polskiego Czerwonego Krzyża z rodzinami. Załogę każdego samochodu uczestniczącego w rajdzie stanowią:- kierowca (kobieta lub mężczyzna, w ciągu całego rajdu),- pilot (kobieta lub mężczyzna powyżej 15 lat przez cały rajd),- pani (od początku do końca rajdu, powyżej 15 lat). Dzieci do lat 15 obejmuje osobna klasyfikacja. Załoga może liczyć od 3 do 5 osób.
W załodze musi być co najmniej jeden honorowy dawca krwi, który przedstawi podczas rejestracji załogi legitymację HDK !
W konkursie wiedzy o ruchu drogowym  uczestniczą kierowcy załóg. W konkursie wiedzy o PCK i HDK oraz o regionie bierze udział wytypowany przedstawiciel załogi.


UWAGA ! W czasie rajdu 25.08.2017r odbędzie się akcja  poboru krwi w ambulansie RCKiK. O szczegółach poinformujemy na odprawie przed rozpoczęciem
Rajdu. Za udział  w akcji doliczamy punkty załogowe. Ambulans
będzie oczekiwał na dawców na terenie Ośrodka PCK w Sławie.
Klasyfikacja  załóg :
Klasyfikacja zespołowa obejmuje łączny wynik załogi za zajęcie I - III miejsca.
Klasyfikacja indywidualna obejmuje oddzielnie: kierowców, pilotów, panie i dzieci.
UWAGA !!!  Dla najlepszej załogi (I miejsce zespołowo) organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w rajdzie w roku następnym.
Zgłoszenia załóg w terminie do 31 lipca 2017 roku przyjmuje:

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Jedności 22 B, 65 - 018  Zielona Góra, tel. 68 325 38 12,, tel. / fax 68 327 18 66.

            Opłatę za pobyt w wysokości 180 zł z VATem (sto osiemdziesiąt złotych)
             od  jednej  osoby, z wyłączeniem dzieci do lat 4   należy wpłacić na konto:

Lubuski Oddział Okręgowy PCK Zielona Góra
BANK MILLENNIUM 46 1160 2202 0000 0001 8911 5735  z dopiskiem:
XXXI Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK
w terminie do 31 lipca  2017 roku. Na rajd należy przywieźć oryginał wpłaty.

Szczegóły dotyczące faktur VAT uzgodnić z organizatorem
 w ciągu trzech dni od dokonania przelewu 
Inne uwagi:
Lubuski Oddział Okręgowy  PCK  w Zielonej Górze  nie  pokrywa  kosztów przejazdu,  zapewnia  zakwaterowanie  od 24 sierpnia  2017 roku(czwartek) i wyżywienie  od 25 sierpnia  2017  roku (piątek - od obiadu).Wszyscy  uczestnicy  rajdu  zobowiązani  są do przestrzegania  przepisów  ruchu  drogowego  podczas całego rajdu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie  rajdu oraz wyrządzone osobom trzecim.
Dzieci uczestniczące w rajdzie są pod opieką i odpowiedzialnością rodziców/opiekunów

Karta zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
Protesty i odwołania rozpatruje Komandor Rajdu do godz. 1900 w dniu 26 sierpnia 2017 .
PROGRAM RAJDU
Czwartek: 24 sierpnia 2017r.
Przyjmowanie  uczestników rajdu, dla których zostanie przygotowana baza  noclegowa na terenie Ośrodka PCK  w Sławie,             ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 23.
Piątek: 25 sierpnia 2017r.
8.00  - zbiórka uczestników i rejestracja załóg (Ośrodek PCK w Sławie, adres jw.) 
9.00  - uroczysta odprawa załóg(odśpiewanie Hymnu Czerwonego Krzyża)  Start honorowy do Sulechowa i Mozowie    przez Bojadła, Klenicę  i  Trzebiechów (podano przybliżone czasy dla pierwszej załogi)
10.00 - próba sprawnościowo-techniczna samochodów i załóg w Bojadłach
10.30  -konkurencja sprawnościowa w Klenicy (całe załogi)
11.00 - konkurencja sprawnościowa w Trzebiechowie (całe załogi)
11.30 - konkurencja strażacka dla całych załóg (JRG PSP Sulechów)
12.30 -  próba sprawności technicznej pojazdów oraz konkurencja sprawnościowa dla pań i dzieci w Mozowie
13.30 -  konkurencja sprawnościowa kierowców w Sławie
15.00 - gorący posiłek na terenie Ośrodka PCK w Sławie
 16.30 -  konkursy i zabawy dla dzieci (Ośrodek PCK w Sławie) (załogi muszą zjechać z trasy rajdu do godziny  15.30)
19.00 -  kolacja
20.00  - Zabawa taneczna – zespół muzyczny Kapela „Bajer”
Sobota: 26 sierpnia 2017 r.
9.00 -  śniadanie
10.00 -  zawody sportowo-rekreacyjne dla uczestników rajdu
             (między konkurencjami grzybobranie do godziny 14.00)
14.00 -  obiad
15.00 – 16:00  konkursy wiedzy o PCK ,HDK, o regionie oraz test o ruchu drogowym
16.30 -  konkursy i zabawy  dla dzieci (Ośrodek PCK w Sławie)
19.00 -  kolacja
20.30 -  spotkania towarzyskie, wymiana doświadczeń między Klubami HDK
Niedziela: 27 sierpnia 2017r.
9.00   -  śniadanie
10.00 -  uroczyste zakończenie rajdu, podsumowanie wszystkich  konkurencji, wręczenie nagród, Hymn PCK
11.00  -  spotkania towarzyskie, wymiana doświadczeń między krwiodawcami i Klubami HDK
12.30  - obiad, po obiedzie zdawanie domków oraz wyjazd uczestników rajdu


poniedziałek, 15 maja 2017

Warsztaty Kulinarne realizowane w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD.

Warsztaty odbyły się 27.04.2017 oraz 11.05.2017 na ośrodku PCK w Sławie. Podczas zajęć uczestnicy uczyli się gotować potrawy z produktów które otrzymują w ramach programu oraz dowiedzieli się jak odpowiednio dobrać dietę do poszczególnych chorób np. cukrzycy, nadciśnienia itp.
Po wspólnym gotowaniu uczestnicy mogli spróbować potraw które przyrządzili.
piątek, 12 maja 2017

Trwają prace w Ośrodku PCK w Sławie

Miło nam zakomunikować, iż trwają pracę nad wymianą domków letniskowych w naszym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Sławie. W nadchodzącym sezonie letnim będzie można skorzystać z 10 nowych domków. Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża planuje systematycznie wymieniać ponad 50-letnie domki, uwarunkowane jest to jednak sytuacją finansową LOO PCK.

Piknik dla Krwiodawców - Ośrodek PCK w Sławie

wtorek, 9 maja 2017

8 maj - Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca obchodzony jest 8 maja, w dniu urodzin H. Dunanta założyciela Czerwonego Krzyża. Z tej okazji na całym świecie organizowane są imprezy okolicznościowe podkreślające historię i  wagę Czerwonego Krzyża oraz misję i zasady którymi kieruje się nasze Stowarzyszenie.
Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża od 37  lat organizuje konkurs wiedzy o Czerwonym Krzyżu, Polskim Czerwonym Krzyżu i Międzynarodowym Prawie Humanitarnym skierowany do uczniów VI klas podstawowych. O godz. 8:30 w Ośrodnku Doskonalenia Nauczycieli  w Zielonej Górze odbył się Zielonogórski Etap Rejonowy Konkursu, podczas którego rywalizowało 18 uczniów. Najlepsi okazali się:

I miejsce - Julia Świątek - Szkoła Podstawowa nr 24 w Zielonej Górze
II miejsce - Michał Urbański - Szkoła Podstawowa nr 21 w Zielonej Górze
III miejsce - Jagna Prętka - Szkoła Podstawowa nr 24 w Zielonej Górze

Nagrody dla uczestników Konkursu Rejonowego ufundowane zostały z środków Miasta Zielona Góra w ramach programu "Młodzi Aktywni zielonogórzanie II Edycja".

Wyżej wymieniona trójka uczniów awansowała do etapu Wojewódzkiego, który rozpoczął się o godz. 11:00.            

Do finału  wojewódzkiego konkursu wiedzy o CK, PCK i MPH  przystąpiło 23 uczestników z 7 Oddziałów Rejonowych PCK.

Klasyfikacja:

I miejsce - Paulina Olejnik - Zespół Szkół w Grabicach
II miejsce - Michał Urbański - Szkoła Podstawowa nr 21 w Zielonej Górze
III miejsce - Martyna Stróżyk - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Żaganiu

W czasie trwania konkursu było obecne Radio Zachód.

W tym samym czasie na zielonogórskim deptaku odbył się happening pt. "Zjedz donuta w urodziny H. Dunanta", którego organizatorem była Zielonogórska Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Pomimo niesprzyjającej aury, udało się zachęcić Zielonogórzan do udziału w akcji.

Na zakończenie Tygodnia Polskiego Czerwonego Krzyża, odbędzie się Zjazd Zwyczajny Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. / 13.05.2017 /


piątek, 21 kwietnia 2017

Spotkanie z Żołnierzami Wojsk USA - Urząd Marszałkowski

Wczoraj (20.04.17) na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego mieliśmy okazję gościć w spotkaniu pomiędzy Żołnierzami Armii Stanów Zjednoczonych stacjonujących w Żaganiu, a uczniami dziewięciu szkół ponadgimnazjalnych, w których są klasy o tzw. profilu mundurowym. Członkowie Zielonogórskiej Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża przygotowali krótkie pokazy pierwszej pomocy, które cieszyły się zainteresowaniem ze strony uczniów, żołnierzy, a także samej Pani Marszałek Elżbiety Anny Polak. W ramach spotkania odbyła się debata wraz z prezentacją wojsk amerykańskich. Dla Zielonogórskiej Grupy SIM PCK była to możliwość na wymianę doświadczeń oraz ciekawe rozmowy z żołnierzami odpowiedzialnymi za wojskowe zaplecze medyczne.

Materiał Gazety Lubuskiej TUTAJ

Informacja Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze TUTAJ

środa, 19 kwietnia 2017

PODPROGRAM 2016 ( WRZESIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017) - aktualizacja W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  Lubuski Odział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze rozpoczął Dystrybucję żywności z magazynu prowadzonego w Nowej Soli ul. Wrocławska 20 w podprogramie 2016. Program ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych ( budżet państwa) w podziale 85% i 15% alokacja Funduszu dla Polski w latach 2014 – 2020 wynosi około 473 mln. EUR a wkład środków krajowych to 83 mln. EUR.

„Podprogram 2016” został rozpoczęty we wrześniu 2016 roku.
Ośrodki Pomocy Społecznej z Miasta Nowa Sól, Miasta i Gminy Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko oraz gminy Nowa Sól i Siedlisko rozpoczęły kwalifikowanie podopiecznych do programu pomocy żywnościowej. W grudniu 2016 roku dołączyło Miasto i Gmina Sława.

Na dzień 31.03.2017 roku żywność odbierało 2321 osób z:
Nowa Sól Gmina – 55 osób
Nowa Sól Miasto – 1649 osób
M i G Bytom Odrzański – 209 osób
M i G Nowe Miasteczko – 379 osób
Gmina Siedlisko – 104 osób
M i G Sława – 516 osób
Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze jako jednostka regionalna realizująca dystrybucję żywności prowadzi działania w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez organizację  15 działań dla 418 osób
-  2  warsztatów kulinarnych 
-  13 programów edukacyjnych o tematyce odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności

Pierwsze programy edukacyjne zostały przeprowadzone w listopadzie 2016 dla  69 osób oraz w styczniu , pozostałe w lutym i marcu 2017  tj. 13 programów dla 205 osób.

Warsztaty kulinarne odbędą się w kuchni Ośrodka PCK w Sławie:  27 kwietnia i 11 maja od godz. 16:00.

 Na warsztaty zapraszamy beneficjentów programu, którzy zechcą poznać zasady zdrowego odżywiania oraz przepisy na dania z produktów, które otrzymują w  podprogramie 2016


Od 1 stycznia 2017 roku zostało zmienione kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej : Jeżeli dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł. dla osoby w rodzinie.
Rodziny, które nie otrzymały skierowań do pomocy żywnościowej z powodu nieco za wysokiego dochodu mogą ponownie ubiegać się o skierowania w macierzystych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

piątek, 14 kwietnia 2017

czwartek, 13 kwietnia 2017

XXV Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK - Zielona Góra

11-12 kwietnia w Zespole Szkół Akademickich "Lotnik" w Zielonej Górze odbyły się XXV Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze. Łącznie w zawodach rywalizowało 89 uczniów podzielonych na 28 drużyn. Pierwszego dnia swoją rywalizację rozpoczęły Szkoły Podstawowe oraz Gimnazja. Dla  uczniów zostały przygotowane 4 stacje urazowe tj. krwotok z nosa, omdlenie, ciało obce w dłoni, RKO oraz konkurencje sprawnościowe sprawdzające umiejętność działania w zespole i wiedzę o Czerwonym Krzyżu, Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym i Zdrowym Stylu Życia.

Klasyfikacja końcowa w kategorii Szkół Podstawowych

1. Szkoła Podstawowa nr 24 w Zielonej Górze          95 pkt.
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonej Górze            86 pkt.
3. Szkoła Podstawowa w Zaborze                              71 pkt.
4. Szkoła Podstawowa nr 17 w Zielonej Górze          62 pkt.
5. Szkoła Podstawowa nr 8 w Zielonej Górze            60 pkt.
6. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze   59 pkt.
7. Szkoła Podstawowa nr 11 w Zielonej Górze           56 pkt.
7. Szkoła Podstawowa nr 15 w Zielonej Górze           56 pkt.

Klasyfikacja końcowa w kategorii Szkół Gimnazjalnych

1. Gimnazjum nr 13 w Zielonej Górze      104 pkt.
2. Gimnazjum nr 7 w Zielonej Górze          95 pkt.
3. Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze          92 pkt.
4. Gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze          85 pkt.
5. Gimnazjum w Świdnicy                          79 pkt.
5. Gimnazjum nr 10 w Zielonej Górze        79 pkt.
6. Gimnazjum nr 14 w Zielonej Górze        73 pkt.
7. Gimnazjum w Zaborze                            67 pkt.
8. Gimnazjum "Plastyk" w Zielonej górze  66 pkt.

Najlepiej w konkurencjach wiedzowo/sprawnościowych spisały się Drużyny z Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze oraz Szkoły Podstawowej nr 24 w Zielonej Górze - w nagrodę otrzymały vouchery przekazane przez Pijalnię Czekolady HEBAN w Zielonej Górze.

W drugi dzień Mistrzostw do rywalizacji ruszyły Szkoły Ponadgimnazjalne. Drużyny rywalizowały na 6 stanowiskach urazowych min. poparzenie, epilepsja, złamanie otwarte, RKO, podejrzenie zawału oraz na stanowiskach sprawnościowych sprawdzających umiejętność działania w zespole i wiedzę z zakresu Czerwonego Krzyża, Honorowego Krwiodawstwa, Zdrowego Stylu Życia.

Klasyfikacja końcowa w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych

1.Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze          224 pkt. + 1 pkt. RKO
2. I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze        224 pkt.
3. III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze      223 pkt.
4. Zespół Szkół Technicznych nr 4 w Zielonej Górze   217 pkt.
5. V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze        214,5 pkt
6. VII Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze      211 pkt.
7. Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku             201 pkt.
8. Zespół Szkół Elektron.i Samoch. w Zielonej Górze  199,5 pkt.
9. IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze       194,5 pkt.
10. Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze       192 pkt.
11. Zespół Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze     175,5 pkt

Należy tutaj podkreślić, że rywalizacja była bardzo zacięta, a o zwycięstwie i miejscach na podium decydował 1 pkt.
Dwie drużyny otrzymały taką samą ilość punktów ze stacji urazowych jednak zgodnie z Ogólnopolskim Regulaminem Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w takiej sytuacji decydują punkty zdobyte na stanowisku z Resuscytacją Krążeniowo - Oddechową. Tutaj lepiej zaprezentowała się drużyna z Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze.

Najlepiej w konkurencjach wiedzowo/sprawnościowych spisała się Drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. W nagrodę każdy zawodnik drużyny otrzymał voucher na pizzę do wykorzystania w Pizzerii Da Grasso w Zielonej Górze, które przywiozła Pani Olga Brewińska Specjalista ds. Marketingu Pizzerii Da Grasso.

Do klasyfikacji Mistrzostw liczone były tylko punkty ze stacji urazowych.

Zwycięzcy w swoich kategoriach będą reprezentować Rejon Zielonej Góry w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, które odbędą się 25-26 maja w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym PCK w Sławie.


XXV Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK były współfinansowane ze środków Miasta Zielona Góra - dzięki, któremu mogliśmy zakupić nagrody w postaci voucherów upominkowych do jednej z ogólnopolskich sieci księgarni. Dla Wszystkich uczestników, sędziów, pozorantów zapewniony był poczęstunek i napoje.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy:

- wszystkim uczestnikom za udział w Mistrzostwach oraz opiekunom za przygotowanie drużyn do zawodów.

- sponsorom - Pizzerii Da Grasoo w Zielonej Górze oraz Pijalni Czekolady HEBAN za ufundowanie voucherów

- Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej za  przygotowanie prezentacji z Promocji Zdrowego Stylu Życia dla uczestników pierwszego dnia Mistrzostw

- Wydziałowi Lekarskiemu i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim za współpracę, pomoc w przygotowaniu i sędziowaniu stacji urazowych w drugim dniu Mistrzostw

- Zespołowi Szkół Akademickich "Lotnik" w Zielonej Górze za udostępnienie placówki oraz za wzorową współpracę z wolontariuszami Szkolnego Koła PCK pod kierownictwem Pani Agnieszki Miteli

- Zielonogórskiej Grupie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK za sędziowanie pierwszego dnia Mistrzostw oraz pomocy przy pozoracji w dniu drugim


Więcej Zdjęć z XXV Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dostępne TUTAJ

Materiał Gazety Lubuskiej dot. Mistrzostw  TUTAJArchiwum bloga