Ognisty Ratownik Gorąca Krew 2022

 Protokół
z podsumowania XV Edycji Ogólnopolskiego Programu
Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie  Polskiego Czerwonego Krzyża
„Ognisty Ratownik Gorąca Krew- 2022 r.”Komisja w składzie :
1.    Pan Jan Kowalczyk  -  przewodniczący
2.    Pan Krzysztof Piwowarczyk -  członek komisji
3.    Pani Bogusława Fediuk-Pelińska - członek komisji

Czas trwania  programu : styczeń – grudzień 2022r.
Do programu  przystąpiły następujące jednostki z terenu województwa lubuskiego:
 Jednostki Państwowej Straży Pożarnej:
1.    Komenda Wojewódzka PSP Gorzów Wlkp.
2.    Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim
3.    Komenda Powiatowa w Nowej Soli
4.    JRG PSP  w Sulechowie


Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej :
1.    Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchów
2.    Ochotnicza straż Pożarna w Przewozie
3.    Ochotnicza Straż Pożarna w Mirostowicach Dolnych
4.    Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kisielinie
5.    Ochotnicza Straż Pożarna w  Otyniu
6.    Ochotnicza Straż Pożarna  w Lubanicach
7.    Ochotnicza Straż Pożarna w Zbąszynku


W/wymienione jednostki Państwowej Straży Pożarnej i  Ochotniczej Straży Pożarnej od lat  uczestniczą w naszym programie – wyjątek stanowi Ochotnicza Straż Pożarna w Zbąszynku, która przystąpiła do programu w 2022r.

Jednostki oceniane były wg następujących kategorii:


1.    Najaktywniejsza Komenda Powiatowa PSP

2.   Najaktywniejsza Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 

3.   Najaktywniejszy strażak w woj. lubuskim


Komisja  w powyższym składzie postanowiła nagrodzić i wyróżnić
W kategorii : Najaktywniejsza Komenda Powiatowa – Miejska PSP
1.    Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.
2.    Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Sulechowie
3.    Komenda Powiatowa PSP w  Krośnie Odrzańskim
4.    Komenda Powiatowa PSP w Nowej Soli - wyróżnienie


W kategorii :  Najaktywniejsza Jednostka  OSP  
1.    Miejsce Jednostka  OSP w Przewozie
2.    Miejsce Jednostka  OSP  w Starym Kisielinie – Zielona Góra
3.    Miejsce Jednostka OSP w Zbąszynku
4.    Miejsce Jednostka OSP w Lubanicach
5.    Miejsce Jednostka OSP w Mirostowicach Dolnych
6.    Miejsce Jednostka  OSP w Kożuchowie OSP   
 

Wyróżnienie:  OSP Otyń i OSP  Wygnańczyce-Łysiny

W kategorii :  Najaktywniejszy strażak województwa lubuskiego


1.    Pan Andrzej Wąsik -  OSP Stary Kisielin Zielona Góra + organizator akcji w Starym Kisielinie-Zielonej Górze

2.    Pan Jerzy Hryniewicz -Wojskowa Straż Pożarna z Potoku + organizator akcji w Przewozie

3.    Pan  Tymoteusz Kopaczel Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.


Ponadto Komisja postanowiła wyróżnić organizatorów akcji i popularyzatorów Ruchu Honorowych Dawców Polskiego Czerwonego Krzyża :
4.    Pan Marcin Murawa -  KP PSP Krosno Odrzańskim
5.    Pan Michał Gras-KP PSP Nowa Sól
6.    Pan Mirosław Pacyna - JRG PSP Sulechów
7.    Pan Krzysztof Witka  - OSP Mirostowice Dolne
8.    Pan Tomasz Walczak - OSP Kożuchów
9.    Pan Ryszard Kołoda - OSP Lubanice
10.   Pan Adam  Wachowski - OSP Otyń
11.    Pani Kornelia Grąs - OSP Zbąszynek
12.    Pani Anna Musielak - OSP Wygnańczyce


W realizacji programu uczestniczyło 12 jednostek OSP i PSP z terenu województwa lubuskiego, program podsumowało 12 jednostek, w których przeprowadzono 35 akcje  zbiorowego oddawania krwi oraz indywidualne oddawanie krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i Oddziały                    
Trenowe pobrały   554,600  litrów krwi.

Najwięcej krwi pobrano w następujących jednostkach:
1.    Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.                                       117,450
2.    Ochotnicza Straż w Przewozie                                                                   141,200
3.    Ochotnicza Straż Pożarna  w Starym Kisielinie –Zielonej Górze              75,900
4.    Ochotnicza Straż Pożarna  w Zbąszynku                                                    63,450
 

W latach 2006-2022 / od początku trwania na terenie programu/ na  terenie  woj. lubuskiego powstało 9 klubów HDK PCK przy jednostkach OSP i PSP.    

 W 2022r. powstał  nowy Klub HDK PCK przy OSP w Zbąszynku .

Nagrody, puchary i upominki ufundowali:
1.    Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze
2.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
3.    A.Arkada Sp. w Zielonej Górze
4.    Zarząd Wojewódzki ZOSP RP  Województwa  Lubuskiego
5.    Urząd Miasta Zielona Góra
6.    Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto
7.    Papillio  Sp.   w Zielonej Górze


Komisja składa serdecznie podziękowania wszystkim strażakom i organizatorom uczestniczącym w ogólnopolskim programie PCK „Ognisty Ratownik Gorąca Krew 2022.”.

Zielona Góra, 10.12.2022 r.

 Zdjęcia: Gazeta Lubuska - Mariusz Kapała


Archiwum bloga