PROGRAM FEAD NOWA SÓL

 

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od 2015r uczestniczy w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W okresie od listopad 2020 r. do sierpnia 2021 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa realizował Podprogram 2020 w ramach PO PŻ 2014-2020.

Od 2015 roku Lubuski Oddział Okręgowy PCK uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).

Dystrybucję towaru w Podprogramie 2021 rozpoczęliśmy 1.03.2022

Magazyn żywności Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli obsługuje mieszkańców z :

Nowa Sól Miasto

Nowa Sól Gmina

Miasto i Gmina Bytom Odrzański

Miasto i Gmina Nowe Miasteczko

Miasto i Gmina Otyń

Gmina Niegosławice

Gmina Siedlisko

Miasto i Gmina Sława

W całym okresie dystrybucji  wydaliśmy ponad 58 ton żywności dla 4000 osób w 5 – 6 paczkach

Zestaw dla 1 beneficjenta

na Podprogram 2021 obejmował 10 artykułów spożywczych

w łącznej ilości ok. 21 kg

Uczestnikom programu zaproponowaliśmy 12 działań towarzyszących (łącznie uczestniczyło w nich 87osób) w formie programów i warsztatów edukacyjnych o tematyce zdrowego odżywiania prowadzonych przez specjalistkę oraz programów edukacyjnych o tematyce ekonomicznej. Działania prowadzone były w Nowej Soli i Sławie.

Każdy uczestnik programów edukacyjnych został wyposażony w podręcznik kulinarny przygotowany przez specjalistę żywienia. 

 


Archiwum bloga