Ognisty Ratownik Gorąca Krew 2021

 

Protokół

z podsumowania XV Edycji Ogólnopolskiego Programu

Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie  Polskiego Czerwonego Krzyża

„Ognisty Ratownik Gorąca Krew- 2021 r.”

 

 

Komisja w składzie :

1.      Pan Jan Kowalczyk                             przewodniczący

2.      Pan Krzysztof Piwowarczyk                członek komisji

3.      Pani Bogusława Fediuk-Pelińska       członek komisji

 

Czas trwania  programu : styczeń – grudzień 2021r.

Do programu  przystąpiły następujące jednostki z terenu województwa lubuskiego:

 Jednostki Państwowej Straży Pożarnej:

1.      Komenda Wojewódzka PSP Gorzów Wlkp.

2.      Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim

3.      Komenda Powiatowa w Nowej Soli

4.      JRG PSP  w Sulechowie

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej :

1.      Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchów

2.      Ochotnicza straż Pożarna w Przewozie

3.      Ochotnicza Straż Pożarna w Mirostowicach Dolnych

4.      Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kisielinie

5.      Ochotnicza Straż Pożarna w  Otyniu

6.      Ochotnicza Straż Pożarna  w Lubanicach

7.      Ochotnicza Straż Pożarna w Kolsku

W/wymienione jednostki Państwowej Straży Pożarnej i  Ochotniczej Straży Pożarnej od lat  uczestniczą w naszym programie – wyjątek stanowi  Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp. Z czego jesteśmy  bardzo zadowoleni i dumni.

Jednostki oceniane były wg następujących kategorii:

1.      Najaktywniejsza Komenda Powiatowa PSP

       2.   Najaktywniejsza Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej

       3.   Najaktywniejszy strażak w woj. lubuskim

 

Komisja  w powyższym składzie postanowiła nagrodzić i wyróżnić

W kategorii : Najaktywniejsza Komenda Powiatowa – Miejska PSP

1.      Miejsce KM PSP w Zielonej Górze  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Sulechów

2.      Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

 

W kategorii :  Najaktywniejsza Jednostka  OSP 

1.      Miejsce Jednostka  OSP  w Starym Kisielinie – Zielona Góra

2.      Miejsce Jednostka OSP w Przewozie

3.      Miejsce Jednostka OSP w Lubanicach

4.      Miejsce Jednostka OSP w Mirostowicach Dolnych

W kategorii :  Najaktywniejszy strażak województwa lubuskiego

1.      Pan Andrzej Wąsik              OSP Stary Kisielin Zielona Góra + organizator akcji w Starym Kisielinie-Zielonej Górze 

2.      Pan Jerzy Hryniewicz            Wojskowa Straż Pożarna z Potoku + organizator akcji w Przewozie

Ponadto Komisja postanowiła wyróżnić organizatorów akcji i popularyzatorów Ruchu Honorowych Dawców Polskiego Czerwonego Krzyża :

3.      Pan Marcin Murawa              KP PSP Krosno Odrzańskim

4.      Pan Michał Grab                   KP PSP Nowa Sól

5.      Pan Tymoteusz Kopaczel      KW PSP Gorzów Wlkp.

6.      Pan Mirosław Pacyna           JRG PSP Sulechów

7.      Pan Krzysztof Witka               OSP Mirostowice Dolne

8.      Pan Tomasz Walczak           OSP Kożuchów

9.      Pan Ryszard Kołoda              OSP Lubanice

10.  Pan Marcin Urbanowski       OSP Otyń

11.  Pan Rafał Kokornaczyk         OSP Kolsk

12.  Pan Jan Kowalczyk                Koordynator programu 

Jednocześnie informujemy, ze ZW ZOSP RP Województwa Lubuskiego przyznał Medale 100.lecie  związku dla najaktywniejszego strażaka roku  Pana Andrzeja Wasika oraz Jednostek OSP  w  Starym Kisielinie- Zielonej Górze, OSP w Przewozie, OSP w Lubanicach, OSP w Mirostowicach Dolnych.

W realizacji programu uczestniczyło 11 jednostek OSP i PSP z terenu województwa lubuskiego, program podsumowało 11 jednostek, w których przeprowadzono mimo pandemii 21 akcje  zbiorowego oddawania krwi oraz indywidualne oddawanie krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i Oddziały                    

Trenowe pobrały   426,530  litrów krwi.

 

Najwięcej krwi pobrano w następujących jednostkach:

1.      Ochotnicza Straż Pożarna  w Starym Kisielinie –Zielonej Górze   95,240

2.      Ochotnicza Straż Pożarna  w Przewozie                                           67,500

3.      KM PSP  Zielona Góra, JRG Sulechów                                              53550          

4.      Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchowie                                         54,000                   

                                          

W latach 2006-2021 / od początku trwania na terenie programu/ na  terenie  woj. lubuskiego powstało 8 klubów HDK PCK przy jednostkach OSP i PSP.     W 2018r. powstał  nowy Klub HDK PCK przy OSP w Otyniu oraz reaktywowano Klub HDK PCK przy OSP w Kolsku. W 2021r  nie powstał  żaden  Klub HDK PCK przy jednostkach OSP czy PSP.

Liczymy po cichu, że do grona Klubów Strażackich dołączy Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp. HDK PCK

Nagrody, puchary i upominki ufundowali:

1.      Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze

2.      Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

3.      A.Arkada

4.      Zarząd Wojewódzki ZOSP RP  Województwa  Lubuskiego

5.      Urząd Miasta Zielona Góra

6.      Lubuskie Trójmiasto

7.      Urząd Gminy  Żary


Komisja składa serdecznie podziękowania wszystkim strażakom i organizatorom uczestniczącym w ogólnopolskim programie PCK „Ognisty Ratownik Gorąca Krew 2020.”. / mimo tak trudnej sytuacji związanej z pandemią/ Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji i pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i z Oddziałów Terenowych za sprawne pobieranie krwi podczas realizacji programu.

 Archiwum bloga