Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 



Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od 2015r uczestniczy w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od 2015 roku Lubuski Oddział Okręgowy PCK uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).

Dystrybucję towaru w Podprogramie 2020 rozpoczęliśmy 25.01.2021

Magazyn żywności Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli obsługuje mieszkańców z :

Nowa Sól Miasto

Nowa Sól Gmina

Miasto i Gmina Bytom Odrzański

Miasto i Gmina Nowe Miasteczko

Miasto i Gmina Otyń

Gmina Niegosławice

Gmina Siedlisko

Miasto i Gmina Sława

W okresie od stycznia do końca września wydaliśmy ponad 170 ton żywności o wartości ponad 793 tysiące złotych dla 4000 osób w 5 – 6 paczkach

Zestaw dla 1 beneficjenta

na Podprogram 2020 obejmował 20 artykułów spożywczych

w łącznej ilości ok. 42,27 kg

Uczestnikom programu zaproponowaliśmy 16 działań towarzyszących w formie programów i warsztatów edukacyjnych o tematyce zdrowego odżywiania prowadzonych przez specjalistkę oraz programów edukacyjnych o tematyce ekonomicznej.

 

Każdy uczestnik programów edukacyjnych został wyposażony w podręcznik kulinarny przygotowany przez specjalistę żywienia. 

Archiwum bloga