XXVII Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

15 maja 2019 roku w Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu  w Zielonej Górze odbyły się XXVII Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Zawody zostały podzielone na 2 kategorie wiekowe. Kategoria I szkoły podstawowe oraz Kategoria II szkoły średnie. Łącznie w Mistrzostwach rywalizowało 56 uczestników podzielonych na 14 drużyn.

Dla  uczniów zostały przygotowane stacje urazowe tj. krwotok z nosa, omdlenie, rana nogi, RKO, zaksztuszenie, poparzenie oraz konkurencje sprawdzające umiejętność działania w zespole i wiedzę o Czerwonym Krzyżu.

Klasyfikacja końcowa w kategorii Szkół Podstawowych:

1. Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze                                                        109 pkt.
2. Szkoła Podstawowa nr 17 w Zielonej Górze                                                     104 pkt.
3. Zespół Edukacyjny nr 6 w Zielonej Górze                                                         94 pkt.
4. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny PRO NOVO w Bogaczowie        89 pkt.
5. Szkoła Podstawowa nr 8 w Zielonej Górze                                                        87 pkt.
6. Szkoła Podsatwowa nr 7 w Zielonej Górze                                                        74 pkt.
7. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze                                               50 pkt.

Klasyfikacja końcowa w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych

1. CKZiU "Budowlanka" w Zielonej Górze                                  253    pkt.
2. I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze                       250,8    pkt.
3. V  Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze                     227,1    pkt.
4. CKZiU "Elektronik" w Zielonej Górze                                     226    pkt.
5. CKZiU "Ekonomik" w Zielonej Górze                                  225,6    pkt.
6. IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze                     212,4   pkt.
7. Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku                             193,4    pkt.


Dla trzech pierwszych drużyn zakupiono bony do wykorzystania w ogólnopolskiej sieci księgarni o wartościach 80 zł,60 zł, 40 zł . Zakup nagród głównych był możliwy dzięki wsparciu Urzędu Miasta Zielona Góra

Dla uczestników którzy zwyciężyli w Kategorii Szkół Średnich pizzeria Da Grasso ufundowała vouchery do wykorzystania na pizzę o wysokości 50 zł.


Zwycięzcy swoich kategorii będą reprezentować Rejon Zielonej Góry na Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, które odbędą się 28-29 maja w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym PCK w Sławie

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy:

- wszystkim uczestnikom za udział w Mistrzostwach oraz opiekunom za przygotowanie drużyn do zawodów.
- Urzędowi Miasta Zielona Góra za przyznane środki dzięki którym mogliśmy zakupić nagrody główne oraz poczęstunek dla uczestników, sędziów, pozorantów.
- sponsorom - Pizzerii Da Grasso w Zielonej Górze za bezpłatne przekazanie voucherów
- Wydziałowi Lekarskiemu i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim za współpracę, pomoc w przygotowaniu i sędziowaniu stacji urazowych oraz udostępnienie placówki
- Zielonogórskiej Grupie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK za sędziowanie i pozorowanie w kategorii Szkół Podstawowych
Archiwum bloga