Uroczystość z okazji Dni HDK PCK - Zielonogórski Ratusz 2018

Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczęliśmy już 11 października. W tym dniu Prezydenta Miasta Zielona Góra - Janusz Kubicki zaprosił krwiodawców z Zielonej Góry, aby podziękować im za systematyczne oddawanie krwi. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaki i legitymacje Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony Dla Zdrowia Narodu nadane przez Ministra Zdrowia oraz Zasłużony Honorowy Dawca Krwi po oddaniu 5/6, 10/12,15/18 litrów krwi. Wręczono również Medale Pamiątkowe 60.lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za wieloletnią działalność w Ruchu Honorowego Krwiodawstwa. Spotkanie w Zielonogórskim Ratuszu, było również doskonałą okazją aby podziękować najbardziej aktywnym członkom Zielonogórskiej Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża.
Rok 2018 jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 60- lecie Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
Prezydent Miasta Zielona Góra nadał nagrodę Prezydenta Miasta Zielona Góra I stopnia - Złoty Medal, jako wyraz uznania za osiągnięcia mające znaczenie dla Miasta Zielona Góra.

Odznaką Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu wyróżnieni zostali:

Pan Sławomir Andruszewski
Pan Feliks Tomczyszyn

Pan Ryszard Piotrowski


Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia wyróżnieni zostali:

Pani Agnieszka Sokołowska
Pan Dawid Dąbrowski

Pan Michał Tobis
Pan Tomasz Jackiewicz
Pan Zdzisław Sikorski

Pan Sebastian Bocer
Pan Adam Grzybek
Pan Marcin Wachula
k


Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia wyróżnieni zostali:


Pan Robert Bolechowski
Pan Sławomir Drobysz
Pan Bartosz Gała
Pan Maciej Gabarkiewicz
Pani Magdalena Kaczmarek
Pan Tobiasz Klimaszewski
Pan Karol Lipa
Pan Bogusław Kasztel
Pan Mateusz Kucharski
Pan Sławomir Malik
Pani Justyna Mossety
Pan Jacek Wojnarowski
Pan Maciej Loch

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia wyróżnieni zostali:


Pani Aleksandra Dynaryńska
Pan Gracjan Tomaszek
Pan Władysław Odziemek
Pan Michał Samborski
Pani Monika Sharp
Pan Robert Siewiera
Pan Sławomir Ślęzak
Pani Anna Szlachetka
Pan Maciej Smykał
Pan Wojciech Sowa
Pan Krzysztof Mleczak
Pan Krzysztof Masłowski

Medalem Pamiątkowym 60.lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżnieni zostali:


Pan Janusz Kubicki
Pani Wioleta Haręźlak
Pan Arkadiusz Dąbrowski
Pan Krzysztof Gajda
Pan Arkadiusz Jurecki
Pan Leszek Kalinowski
Pani Irena Kołodziejska
Pani Ewa Kostrzewa
Pani Marta Kowalewicz
Pani Bogusława Madej-Breitkopf
Pan Maciej Matuszewski
Pan Damian Matysik
Pan Krzysztof Piwowarczyk
Pan Leszek Suchowiecki
Pan Stanisław Tomczyszyn
Medal otrzymuje również Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych

Nagrody Prezydenta Miasta otrzymali:
Pani Dorota Mundry
Pan Jacek Fortuna
Pan Damian Matysik
Pan Andrzej Stein 

Wolontariusze wyróżniający się działalnością w Zielonogórskiej Grupie SIM PCK otrzymali upominki i podziękowania, a są to:
Natalia Adam
Natalia Kulus
Karolina Molik
Piotr Wiatrzyk
Zofia Wojtacha
Ewa Zagaja

Nagrody dla wolontariuszy ufundowali:
Szaszłyk House
Burger House
Vegan Burger
Cafe Rosa 
Trattoria Pizza Pi
Archiwum bloga