SeniorON – ruszył nowy projekt PCK dla seniorów


Według danych Głównego Urzędu Statystycznego osoby po 65 roku życia stanowią w Polsce około 16 proc. społeczeństwa. W 2050 roku będzie to już 32,7 proc. 
Polski Czerwony Krzyż od lat prowadzi działania na rzecz seniorów, umożliwiając im kontynuację pracy w formie wolontariatu i prowadzenia aktywnego trybu życia. Staramy się oddziaływać na zmianę sposobu postrzegania seniorów i starości przez społeczeństwo, w szczególności dzieci i młodzież.

Projekty realizowane przez PCK dają osobom po 65 roku życia szansę aktywnego udziału w życiu społecznym. Prowadzimy wyspecjalizowane centra dla seniorów (świetlice, kluby), których celem jest aktywizowanie osób starszych, wykazujących bierną postawę życiową, a aktywnym zaoferowanie takiego rodzaju wsparcia, które miałoby wpływ na jak najdłuższe utrzymanie ich kondycji intelektualnej i fizycznej.


Celem projektu SeniorON jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych i przygotowanie ich do godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Projekt ma za zadanie aktywizację i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych i kreowanie wśród dzieci i młodzieży wizerunku osób starszych jako godnych partnerów przy realizacji wspólnych działań.
Uczestnikami projektu jest ponad 2500 osób, w tym 1572 osób po 65 roku życia i 654 dzieci i młodzieży do lat 18. Zajęcia są animowane przez 288 wolontariuszy.

Projekt ma za zadanie:
•    integracje międzypokoleniową dzieci i młodzieży oraz osób 65+ bogatych w doświadczenie, wiedzę i pasje poprzez zajęcia z pierwszej pomocy, warsztaty edukacyjno -  artystyczne z obszaru kultury, sztuki i historii i przeciwdziałaniu e-wykluczenia,
•    zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz seniorów w wzmocnienie współpracy lokalnej poprzez wzajemne poznawanie się i uczenie się od siebie.Projekt jest realizowany przez Odziały Okręgowe PCK:
1.    Lubuskim Oddziale Okręgowym PCK w Nowej  Soli i Żarach
2.    Mazowieckim Oddziale Okręgowym PCK w Płocku i Kozienicach
3.    Śląskim Oddziale Okręgowym PCK w Katowicach i Chorzowie,
4.    Pomorskim Oddziale Okręgowym PCK w Wejherowie i Gdańsku,
5.    Świętokrzyskim Oddziale Okręgowym  PCK w Katowicach i Chorzowie,
6.    Zachodniopomorskim Oddziale Okręgowym PCK w Stargardzie,
7.    Warmińsko – Mazurskim Oddziale Okręgowym PCK w Działdowie,
8.    Podlaskim Oddziale Okręgowym PCK w Białymstoku i Łomży.

Projekt SeniorON sfinansowano ze środków Fundacji PZU”/”Partner Fundacja PZU.

Archiwum bloga