Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy LOO PCK - 23.04.2016 Zielona Góra

23 kwietnia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze odbył się Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, który podsumował 4-letnią pracę Zarządu.  Na zaproszenie Prezesa Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża - Zdzisława Martyniuka, w zjeździe uczestniczyli Senator RP Pan Robert Dowhan, Dyrektor Regionalnego Centrum i Krwiolecznictwa Pani Monika Fabisz-Kołodzińska oraz Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża Pan Adam Fornal.

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża Adam Fornal odznaczył :

Odznaką Honorową PCK II stopnia Panią Grażynę Sztukowską

Odznakami Zasłużony Honorowy Dawcy Krwi:

- Szymański Sławomir po oddaniu 12 litrów krwi
- Walak Paulina  po oddaniu 6 litrów krwi
- Adamczak Maciej po oddaniu 6 litrów krwi
- Lipka Karol  po oddaniu 6 litrów krwi
- Żur Rafał po oddaniu 6 litrów krwi
- Kapuściński Piotr po oddaniu 6 litrów krwi

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności Zarządu Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Komisji Rewizyjnej Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża i przyjęciu absolutorium, delegaci wybrali nowe władze:

Zarząd Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w składzie:

1. Zdzisław Martyniuk - Prezes Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
2. Iwona Bonikowska - członek Zarządu Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
3. Stefania Grzesiowska - członek Zarządu Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
4. Jan Kowalczyk - członek Zarządu Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
5. Jacek Fortuna - członek Zarządu Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Komisja Rewizyjna Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża:

1. Jadwiga Mośko - Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
2. Beata Hołowko - członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
3. Andrzej Stein - członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Ponadto wybrano Delegatów na Zjazd Krajowy Polskiego Czerwonego Krzyża w osobach :

1. Zdzisław Martyniuk - Prezes Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
2. Jan Kowalczyk - Delegat Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zjazdu za merytoryczną dyskusję na zjeździe oraz za pracę wykonaną w mijającej kadencji.
Dziękujemy Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze za udostępnienie auli na potrzeby Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Materiał Radio Zielona Góra

Archiwum bloga