Ogłoszenie praca - Specjalista ds. krwiodawstwa

 


Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista ds. krwiodawstwa

Zakres obowiązków:

 ·     Promocja honorowego krwiodawstwa, prowadzenie programów związanych z krwiodawstwem na terenie woj. lubuskiego

·     Obsługa Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi – prowadzenie rejestru legitymacji

·   Obsługa Klubów Honorowych Dawców Krwi na terenie woj. lubuskiego

·   Współpraca z Oddziałami Rejonowymi Polskiego Czerwonego Krzyża

·   Przyjmowanie i opiniowanie wniosków do odznaczeń

 

Dodatkowe oczekiwania wobec kandydata:

·        umiejętność organizacyjne i ustalanie priorytetów, silnie rozwinięte umiejętności zarządcze;

·        zdolność efektywnego planowania zadań, asertywność;

·        samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność;

·        umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet);

·        Prawo jazdy kat. B;

 

Kontakt: Prosimy o przesyłanie CV, listów motywacyjnych, do 27 grudnia 2023  r. na adres: zielonagora.dyrektor@pck.pl lub pocztą na adres: 65-018 Zielona Góra, ul. Jedności 22 b. 

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Lubuskim Oddziale Okręgowym  PCK w Zielonej Górze zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż  z siedzibą w 00-561 Warszawa ul. Mokotowska 14 ; 2) inspektorem ochrony danych w Polskim Czerwonym Krzyżu  jest Pan Andrzej Antoń , adres mailowy: iod@pck.org.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a  6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji; 7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Archiwum bloga