OGŁOSZENIE PRACA - DORADCA ZAWODOWY

  


Lubuski Oddział Okręgowy PCK zatrudni doradcę zawodowego

Miejsce pracy: Zielona Góra/Nowa Sól (planowane wyjazdy służbowe,)

Wymiar czasu pracy: 20 godzin tygodniowo

Rodzaj umowy: zlecenie

 

Twój zakres obowiązków:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za udzielanie wsparcia osobom z Ukrainy w zakresie doradztwa zawodowego i wyposażenia ich w umiejętności potrzebne pracodawcom, co zwiększy ich szanse na zatrudnienie na polskim rynku pracy i usamodzielnienie się w Polsce.

 • doradztwo indywidualne w zakresie badania kompetencji i predyspozycji zawodowych oraz przeprowadzanie testów preferencji zawodowych,
 • doradztwo grupowe w zakresie metod poszukiwania pracy i umiejętności miękkich w formie indywidualnej i/lub warsztatowej,
 • współpraca z beneficjentami w zakresie wyznaczenia celów zawodowych, tworzenia indywidualnych planów działania oraz planowania ścieżki kariery, przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, wyboru szkoleń zawodowych
 •    identyfikacja, planowanie i definiowanie umiejętności i szkoleń zawodowych, które będą oferowane w ramach programu zgodnie z zainteresowaniami zawodowymi beneficjentów oraz niedoborami na rynku lokalnym
 •   regularne informowanie lokalnej społeczności o programie i promowanie zaangażowania społeczności w działania, np. organizacja grupowych sesji informacyjnych dla beneficjentów programu, budowanie i rozwijanie współpracy z partnerami (m.in. urzędy pracy, firmy, organizacje pozarządowe)
 •  ścisła współpraca z koordynatorem ds. pomocy uchodźcom w zakresie harmonogramu, budżetu, monitoringu, raportowania, zakupów, z Oddziałami Okręgowymi i Rejonowymi PCK, a także Biurem Zarządu Głównego PCK.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe ze specjalnością doradztwo bądź poradnictwo zawodowe lub ukończone specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego lub socjologii, psychologii, pedagogiki, pedagogiki pracy,
 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów grupowych i porad indywidualnych z doradztwa zawodowego,
 • dobry kontakt z klientem,
 • biegła znajomość języka polskiego oraz języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i kreatywność, inicjatywa w realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętność ustalania priorytetów i pracy,
 • odpowiednia wiedza dotycząca kontekstu społeczno-kulturowego społeczności dotkniętej konfliktem oraz stosowny poziom wrażliwości kulturowej,
 • odpowiednie umiejętności dotyczące tworzenia treści, prezentacji oraz umiejętności szkoleniowe,
 • umiejętność pracy samodzielnej jak i zespołowej,
 • bardzo dobra znajomość programów i aplikacji (Excel, Word, Teams, Outlook).
 • gotowość do wyjazdów służbowych i czynne prawo jazdy kat. B.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe w sektorze pomocy humanitarnej,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami i innymi partnerami,
 • dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie.

 Oferujemy:

 • Ciekawą i sensowną pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowego ruchu.
 • Energiczny i przyjazny zespół, który stara się zmieniać świat.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów.

Wyślij swoje CV na adres: e-mail zielonagora@pck.pl do 29.08.2023
W temacie maila należy wpisać Doradca zawodowy”.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko doradcy zawodowego przez Polski Czerwony Krzyż zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

 

Archiwum bloga