PROGRAM FEAD NOWA SÓL

 

Działania w ramach środków towarzyszących prowadzone będą przez OPR, które przekazują artykuły spożywcze bezpośrednio odbiorcom końcowym.
 
 
Celem działań jest:
 
- włączenie osób doświadczonych deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnej
 
- pomoc niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej
 
 
Prowadzone będą następujące działania:
 
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych
 
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
 
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnowaniu żywności
 
- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)
 
- inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mających na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, z wyjątkiem działań finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach statutowej działalności organizacji.
 
 
Działania ze środków towarzyszących prowadzone będą w miejscowościach dystrybucji artykułów spożywczych umożliwiając uczestnictwo wszystkim osobom najbardziej potrzebującym które zostały do niej zakwalifikowane.

Archiwum bloga