#AkcjaDonacja - 2 edycja

 


5 października ruszyła rekrutacja szkół do programu.   Program #AkcjaDonacja to program prowadzony przy współpracy z Procter and Gamble od 2019 roku.  W pierwszej edycji programu wzięło udział 34 625 dziewcząt, które otrzymały 2 770 000 podpasek.

Od stycznia 2021 r. ruszy druga edycja #AkcjiDonacji w szkołach. Rekrutacja szkół do programu  odbędzie się w październiku 2020 r.

Czas trwania
Program będzie realizowany od stycznia  do maja 2021.

Cel programu

Dotarcie do dziewcząt w wieku 12 – 18 lat, uczennic szkół podstawowych i szkół średnich, które opuszczają lekcje w szkole z powodu braku lub nieodpowiedniej ochrony osobistej podczas miesiączki.

Druga edycja programu #AkcjaDonacja rozpocznie się w roku szkolnym 2020/2021. Ponownie zostaną przygotowane pakiety dla prawie 25 000 dziewcząt z całej Polski, które otrzymają łącznie 96 720 paczek, czyli  934 400 podpasek. Każda z uczestniczek programu otrzyma 4 duopacki podpasek Always Ultra Normal, które zapewnią jej ochronę na 4 -5 miesięcy użytkowania, czyli na jedno półrocze.

Kto może wziąć udział w programie: program dedykowany jest dziewczętom pochodzącym z rodzin potrzebujących. Nie rekrutujemy całych klas, tylko pojedyncze osoby spełniające warunek pochodzenia z rodzin potrzebujących wsparcia!

Kto może dokonać zgłoszenia: zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły na formularzu zamieszczonym poniżej. Dyrektor szkoły  ustala z pedagogiem (bądź psychologiem), opiekunem szkolnego Koła PCK, czy higienistką ile dziewcząt w danej placówce potrzebuje takiego wsparcia. Szkoła zgłasza liczbę dziewcząt objętych programem, nie wszystkie uczennice!!!.

Czas trwania rekrutacji: do 28 października 2020r

Deklaracja szkoły średnie

Deklaracja szkoły podstawowe

 

Archiwum bloga