Filharmonia Zielonogórska - Gala 100 lat PCK - 22.10.2019

Gala Jubileuszowa pod hasłem „ Od 100 lat  WSZĘDZIE DLA WSZYSTKICH”

22.10.2019 w Filharmonii Zielonogórskiej odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Poniżej przedstawiamy odznaczonych oraz wyróżnionych działaczy oraz sympatyków PCK.

Na podstawie decyzji  z 2019 za wybitne zasługi dla honorowego krwiodawstwa, oraz krzewienia idei czerwonokrzyskich Minister Zdrowia nadał Odznakę Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Wyróżnieni zostali :

1.    Pan   Balak  Władysław   Żagań
2.    Pan  Bernad Ireneusz        Jankowa Żagańska 
3.    Pan Czajka Krzysztof        Zielona Góra
4.    Pan Brzeźny Bogusław        Zielona Góra
5.    Pan Jasnos Tomasz        Zielona Góra
6.    Pan Dąbrowski Dawid        Zielona Góra
7.    Pan Isio Tomasz            Zielona Góra
8.    Pan Juszczak Robert        Zielona Góra
9.    Pan Janiszewski Robert        Witoszyn
10.    Pan Jośko Krzysztof        Świebodzin
11.    Pan Kierżnowski Grzegorz     Zielona Góra
12.    Pan Kuleczka Marcin        Świdnica
13.    Pan Kostrzewa Piotr        Zielona Góra
14.    Pan Mikłaszewicz Jacek        Czerwieńsk
15.    Pan Milcarek Roman        Ochla-Zielona Góra
16.    Pan Mikołajczak Arkadiusz        Zbąszynek    
17.    Pan Miazga Adam            Zielona Góra
18.    Pan Łogosz łukasz            Jankowa Żagańska
19.    Pan Ogaza Waldemar        Świebodzin  
20.    Pan Ostaszewicz Ireneusz        Ruszów
21.    Pan Otworowski Sławomir        Łężyca - Zielona Góra
22.    Pan Piskurewicz Piotr        Lubniewice
23.    Pan Pękala Marek            Zielona Góra
24.    Pan Stochniał Piotr            Otyń
25.    Pan Stochniał Sławomir        Zielona Góra
26.    Pan Skoneczny Waldemar         Sulęcin
27.    Pan Siniawski Andrzej        Zielona Góra
28.    Pan Sołtys Robert            Gorzów Wlkp.
29.    Pan Tomczyk Paweł        Droszków
30.    Pan Tokarz Ryszard            Drzonków –Zielona Góra     
                                                                       
Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz wkład pracy w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w środowisku dziecięco-młodzieżowym, zgodnie z Decyzją Ministra  Edukacji Narodowej z dnia  2.08.2019r. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymują opiekunowie Szkolnych kół i Klubu Wiewiórka Polskiego Czerwonego Krzyża

1.    Pani Hrabska Grażyna     Gubin
2.    Pani Pacyna Halina      Sulechów

Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża nadaje  Godność  Członka Honorowego  Polskiego Czerwonego Krzyża  za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia
Otrzymał  ją  Pan Jan Kowalczyk podczas Zjazdu Krajowego PCK w dniu 29.06.2019r. w Warszawie.

Za całokształt pracy w Polskim Czerwonym Krzyżu Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej PCK wyróżnieni zostali krwiodawcy, działacze oraz sponsorzy :

Odznakę Honorową PCK  I stopnia otrzymuje:
1.    Pan Modrzyk Romuald    Prezes OR PCK w Sulechowie

Odznakę Honorową PCK II stopnia otrzymują:
1.    Pani  Friebel    Dorota            Przew. Rej. Komisji Rewizyjnej PCK Gubin
2.    Pani  Bryszewska Krystyna            Czł. Zarządu OR PCK Krosno Odrzańskie
3.    Pani Kanadys-Franke Jolanta        Czł. Komisji Rej PCK Gubin
4.    Pani Naruszewicz Beata            opiekun SK PCK Gubin
5.    Pani Ślawska Anna                długoletni członek PCK – sponsor
6.    17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana  Międzyrzecz

Odznakę Honorową PCK III stopnia otrzymują:
1.    Pani Chwin Renata            opiekun SK PCK Sulechów 
2.    Pani  Dziadkowiak Anna        sympatyk PCK Sulechów
3.    Pani  Faryniarz Teresa        opiekun SKPCK Gubin
4.    Pani Kaczuba  Danuta        członek PCK Sulechów
5.    Pani Soból Mirosława        członek PCK Żary
6.    Pani Szumińska Beata        opiekun Klubu Wiewiórka  PCK Żary
7.    Pani  Wąsik Jadwiga        sponsor PCK Stary Kisielin-Zielona Góra
8.    Pani Wojciechowska Maria        opiekun SK PCK Żagań
9.    Pani Zakrzewska Anna        opiekun SK PCK Nowa Sól
10.    Spółka Papillio  Group  Zielona Góra – długoletni sponsor

Odznakę Honorową PCK IV stopnia otrzymują:  
1.    Pani Assman Halina        RCKIK – wolontariusz Zielona Góra
2.    Pani Dulik  Agnieszka        wolontariusz Sulęcin
3.    Pan Fuksiewicz Wacław        wolontariusz Żary
4.    Pan Janz Mirosław            ZHDK  Bobowicko
5.    Pan Król Artur            sponsor, krwiodawca Stary Kisielin-Zielona Góra
6.    Pan Laskowski Ryszard        ZHDK Sulechów
7.    Pan Lorenz Remigiusz        Sympatyk PCK Bobowicko
8.    Pan Małecki Jacek            ZHDK Zbąszynek
9.    Pan Marciniak Krzysztof        ZHDK Zielona Góra
10.    Pan Matuszewski Maciej        ZHDK Zielona Góra
11.    Pan Napiórkowski Olaf        sympatyk PCK  V-ce Burmistrz Żar
12.    Pani Pękala Katarzyna        członek PCK Żary
13.    Pan Przybylski Andrzej        sponsor PCK
14.    Pan Skoneczny  Waldemar    ZHDK Sulęcin-Międzyrzecz
15.    Pan Sołtys Wojciech        Burmistrz Sulechowa
16.    Pani Szatkowska Dorota        Siostra PCK Żagań
17.    Pani Szpilka Pelagia            sympatyk PCK
18.    Pan Turowski Marek        sympatyk PCK,  Red. Radia Zachód
19.    Pani Wąsik-Zadrożna Dagmara    ZHDK Stary Kisielin- Zielona Góra
20.    Pani Wlazły Elżbieta            RCKIK Zielona Góra
21.    Pani Wołczak-Bury Ewa        sympatyk PCK Żagań
22.    Pan Zenker Janusz            ZHDK Zielona Góra
23.    Pan Ziółkowski Wojciech        ZHDK, Zastępca Dowódcy JW. 5700 Międzyrzecz
24.     Publiczna Szkoła Podstawowa  Starosiedle

Na wniosek Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze  Uchwałą  Sejmiku  Województwa Lubuskiego  w 2019 r. wyróżnił
„Odznaką Honorową  za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”
 następujących działaczy i Zasłużonych Dawców Krwi:

1.    Pani Hrycak Danuta         Kier. Oddziału Rejonowego PCK Żagań
2.    Pani Mundry Dorota        Klub HDK PCK Nafta Zielona Góra
3.    Pan Zborowski Henryk    Przew. Klubu HDK PCK Kolejarz Czerwieńsk

W dowód uznania za najpiękniejszy Dar Humanitarny – Bezinteresowne Długoletnie Oddawanie Krwi Lubuski Oddział Okręgowy  Polskiego Czerwonego Krzyża nadał :
Odznakę Zasłużony  Honorowy  Dawca Krwi I stopnia wyróżnieni zostali następujący   krwiodawcy :
1.    Pan Bryszewski Adam      ZHDK Zielona Góra
2.    Pan Cieliński Patryk         ZHDK Zielona Góra
3.    Pan Kaliński Emil            ZHDK Zielona Góra
4.    Pan Matysik Damian        Przew. Klubu HDK PCK Policja Z. Góra

Odznakę Zasłużony  Honorowy  Dawca Krwi II stopnia  wyróżnieni  został   następujący krwiodawcy:
1.    Pan Kawa Tomasz                ZHDK Lubrza
2.    Pan Kowalczyk Wojciech            ZHDK Zielona Góra
3.    Pan Pluta Krzysztof                ZHDK Zielona Góra
4.    Pan Zapadka Rafał                ZHDK Nietkowice

Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia  wyróżnieni zostali następujący    krwiodawcy   
1.    Pani Barczyszyn Kamila            ZHDK Zielona Góra     
2.    Pani Barczyszyn Urszula             ZHDK Zielona Góra
3.    Pani Czerwińska Paulina            ZHDK Konotop
4.    Pan Dąbrowski Edwin            ZHDK Zielona Góra
5.    Pan Flejterski Paweł             ZHDK Zielona Góra
6.    Pan Jagiełowicz Paweł            ZHDK Zielona Góra


Medal Pamiątkowy 100.lecia  Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za wieloletnią aktywną działalność na  rzecz rozwoju Polskiego Czerwonego Krzyża  otrzymują:

Członkowie Honorowi Polskiego Czerwonego Krzyża w osobach:
1.    Pan Jarowicz Stanisław            Sulechów
2.    Pan Kowalczyk Jan                Sulechów
3.    Pani Kozłowska Anna            Zielona Góra
4.    Pani Kuć Irena                Żagań
5.    Pani Łodyga Regina            Sulechów
6.    Pan Piwnicki Jan                Krosno Odrzańskie

Wieloletni pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża:

1.    Pani Dobosz Barbara
2.    Pani Katarzyńska Alina
3.    Pani Kołodziejska Irena
4.    Pani Kościuczyk Małgorzata
5.    Pan Marczeweski Ryszard
6.    Pan Mickiewicz  Wiesław + Medal 60.lecia Ruchu  Honorowego Krwiodawstwa
7.    Pan Olejnik Stanisław
8.    Pani Taczkowska Irena
9.    Pani Hryniewicz Irena

Wieloletni działacze oraz sympatycy Polskiego Czerwonego Krzyża
  
1.    Pani Fabisz-Kołodzińska        Dyr. RCKIK Zielona Góra
2.    Pan Fedko Edward            Prezes ZW ZOSP WL
3.    Pani Gajewczyk Leokadia        była opiekun SK PCK Drzonków
4.    Pani Hrabska Grażyna        Prezes OR PCK Gubin
5.    Pan Kalinowski Leszek        sympatyk PCK, Red.  Gazety Lubuskie
6.    Pani Kostrzewska Ewa        długoletni op. SKPCK  Prezes ZNP Zielona Góra
7.    Pani Konieczna Arleta        opiekun Klubu Wiewiórka SP 21 Zielona Góra
8.    Pan Kozłowski Wojciech        sympatyk PCK, Dyr. BWA Zielona Góra
9.    Pan Krupa Tadeusz            sympatyk PCK, Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich RP
10.    Pani Madej –Breitkopf Bogusława długoletni Prezes OR PCK Zielona Góra
11.    Pani Mośko Jadwiga        Przew. Woj. Komisji Rewizyjnej PCK
12.    Pan Ochotny Mariusz        Przew. Klubu Terenowego HDK PCK Gubin
13.    Pan  Piwoński Zbyszko        sympatyk PCK
14.    Pani Reder Urszula            długoletni opiekun SK PCK w SP 21 Zielona Góra
15.    Pan Rompalski Władysław    ZHDK Krosno Odrzańskie
16.    Pan Szcząchor Ryszard        długoletni Prezes LOO PCK w Zielonej Górze
17.     Pani Stoncel Beata            opiekun SKPCK w SP 17 Zielona Góra
18.     Pani Wolnik-Patalas Bogusława     sympatyk PCK, Red. Radia Zachód

    Za długoletnią współpracę oraz wsparcie organizacji

1.    A.Arkada Spółka z o.o. Zielona Góra
2.    Podoland Daniel Abratkiewicz
3.    Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A
4.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Bobrowice
5.    Kuratorium Oświaty Gorzów Wlkp.
6.    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Krosno Odrzańskie
7.    Ośrodek Pomocy Społecznej Cybinka
8.    Piekarnia Balcewicz-Maria Balcewicz Świebodzin
9.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Zielona Góra
10.     Urząd Miasta Krosno Odrzańskie
11.     Urząd Miasta  Zielona Góra
12.     Urząd Miasta Żary

Warto zaznaczyć, że duża grupa działaczy i wolontariuszy i sympatyków  Polskiego Czerwonego Krzyża  została już wyróżniona  Medalem Pamiątkowym 100.lecia PCK podczas uroczystych spotkań  i wydarzeń  organizowanych na terenie całego województwa lubuskiego w ciągu  bieżącego roku.


11.09.2019r. został podsumowany XVI Ogólnopolski Turniej  Polskiego Czerwonego Krzyża „ Młoda Krew Ratuje Życie” za rok szkolny/akademicki 2018/2019. Turniej podsumowało 15 szkół ponadgimnazjalnych i  Uniwersytet Zielonogórski, 902 krwiodawców oddało ponad 420 litrów krwi. Szkoły zostały nagrodzone w następujących kategoriach:

Kategoria największa ilość oddanej krwi i najwyższy wskaźnik aktywności:
I m-ce  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnopolskich w Gorzowie Wlkp. w kat. Największa ilość oddanej krwi i najwyższy wskaźnik
II m-ce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  „Elektronik” Zielona Góra w kat. Największa ilość oddanej krwi
II m-ce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach w kat. Największa ilość oddanej krwi i najwyższy wskaźnik aktywności
III m-ce Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Sulęcin w kat. Najwyższy wskaźnik aktywności
Kategoria najciekawsza promocja w ramach Turnieju
I m-ce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „ Elektryk”  Nowa Sól
Kategoria wyższe uczelnie
I m-ce Uniwersytet Zielonogórski  w kat. Największa ilość oddanej krwi i wskaźnik aktywności.
Proszę o wystąpienie przedstawicieli wszystkich szkół i  Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wszyscy dzisiejsi laureaci otrzymali puchary, dyplomy i upominki ufundowane przez Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

W związku ze zbliżającym się Dniem Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża (25.10) Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze przygotował podziękowania dla zaangażowanych wolontariuszy. Wśród nich są:
1.    Pani Kulus Natalia
2.    Pani Adam Natalia
3.    Pani Molik Karolina
4.    Pani Grabowa Martyna
5.    Pani Zagaja Ewa

W związku z Jubileuszem 100-lecia PCK, dzieci z świetlic PCK  „Wiewiórka”  w Zielonej Górze oraz  „Perełki” w Nowej Soli przygotowały prace artystyczne o tem. Polskiego Czerwonego Krzyża.  Wystawę można było podziwiać podczas uroczystości w holu Filharmonii Zielonogórskiej. Wystawa współfinansowana ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zgodnie z umową nr ROPS.VI.91.3.1.2019 pod tytułem „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych PCK pt. Godne Dzieciństwo”

Po uroczystości odbył sięa krótki koncert przygotowany  przez Studio Piosenki „Rezonans” z Domu Harcerza w Zielonej Górze. Wystąpili młodzi artyści w osobach:
Adam Skalski, Alicja Hawrot, Gabriela Dudkiewicz, Antonina Mierkiewicz, Franciszek Patryn, Wiktoria Wiater, Maja Sułtanowska, Hanna Milczarek   
Pod kierownictwem opiekunów artystycznych: Elżbieta Sawicka i Ireneusz Sawicki.

 Materiał VIDEO TVP3 Gorzów Wlkp TUTAJ
Więcej zdjęć: https://www.dropbox.com/sh/pany7w8j1sqnku4/AAAI6vi4fkcdK191ineUXGUOa?dl=0

Archiwum bloga