Magazyn FEAD - remont


Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża uczestniczył w konkursie ogłoszonym przez Wojewodę Lubuskiego  na dofinansowanie działań prowadzonych przez organizacje społeczne realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Dotacja w wysokości 18 800 zł została przeznaczona na zakup elektrycznego urządzenia podnoszącego (paleciak), szafkę na odzież roboczą , szafę chłodniczą oraz remont magazynu PCK w Nowej Soli.

Po wykonaniu niezbędnych prac remontowych, magazyn PCK  jest w pełni przygotowany do przyjęcia dostaw żywności dla 3900 beneficjentów.

Od dnia 22 października 2018 roku magazyn zaczyna dystrybucję towarów w ramach programu FEAD 2018. Magazyn będzie czynny od poniedziałku do środy w godz. 9-11.

Archiwum bloga