Pięciobój profilaktyczny luty, marzec - Świetlica PCK "Wiewiórka"

W miesiącach luty i marzec wychowankowie świetlicy PCK „ Wiewiórka” w ramach kontynuacji „Zielonogórskiego Pięcioboju Profilaktycznego” zapoznali się z ważną wiedzą na temat szkodliwości alkoholu, narkotyków i dopalaczy.

 Miesiąc luty należał do tematyki związanej ze szkodliwością alkoholu. Dzieci dowiedziały się między innymi, jakie są przyczyny i skutki sięgania po alkohol, jakie uczucia mogą towarzyszyć osobie uzależnionej od alkoholu i osobom z jej najbliższego otoczenia.  Podsumowaniem zajęć było wykonanie ulotek antyalkoholowych oraz stworzenie w naszej świetlicy kącika profilaktycznego.

W marcu zajęliśmy się tematyką narkotyków i dopalaczy. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z podstawową wiedzą na temat szkodliwości narkotyków i dopalaczy, dowiedziały się jakie są rodzaje narkotyków, dlaczego ludzie zażywają narkotyki i jakie są konsekwencje ich zażywania. Podsumowaniem powyższej tematyki było stworzenie przez dzieci, wspólnymi siłami hymnu o wolności od narkotyków i dopalaczy, który zatytułowaliśmy „ Uzależnij się od życia”.

Archiwum bloga