Senior ON - Nowa Sól

Polski Czerwony Krzyż i Fundacja PZU realizują projekt „ Senior ON”. Projekt  daje osobom po 60 roku życia szansę aktywnego udziału w życiu społecznym, aktywizację i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych oraz kreowanie wśród dzieci i młodzieży  wizerunku osób starszych, jako godnych partnerów przy realizacji wspólnych działań
Projekt ma za zadanie integrację międzypokoleniową dzieci i młodzieży oraz seniorów, bogatych w doświadczenie, wiedzę i pasję, poprzez zajęcia z pierwszej pomocy, warsztaty edukacyjno – artystyczne z obszaru kultury, sztuki i historii oraz przeciwdziałanie e-wykluczeniu.

Dla mieszkańców Nowej Soli Oddział Rejonowy PCK w Nowej Soli proponuje następujące warsztaty:

1.Warsztat z Pierwszej Pomocy termin 19 październik
prowadzący Grażyna Krzyśko

2.Warsztat artystyczny – tworzenie Świątecznych kartek termin 15 Listopad prowadzący Katarzyna Piwowarczyk

3.Warsztat teatralny – Wspólne kolędowanie - jasełka z nauką kolęd termin Listopad-grudzień
prowadzący Izabela Frąckowiak

4.Warsztat informatyczny termin styczeń-luty

5.Seniorzy dzieciom – „Wiosna w naturze i w literaturze” termin luty marzec prowadzący Izabela Frąckowiak.

6.Ozdoby stołu wielkanocnego (np. wianki) – termin – luty- marzec  – prowadzący Katarzyna Piwowarczyk

Na pierwsze zajęcia warsztatowe zapraszamy 19 października o godz. 16.00 do Świetlicy w Nowej Soli ul. Parafialna 4 – I piętro seniorów, dzieci i młodzież. Zajęcia poprowadzi instruktor – wykładowca pierwszej pomocy  PCK Grażyna Krzyśko wraz z wolontariuszami PCK.      

Archiwum bloga