XXXI Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK - 24.08 – 27.08 2017 r. - Sława


  
Sława-Bojadła-Klenica-Trzebiechów-Sulechów-Mozów--Sława
24.08 – 27.08 2017 r.


Patronat honorowy:  Wojewoda Lubuski   - Władysław Dajczak
Patronat honorowy:  Senator RP - Waldemar Sługocki
Patronat honorowy:  Burmistrz Sławy - Cezary Sadrakuła
Patronat honorowy:  Burmistrz Sulechowa  - Ignacy Odważny
Patronat honorowy:  Burmistrz Żar - Danuta Madej
Komandor Rajdu:        Jan Kowalczyk - Przewodniczący LOR HDK PCK
Biuro Rajdu:                   Bogusława Fediuk- Pelińska Sekretarz LOR HDK PCK
Sędzia Główny:             Adrian Michalak

                Cele Rajdu:
   popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa i zasad czerwonokrzyskich
       w  społeczeństwie,
   popularyzacja pierwszej pomocy  przedmedycznej  i zagadnień związanych
       z bezpieczeństwem   ruchu  drogowego,
   integracja środowiska honorowych dawców krwi PCK (i nie tylko),
   krzewienie kultury, sportu, rekreacji i turystyki samochodowej,
   prezentowanie malowniczych zakątków Ziemi Lubuskiej oraz wspaniała  zabawa.
Organizatorzy:
1.    Lubuski Oddział  Okręgowy  i Lubuska Okręgowa Rada Honorowego
       Krwiodawstwa  Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze.
2.   Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
   3.   Urzędy Miast i Gmin w Zielonej Górze, Sławie, Sulechowie, Bojadłach
       i Trzebiechowie.
4.   Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Sulechowie.


Termin i trasa Rajdu: 24.08 – 27.08  2017 roku
Sława -> Bojadła ->Klenica-> Trzebiechów -> Sulechów ->Mozów-> Sława

Uczestnicy Rajdu:
W rajdzie uczestniczyć mogą honorowi krwiodawcy, działacze i sympatycy Polskiego Czerwonego Krzyża z rodzinami. Załogę każdego samochodu uczestniczącego w rajdzie stanowią:- kierowca (kobieta lub mężczyzna, w ciągu całego rajdu),- pilot (kobieta lub mężczyzna powyżej 15 lat przez cały rajd),- pani (od początku do końca rajdu, powyżej 15 lat). Dzieci do lat 15 obejmuje osobna klasyfikacja. Załoga może liczyć od 3 do 5 osób.
W załodze musi być co najmniej jeden honorowy dawca krwi, który przedstawi podczas rejestracji załogi legitymację HDK !
W konkursie wiedzy o ruchu drogowym  uczestniczą kierowcy załóg. W konkursie wiedzy o PCK i HDK oraz o regionie bierze udział wytypowany przedstawiciel załogi.


UWAGA ! W czasie rajdu 25.08.2017r odbędzie się akcja  poboru krwi w ambulansie RCKiK. O szczegółach poinformujemy na odprawie przed rozpoczęciem
Rajdu. Za udział  w akcji doliczamy punkty załogowe. Ambulans
będzie oczekiwał na dawców na terenie Ośrodka PCK w Sławie.
Klasyfikacja  załóg :
Klasyfikacja zespołowa obejmuje łączny wynik załogi za zajęcie I - III miejsca.
Klasyfikacja indywidualna obejmuje oddzielnie: kierowców, pilotów, panie i dzieci.
UWAGA !!!  Dla najlepszej załogi (I miejsce zespołowo) organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w rajdzie w roku następnym.
Zgłoszenia załóg w terminie do 31 lipca 2017 roku przyjmuje:

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Jedności 22 B, 65 - 018  Zielona Góra, tel. 68 325 38 12,, tel. / fax 68 327 18 66.

            Opłatę za pobyt w wysokości 180 zł z VATem (sto osiemdziesiąt złotych)
             od  jednej  osoby, z wyłączeniem dzieci do lat 4   należy wpłacić na konto:

Lubuski Oddział Okręgowy PCK Zielona Góra
BANK MILLENNIUM 46 1160 2202 0000 0001 8911 5735  z dopiskiem:
XXXI Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK
w terminie do 31 lipca  2017 roku. Na rajd należy przywieźć oryginał wpłaty.

Szczegóły dotyczące faktur VAT uzgodnić z organizatorem
 w ciągu trzech dni od dokonania przelewu 
Inne uwagi:
Lubuski Oddział Okręgowy  PCK  w Zielonej Górze  nie  pokrywa  kosztów przejazdu,  zapewnia  zakwaterowanie  od 24 sierpnia  2017 roku(czwartek) i wyżywienie  od 25 sierpnia  2017  roku (piątek - od obiadu).Wszyscy  uczestnicy  rajdu  zobowiązani  są do przestrzegania  przepisów  ruchu  drogowego  podczas całego rajdu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie  rajdu oraz wyrządzone osobom trzecim.
Dzieci uczestniczące w rajdzie są pod opieką i odpowiedzialnością rodziców/opiekunów

Karta zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
Protesty i odwołania rozpatruje Komandor Rajdu do godz. 1900 w dniu 26 sierpnia 2017 .
PROGRAM RAJDU
Czwartek: 24 sierpnia 2017r.
Przyjmowanie  uczestników rajdu, dla których zostanie przygotowana baza  noclegowa na terenie Ośrodka PCK  w Sławie,             ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 23.
Piątek: 25 sierpnia 2017r.
8.00  - zbiórka uczestników i rejestracja załóg (Ośrodek PCK w Sławie, adres jw.) 
9.00  - uroczysta odprawa załóg(odśpiewanie Hymnu Czerwonego Krzyża)  Start honorowy do Sulechowa i Mozowie    przez Bojadła, Klenicę  i  Trzebiechów (podano przybliżone czasy dla pierwszej załogi)
10.00 - próba sprawnościowo-techniczna samochodów i załóg w Bojadłach
10.30  -konkurencja sprawnościowa w Klenicy (całe załogi)
11.00 - konkurencja sprawnościowa w Trzebiechowie (całe załogi)
11.30 - konkurencja strażacka dla całych załóg (JRG PSP Sulechów)
12.30 -  próba sprawności technicznej pojazdów oraz konkurencja sprawnościowa dla pań i dzieci w Mozowie
13.30 -  konkurencja sprawnościowa kierowców w Sławie
15.00 - gorący posiłek na terenie Ośrodka PCK w Sławie
 16.30 -  konkursy i zabawy dla dzieci (Ośrodek PCK w Sławie) (załogi muszą zjechać z trasy rajdu do godziny  15.30)
19.00 -  kolacja
20.00  - Zabawa taneczna – zespół muzyczny Kapela „Bajer”
Sobota: 26 sierpnia 2017 r.
9.00 -  śniadanie
10.00 -  zawody sportowo-rekreacyjne dla uczestników rajdu
             (między konkurencjami grzybobranie do godziny 14.00)
14.00 -  obiad
15.00 – 16:00  konkursy wiedzy o PCK ,HDK, o regionie oraz test o ruchu drogowym
16.30 -  konkursy i zabawy  dla dzieci (Ośrodek PCK w Sławie)
19.00 -  kolacja
20.30 -  spotkania towarzyskie, wymiana doświadczeń między Klubami HDK
Niedziela: 27 sierpnia 2017r.
9.00   -  śniadanie
10.00 -  uroczyste zakończenie rajdu, podsumowanie wszystkich  konkurencji, wręczenie nagród, Hymn PCK
11.00  -  spotkania towarzyskie, wymiana doświadczeń między krwiodawcami i Klubami HDK
12.30  - obiad, po obiedzie zdawanie domków oraz wyjazd uczestników rajdu


Archiwum bloga