Zasłużeni dla Województwa Lubuskiego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że podczas lutowej XXVII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego trzech członków Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymało Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. Są to:

Jacek Fortuna z Polskim Czerwonym Krzyżem  związany jest od 1987r. kiedy to pierwszy raz oddał krew. Do dziś oddał  honorowo ponad 18 litrów krwi pełnej. Należy do klubu HDK PCK „Nafta” w Zielonej Górze. Początkowo jako V-ce Prezes, a od 2007r. jako Prezes  największego i najbardziej aktywnego Klubu HDK PCK na terenie województwa lubuskiego. W klubie zrzeszonych jest ponad 250 członków z woj. lubuskiego i ościennych tak jak pracuje PGNIG/ Oddział Zielona Góra. Pan Jacek Fortuna jest Kierownikiem Zakładu Stacji Ratownictwa Górniczego, ma bardzo duży kontakt z górnikami, których zachęca do oddawania krwi i poszerzenia szeregów członków Klubu HDK PCK. Organizuje od wielu lat rok rocznie 5 akcji zbiorowego oddawania krwi na terenie zakładu pracy jak i otwarte akcje w Zielonej Górze, w których około 300 osób oddaje 135 litrów  krwi na potrzeby lecznictwa dla mieszkańców  województwa lubuskiego. Pan Jacek Fortuna  uczestniczy w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkolną promując honorowe krwiodawstwo. W latach 2004-2015 przeprowadził 49 pogadanek-prelekcji, w których uczestniczyło ponad 1.500 dzieci i młodzieży. Zachęca swoich kolegów górników- członków Klubu  HDK PCK do uczestniczenia w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą informując je jak ważna i potrzebna jest krew. Pan Jacek Fortuna jest sponsorem pikników organizowanych przez Oddział Rejonowy i Rejonową Radę HDK PCK dla krwiodawców i ich rodzin. W 2009r. zostaje  członkiem Prezydium Lubuskiej  Okręgowej Rady HDK PCK w Zielonej Górze i z całym jej  Prezydium kieruje pracą 42 klubów HDK PCK  w województwie lubuskim.
Jest członkiem   Zarządu Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK w Zielonej Górze.

Andrzej Lenard jest Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi i do dziś oddał ponad 9 litrów krwi pełnej. Obecnie ze względu na stan zdrowia nie może oddawać  krwi. W 2003 roku wstępuje do Klubu HDK PCK „Wiarus” w Kożuchowie gdzie powierzono mu funkcję rzecznika Klubu. W latach 2003-2010 był współorganizatorem 35 akcji zbiorowego oddawania krwi, w których ponad 1050 osób oddało 470 litrów krwi pełnej. W tym okresie Pan Andrzej  Lenard opracowywał  plakaty, uzgadniał terminy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, przygotowywał prezentacje multimedialne na spotkania klubowe, opracowywał logo klubu, redaguje  stronę  internetową oraz pozyskiwał sponsorów.  W latach 2011-2015 włączył się w organizację akcji na terenie Nowej Soli. W 15 akcjach, których był współorganizatorem uczestniczyło ponad  600 osób, pozyskano 270 litrów krwi. Z każdej akcji Pan Andrzej  przygotowuje prezentacje multimedialną, które  służą promocji honorowego krwiodawstwa na terenie województwa lubuskiego. Ponadto bierze aktywny udział we wszystkich akcjach i programach  organizowanych przez Polski Czerwony Krzyżm m.in. Motoserce, Młoda Krew Ratuje Życie, Ognisty Ratownik Gorąca Krew, Zbieramy Krew dla Polski. W Ośrodku Polskiego Czerwonego Krzyża w Sławie pomaga przy organizacji  Ogólnopolskiego  Rajdu Samochodowego  HDK PCK i Pikniku  Rodzinnego HDK PCK dla krwiodawców z Polski i z  terenu województwa lubuskiego. W obu  tych  wydarzeniach rok rocznie uczestniczy  ponad 500 osób. W 2009 roku zostaje członkiem Prezydium Lubuskiej Okręgowej Rady HDK PCK, w której pełni funkcję rzecznika Rady. Jest częstym gościem w Radio Zachód głównie w okresie obchodów Dni HDK PCK/listopad/ w którym promuje honorowe krwiodawstwo Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie województwa  lubuskiego.

Krzysztof Piwowarczyk z Polskim Czerwonym Krzyżem związany jest  od 1995r. jako uczeń szkoły średniej. Krew zaczął zdawać od 1998r. będąc świadkiem wypadku drogowego podczas wakacji. Do dziś zdał ponad 31 litrów krwi pełnej. Należał do Klubu HDK PCK przy Oddziale Rejonowym PCK w Nowej Soli. Był przez 6 lat Przewodniczącym tegoż klubu. Pan Krzysztof Piwowarczyk jest pracownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Jest  pracownikiem o wysokiej etyce zawodowej, cieszący się uznaniem ze strony przełożonych i współpracowników. Dał się poznać jako wspaniały organizator i popularyzator honorowego Krwiodawstwa. Od 1999 r.  współorganizator i sędzia Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego HDK PCK, Rajdu Czerwona Róża, który to Rajd w 2000 r. organizował LOO PCK w Zielonej Górze.
Uczestniczy z powodzeniem w realizowanych na terenie województwa lubuskiego programach Polskiego Czerwonego Krzyża m.in. Młoda Krew Ratuje Życie, Ognisty Ratownik Gorąca Krew, Zbieramy Krew dla Polski. W 2008 r. zorganizował Klub HDK PCK przy RCKIK w Zielonej Górze Członkowie Klubu jednogłośnie wybrali Pana Krzysztofa  na przewodniczącego Klubu, funkcję tą pełnił do 31.12.2012r. Od 2006r. jest członkiem Prezydium Lubuskiej Okręgowej Rady HDK PCK w Zielonej Górze i z całym Prezydium Rady kieruje pracą 42 Klubów HDK PCK w województwie lubuskim. W 2007r. otrzymuje szlify Instruktora Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża W 2009r. Pan Krzysztof Piwowarczyk wyróżniony został Odznaką ZHDK - Zasłużony dla Zdrowia Narodu.


Odznaczenia wręczał przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz oraz Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak. Gratulujemy !

Archiwum bloga