PODPROGRAM 2016 ( WRZESIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017)

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  Lubuski Odział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze rozpoczął Dystrybucję żywności z magazynu prowadzonego w Nowej Soli ul. Wrocławska 20 w podprogramie 2016. Program ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych ( budżet państwa) w podziale 85% i 15% alokacja Funduszu dla Polski w latach 2014 – 2020 wynosi około 473 mln. EUR a wkład środków krajowych to 83 mln. EUR.
„Podprogram 2016” został rozpoczęty we wrześniu 2016 roku.
Ośrodki Pomocy Społecznej z Miasta Nowa Sól, Miasta i Gminy Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko oraz gminy Nowa Sól i Siedlisko rozpoczęły kwalifikowanie podopiecznych do programu pomocy żywnościowej. W grudniu 2016 roku dołączyło Miasto i Gmina Sława.
W podprogramie 2016 do 30.06.2017 wydamy 195,2848 tony żywności  w tym
- 20,16 tony makaronu
- 20 ton ryżu białego
- 7,82 tony herbatników 
- 12,6 tony fasoli
- 36 ton mleka
- 9,5 tony sera podpuszczkowego dojrzewającego
- 12,6 tony groszku z marchewką
- 5,12 tony koncentratu pomidorowego
- 4,68 tony powideł śliwkowych
- 16,8912 tony gulaszu wieprzowego z warzywami
- 5,3312 ton fileta z makreli w oleju
- 15,96 tony cukru białego
- 16,2  tony oleju
- 10,8864 tony szynki drobiowej
- 1,0368  tony szynki wieprzowej mielonej
- 0,4992 tony pasztetu wieprzowego

W podprogramie 2016 każda osoba otrzyma żywność w następującej ilości poszczególnych produktów :
- 5 kg makaronu
- 5 kg ryżu białego
- 2 kg herbatników
- 3,2 kg fasoli białej( w puszkach)
- 9l mleka
- 2,4 kg sera podpuszczkowego dojrzewającego
- 3,2 kg   groszku z marchewką
- 1,28 kg koncentratu pomidorowego
- 1,2 kg powideł śliwkowych
- 4,25 kg gulaszu  wieprzowego
- 1,36 kg fileta z makreli w oleju
- 4 kg cukru białego
- 4 l  oleju
- 2,7 kg szynki drobiowej
- 0,3 kg szynki wieprzowej
- 0,16 pasztetu wieprzowego

Na dzień 31.12.2016 roku żywność odbierało 2321 osób z:
Nowa Sól Gmina – 40 osób
Nowa Sól Miasto – 1378 osób
Miasto i Gmina Bytom Odrzański – 146 osób
Miasto i Gmina Nowe Miasteczko – 318 osób
Gmina Siedlisko – 90 osób
Miasto i Gmina Sława – 349 osób

Wśród   beneficjentów programu wydaliśmy 6897 paczek żywnościowych

    Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze jako jednostka regionalna realizująca dystrybucję żywności prowadzi działania w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez organizację  15 działań dla 418 osób
-  2  warsztatów kulinarnych 
-  2  warsztatów zdrowego odżywiania
-  11 programów edukacyjnych o tematyce odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności

Pierwsze programy edukacyjne zostały przeprowadzone w listopadzie 2016 dla  69 osób oraz w styczniu i lutym 2017
Warsztaty kulinarne odbędą się w kuchni Ośrodka PCK w Sławie w kwietniu, a pozostałe są w trakcie realizacji.

Od 1 stycznia 2017 roku zostało zmienione kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej : Jeżeli dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł. dla osoby w rodzinie.

Rodziny, które nie otrzymały skierowań do pomocy żywnościowej z powodu nieco za wysokiego dochodu mogą ponownie ubiegać się o skierowania w macierzystych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Archiwum bloga