Komunikat XXX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego HDK PCK

Komunikat XXX  Jubileuszowego Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego  HDK PCK
odbytego w dniach 25.08.-28.08.2016 r.
Patronat Honorowy objęli:

Władysław Dajczak       Wojewoda Lubuski
Waldemar Sługocki        Senator RP
Sławomir Rybicki           Senator RP
Cezary Sadrakuła           Burmistrz Sławy
Ignacy Odważny            Burmistrz Sulechowa
   
Organizatorzy:

-LOOPCK i LORHDK PCK
-RCKiK w Zielonej Górze
-Urzędy Miast i Gminy w Zielonej Górze, Sławie, Sulechowie, Bojadłach
- JRG PSP w Sulechowie
 
Patronat Medialny objęło Radio Zachód SA i Radio Zielona Góra oraz Gazeta LubuskaTermin i trasa rajdu
25.08 – 28.08.2016 r.
Sława-Bojadła-Klenica-Trzebiechów-Sulechów- Mozów Sława

Kierownictwo Rajdu:
-Pan Jan Kowalczyk                     Komandor Rajdu
-Pan Adrian Michalak                    Sędzia Główny Rajdu
- Pani Bogusława  Fediuk- Pelińska             Biuro Rajdu

W rajdzie uczestniczyło 40 załóg .
Załogi reprezentowały następujące województwa: lubuskie, pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, mazowieckie, łódzkie , śląskie, dolnośląskie,  podlaskie, małopolskie, kujawsko-pomorskie.

Podczas trwania rajdu tradycyjnie już obradowało Prezydium Krajowej Rady HDK PCK.         Rajdowców odwiedzili :
•    Sławomir Kaczyński
•    Janusz Siwiński
•    Andrzej Chałupka
•    Lesław Kosik
•    Tadeusz Kowalewski
•    Jan Kowalczyk

W bieżącym roku w trakcie rajdu obradował 40. Sejmik Ogólnopolskiego Rajdu Czerwona Róża
W uroczystym  otarciu XXX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego HDK PCK wzięli udział zaproszeni goście:
•    dyrektor Biura Senatora RP Waldemara Sługockiego – Jarosław Flakowski,
•    Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła oraz pracownicy Urzędu Miasta w osobach Halina Dąbrowska, Dorota Wójcik i Tomasz Krzymiński
•    Nadleśniczy Nadleśnictwa Sława Śląska Wiesław Daszkiewicz

Klasyfikacja Generalna do 45 lat
I miejsce         – załoga nr 29 Sulechów   
II miejsce        - załoga  nr 36 Gdańsk, Świnice, Stargard
III miejsce        - załoga nr 16 Lubań


Klasyfikacja Generalna powyżej 45 lat   

I miejsce        załoga nr 32 Słupsk
II miejsce        załoga nr 30 Wrocław
III miejsce         załoga nr 24 Luboń
           
Powyższe załogi otrzymują puchary ufundowane przez :
Senatora RP Waldemara Sługockiego   / 3 szt / oraz książka jego autorstwa
Senatora RP Sławomira Rybickiego
Starosty Powiatu Wschowskiego
Prezesa   Polskiego Czerwonego Krzyża
Przewodniczącego Krajowej Rady HDK PCK
Puchar Prezesa Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK w Zielonej Górze
Prezydenta  Miasta Zielonej Góry/ 3 szt.
Puchar  od załogi  Państwa Towpik/ zwycięzców z 2015r.
Burmistrza  Sulechowa
Przewodniczącego Rady Miasta Sulechów
Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK w Sulechowie
Dowódcy  JRG PSP w Sulechowie
Dyrektora OSIR w Sulechowie
Wójta Gminy Bojadła
Puchar Sędziego Głównego Rajdu /3 szt/
Dyrektora ALDEMED w Zielonej Górze
Komandora Rajdu
Puchar Arkadiusza Sowińkiego

Nagrody i upominki ufundowali:
•    Burmistrz Sławy
•    PGNIG Oddział Zielona Góra
•    RCK I K Zielona Góra
•    Sebastian Gadomski – Optyk Zielona Góra, 
•    Krzysztof Katarzyński – Sogest Zielona Góra,
•    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra,
•    Nadleśnictwo Sława Śląska
•    Aldemed  Zielona Góra 
•    Bomadek Trzebiechów   
•    Winnica Cantina Mozów
•    Burmistrz  Sulechowa  
•    Jarosław Bartoszewski  Tczew
•    Podoland Daniel Abratkiewicz
•    KIM Sp. z o.o. - SKODA
•    Gazeta Lubuska
•    Papillio Group

Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej w obydwu grupach wiekowych

Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze funduje  Voucher po 400 złotych na załogę.

I Miejsce  do 45 lat załoga nr 29 Sulechów
I  Miejsce po wyżej  45 lat załoga nr 32 Słupsk

Klasyfikacja kierowców do 45 lat

I   miejsce załoga nr 16 Lubań Dariusz Tylka
II  miejsce załoga nr  36 Świnice W. Michał Stasiak
III miejsce załoga nr  18 Kraków Maciej Filipowski

Klasyfikacja kierowców powyżej 45 lat

I   miejsce załoga nr 32 Słupsk Maciej Pacyno
II  miejsce załoga nr 38 Świnice Grzegorz Stasiak
III miejsce załoga nr 30 Wrocław Dariusz Mikołajczyk

Klasyfikacja pilotów  do  45 lat
I   miejsce załoga nr 29 Sulechów Sebastian Towpik
II  miejsce załoga nr 20 Poznań Wojtek Wojcieszak
III miejsce załoga nr 14 Warszawa Małgorzata Urbaniak
III miejsce załoga nr 30 Dariusz Borowczak

Klasyfikacja pilotów  powyżej  45 lat
I   miejsce załoga nr 32 Słupsk Mieczysław Trocki
II  miejsce załoga nr 17 Mysłowice Krystian Raś
III miejsce załoga nr 19 Police Anna Sieczkarek
III miejsce załoga nr 37 Bytom Waldemar Łapiński

Klasyfikacja Pani do 45 lat
I   miejsce załoga   nr 36 Świnice W., Stargard Gdański Barbara Kaletha - Zys
II miejsce załoga    nr 33 Września Monika Meller   
II miejsce załoga  nr 29 Sulechów Kamila Towpik
III miejsce załoga nr 18 Kraków Anna Świątek   

 Klasyfikacja Pani powyżej 45 lat
I   miejsce załoga   nr 37 Bytom Barbara Czerwińska   
II miejsce załoga    nr 27 Zławieś Wielka Anna Szwabowicz   
III miejsce załoga   nr 17 Mysłowice Stefania Raś

Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym
I miejsce załoga nr 30 Wrocław Dariusz Mikołajczyk
II miejsce załoga nr 31 Zielona Góra Hubert Borowczak   
II miejsce załoga nr 24 Lubonianka Zbyszko Wojciechowski   

Konkurs Wiedzy o Regionie Lubuskim
I   miejsce załoga nr 13 Grodzisk Mazowiecki  Małgorzata Cygnot   
II  miejsce załoga nr 36 Gdańsk Barbara Kaletha -Zys
III miejsce załoga nr 39 Świnice W. Natalia Przytuła   

Konkurs Wiedzy o CK i PCK
I   miejsce załoga nr 36 Gdańsk Barbara Kaletha -Zys
II miejsce załoga nr 37 Bytom
III miejsce załoga nr 31 Zielona Góra Iza Borowczak     

Konkurs na Hasło Rajdowe
I miejsce  załoga nr 30 Wrocław
II  miejsce załoga nr 36 Gdańsk - Świnice
III miejsce załoga nr 13 Warszawa

Puchar Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulechowie dla najlepszej załogi w konkurencji strażackiej
Załoga nr 5 Lubań
Pierwsza Pomoc
I   miejsce załoga nr 27 Przysiek Katarzyna Kowalska     
I miejsce załoga nr 29 Sulechów Sebastian Towpik   
I miejsce załoga nr 31 Zielona Góra Dariusz Borowczak
I miejsce załoga nr Słupsk Mieczysław Trocki   


Najmłodszy kierowca Rajdu         załoga nr 20 Poznań Paulina Wachowiak
Najstarszy Kierowca Rajdu           załoga nr 19 Police Czesław Sieczkarek
Pechowiec Rajdu                           załoga nr 28 Natalia Drzewiecka

Pozostałe niewymienione konkurencje w powyższym komunikacie zostały ujęte w klasyfikacji generalnej.

Za szczególną pomoc w organizacji Rajdu podziękowania  otrzymują:
1.    Barbara Kaletha-Zys        Gdańsk
2.    Andrzej Lenard            Nowa Sól
3.    Adrian Michalak        Kożuchów
4.    Jarosław Bartoszewski                   Tczew

Serdeczne podziękowania kierujemy również do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji i przebiegu rajdu.
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują dyplomy uczestnictwa w rajdzie oraz nagrody i upominki ufundowane przez organizatorów i sponsorów rajdu.
Wszystkie dzieci otrzymują  nagrody i upominki przekazane przez sponsorów rajdu.

Wszystkie nagrody przekazane na XXX   Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK zostały wręczone jego uczestnikom w dniu 28.08.2016 r. w obecności władz samorządowych  i  Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wszystkie artykuły spożywcze przekazano na żywienie rajdowców.
W czasie trwania rajdu krwiodawcy i sympatycy PCK zebrali 3000 zł  na zakup  art. szkolnych  i  książek  / Ogólnopolska  Akcja Wyprawka dla Żaka  / za co serdecznie dziękujemy.

26.08.2016r w piątek  na terenie Ośrodka PCK w Sławie został podstawiony ambulans   Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
z Zielonej Góry, Do udziału w akcji zgłosiło się 47 osób, oddało krew  36  osób pozyskano 16,20    litrów krwi pełnej. Krew oddali rajdowcy oraz mieszkańcy Sławy i okolicy.  Dziękujemy.

XXXI Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK odbędzie się w dniach 24 do 27.08.2017 r. na terenie Ośrodka Polskiego Czerwonego Krzyża w Sławie, na który już dziś  serdecznie państwa zapraszamy.

Sekretarz Rajdu
Bogusława Fediuk – Pelińska
Komandor Rajdu
Jan Kowalczyk 

 

Archiwum bloga