Z głębokim żalem żegnamy Pana Bronisława Tokarczuka

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje że odszedł długoletni Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorzowie Wlkp. Pan Bronisław Tokarczuk.

Pan Bronisław Tokarczuk z Polskim Czerwonym Krzyżem związany był od 1965r. a od 1969r. był honorowym krwiodawcą. Pełnił najwyższe funkcje w Polskim Czerwonym Krzyżu, począwszy od Prezesa Zarządu Rejonowego, Przew. RR HDK PCK w Gorzowie Wlkp. poprzez funkcje Przew. OR HDK PCK i Prezesa Zarządu Okręgowego PCK w Gorzowie Wlkp. członka Krajowej Rady Reprezentantów PCK. Wszystkie te funkcje wypełniał  z dużym zaangażowaniem, poświęcając swój prywatny czas. W swojej działalności wykazywał dużo inicjatywy, która owocowała wymiernymi wynikami w pracy. Kierowany przez Niego ZR PCK w Gorzowie Wlkp. należał do przodujących w woj. lubuskim pod względem pozyskiwania środków finansowych, przeznaczonych na szeroko prowadzoną działalność merytoryczną, a w szczególności pomoc osobom najbiedniejszym , dzieciom ze Świetlicy PCK w Gorzowie Wlkp, pomoc osobom niepełnosprawnym w postaci sprzętu rehabilitacyjnego /min. aparaty słuchowe/.
Pan Bronisław Tokarczuk dużo czasu poświęcał na poszerzenie szeregów HDK, szczególnie w środowisku młodzieżowym. Był inicjatorem i współzałożycielem 4 Klubów HDK PCK w Gorzowie Wlkp. Z jego inicjatywy oznakowano hasłami nawiązującymi do honorowego krwiodawstwa ulice Gorzowa Wlkp. W latach 1990-2003 rokrocznie na bazie biura PCK w Gorzowie Wlkp. przygotowywał 2 akcje zbiorowego oddawania krwi przez młodzież oraz mieszkańców miasta. W 20 akcjach krew oddało ponad 1000 osób uzyskując w ten sposób ponad 450 litrów krwi. W 2002 r. po połączeniu województw stanął na czele władz PCK nowo powstałego województwa lubuskiego - został V-ce Prezesem LOO PCK i V-ce Przew. LO Rady HDK PCK. W latach 2002-2010 uczestniczył w organizacji Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego dla krwiodawców z woj. lubuskiego i całej Polski. W latach 1999-2002 Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego - działał na rzecz rozwoju samorządności naszego województwa. Regularnie w okresie obchodów Dni HDK PCK uczestniczył w szkołach z pogadankami i prelekcjami nt. Honorowego Krwiodawstwa. W latach 1983-2012 przeprowadził 213 spotkania w których uczestniczyło ponad 6300 dzieci i młodzieży. Oddał honorowo 42.125 ml krwi. Za całokształt pracy na rzecz Honorowego Krwiodawstwa otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrzeb odbędzie się w Gorzowie Wlkp. na Cmentarzu przy ul. Żwirowej 26 stycznia 2016 o godz. 11:45.


Archiwum bloga