Podsumowanie X Edycji Programu "Ognisty Ratownik Gorąca Krew" 2015

Protokół

z podsumowania X Edycji Programu

Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie  Polskiego Czerwonego Krzyża

„Ognisty Ratownik Gorąca Krew- 2015r.”

Komisja w składzie :

1.Pan Jan Kowalczyk             przewodniczący

2.Pan Krzysztof Piwowarczyk     członek komisji

3.Pani Bogusława Fediuk-Pelińska   członek komisji


Czas trwania  programu : styczeń – grudzień 2015r.

Do programu  przystąpiły następujące jednostki z terenu województwa lubuskiego: Jednostki Państwowej Straży Pożarnej:


1.JRG PSP w Nowej Soli

2.JRG PSP  w Sulechowie

3.JRG PSK w Kostrzyniu n/Odrą

4.Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej :

1.Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchów

2.Ochotnicza straż Pożarna w Przewozie

3.Ochotnicza Straż Pożarna w Mirostowicach Dolnych

4.Ochotnicza Straż Pożarna w Bieniowie

5.Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kisielinie

6.Ochotnicza Straż Pożarna Łysiny – Wygnańczyce

7.Ochotnicza Straż Pożarna w Iłowej

8.Ochotnicza Straż Pożarna w Borowym

9.Ochotnicza Straż Pożarna  w Lubanicach
Jednostki oceniane były wg następujących kategorii:

1.Najaktywniejsza Jednostka JRG PSP

2.Najaktywniejsza Komenda Powiatowa PSP

3.Najaktywniejsza Jednostka OSP

4.Najaktywniejszy strażak w woj. lubuskim


Kategoria JRG PSP:

Komisja postanowiła nagrodzić :

I  miejsce JRG PSP w Sulechowie

II miejsce JRG PSP w Nowej Soli

III miejsce JRG PSP Kostrzyn n/Odrą

Najaktywniejsza Komenda Powiatowa PSP


I miejsce Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim


Kategoria OSP  - komisja postanowiła :

I.miejsce Ochotnicza Straż Pożarna  w Przewozie

II.miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kisielinie

III. miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w  Mirostowicach Dolnych

IV. miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w  Lubanice

V.miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w  Bieniów                                                                       
VI.miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w  Kożuchowie

VII.miejsce Ochotnicza Straż w Borowie

VIII. miejsce Ochotnicza Straż Pożarna Łysiny-Wygnańczyce

IX. miejsce Ochotnicza Straż Pożarna


Kategoria  najaktywniejszy strażak – komisja postanowiła wyróżnić Pana Andrzeja Wąsika   z OSP w  Starym Kisielinie , Jerzego Hryniewicza za całokształt pracy podczas trwania  programu oraz   Marcina Murawę z Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim

W realizacji programu uczestniczyło 14 jednostek OSP i PSP z terenu województwa lubuskiego, program podsumowało 13 jednostek w których przeprowadzono 37 akcje  zbiorowego oddawania krwi oraz indywidualne oddawanie krwi.Swoisty rekord pobiła OSP w Przewozie – zorganizowali 6 akcji zbiorowego oddawania  krwi na terenie gminy i okolicy , podczas tych akcji  blisko 300  osób oddało 129,600 litrów krwi o 11,250 litrów więcej niż w 2014r.

Należy podkreślić kolejny rekord w OSP w Starym Kisielinie – zorganizowali 3 akcje  w których blisko 250 osób oddało 111,650 litrów krwi

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Sulechowie zorganizowała 9 akcji zbiorowego oddawania krwi, podczas których krew oddało 200 osób pozyskując  91,800 litrów krwi

Jesteśmy  bardzo zadowoleni , że do naszego programu dołączyła kolejna jednostka tj. JRG PSP z Kostrzyna n/Odrą. Krwiodawcy zrzeszeni w tej jednostce pozyskali 28,800litrów krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i Oddziały Terenowe pobrały  1.425 donacji   pozyskując   641,300 litrów krwi.  W stosunku do roku 2014  pobrano o 125,150   litry krwi więcej.


Najwięcej krwi pobrano w następujących jednostkach:

1.OSP w Przewozie 129,600

2. OSP w Starym Kisielinie 11,650

3.JRG PSP w Sulechowie 91,800

4.Komenda Pow. PSP w Krośnie Odrz. 63,000

5.JRG PSP w Nowej Soli 60,300

6.OSP w Mirostowicach Dolnych 54,450

W latach 2006-2012 na terenie woj. lubuskiego powstało 7 klubów HDK PCK przy jednostkach OSP i PSP. Należy podkreślić, że do X  Edycji Programu „Ognisty Ratownik Gorąca Krew” przystąpili krwiodawcy  z JRG PSP Kostrzyn nad Odrą

Komisja składa serdecznie podziękowania wszystkim strażakom uczestniczącym w programie „Ognisty Ratownik Gorąca Krew”. Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji i pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i z Oddziałów Terenowych za sprawne pobieranie krwi podczas realizacji programu.


Archiwum bloga