Uroczystość z Okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - 24 listopad Filharmonia Zielonogórska

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przygotował Wojewódzka Uroczystość z Okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, która odbyła się 24 listopada w Filharmonii Zielonogórskiej.

Podczas uroczystości zostały wręczone:

- Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu
- Godność Członka Honorowego Polskiego Czerwonego Krzyża (za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia)
- Odznaki Honorowe PCK II,III, IV stopnia
- Odznaki Honorowe za zasługi dla województwa lubuskiego
- Kryształowe Serca
- Odznaki Zasłużony Honorowy Dawcy Krwi po oddani 18, 12 oraz 6 litrów krwi
- Złoty Krzyżyk po oddaniu ponad 50 litrów krwi (za szczególne działania na rzecz Stowarzyszenia)

Na Uroczystość przybyli:

Senator RP Pan Waldemar Sługocki
Wicewojewoda Lubuski Pan Jan Świrepo
Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubuskiego Pani Ewa Jaske ( w imieniu Pani Marszałek Elżbiety Polak)
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Pan Edward Fedko
Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Pan Igor Kosowicz

Ponadto w Uroczystości uczestniczyli przedstawiciele miast,gmin,samorządów, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół i zakładów pracy, opiekunowie Szkolnych Kół PCK, media a przede wszystkim Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i działacze Polskiego Czerwonego Krzyża.Archiwum bloga