Spotkanie ZHDK - 28.03.2015

Dnia 28.03.2015 r w Biurze Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża odbyło się uroczyste wręczenie odznak i legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Odznaki wręczał Przewodniczący Lubuskiej Okręgowej Rady HDK PCK Pan Jan Kowalczyk wraz z Prezydium LO Rady HDK PCK. Ponad 20 osób otrzymało odznaki i legitymacji ZHDK po oddaniu 6,12 i 18 litrów krwi. Krwiodawcy na uroczyste spotkanie przybyli ze swoimi rodzinami.
 Pani Marta Zemboldt otrzymuje odznakę ZHDK 
po oddaniu 5 litrów krwi z rąk 
Przewodniczącego Jana Kowalczyka.
Pani Marta jest członkiem 
Klubu HDK PCK 
"Elektrociepłownia SA Zielona Góra".

Archiwum bloga