Świetlice PCK

Początek nowego roku szkolnego to również rozpoczęcie zajęć w naszych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych . Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzi 2 świetlice: w Zielonej Górze "Wiewiórki" oraz w Nowej Soli "Perełki". W świetlicy realizowane są m.in. takie zadania jak: pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, spotkania z kulturą, nauka zdrowego stylu życia, zajęcia profilaktyczne, dożywianie, pomoc rzeczowa – paczki świąteczne. Zajęcia odbywają się pod opieką wykwalifikowanej kadry. Pozyskane środki podczas zbiórki "Godne dzieciństwo" przeznaczone są min. na przygotowanie posiłków dla podopiecznych naszych świetlic. Dziękujemy  !Archiwum bloga