Raport roczny #napomocUkrainie

 Polski Czerwony Krzyż przeznaczył już ponad 250 000 000 zł na pomoc humanitarną dla ofiar konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Przez rok PCK dawał schronienie, najpotrzebniejszą pomoc i  organizował długofalowe projekty dla ponad 1 200 000 uchodźców, którzy przybyli do Polski. Dodatkowo we współpracy z innymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz partnerami biznesowymi wysyłał regularną pomoc do Ukrainy – dotychczas było to prawie 750 transportów z ponad 5 600 ton pomocy humanitarnej.

 Więcej informacji oraz szczegółowy raport do pobrania:

https://pck.pl/ponad-cwierc-miliarda-zlotych-na-pomoc-humanitarna-dla-uchodzcow-z-ukrainy/ 
Archiwum bloga