Realizacja Podprogramu 2018 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od 2015r uczestniczy w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa realizował Podprogram 2018 w ramach PO PŻ 2014-2020.  
Od 2015 roku Lubuski Oddział Okręgowy PCK uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).
Podprogram 2018 rozpoczęliśmy w odnowionym magazynie i doposażonym w nową szafę chłodniczą i elektryczny „paleciak” zakupiony z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. 
Dnia 30.06.2019 magazyn żywności LO Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli zakończył realizację podprogramu 2018.
W okresie od sierpnia 2018 do końca czerwca obsługiwaliśmy 3743 osoby z:
Nowa Sól Miasto – 1551 osób
Nowa Sól Gmina – 240 osób
Bytom Odrzański - 232 osób
Nowe Miasteczko - 414 osób
Siedlisko              - 108 osób
Sława                  -   914 osób
W okresie od sierpnia do czerwca wydaliśmy ponad 145,33 tony żywności w 18546 paczkach.

            Uczestnikom programu zaproponowaliśmy 16 działań towarzyszących w formie programów i warsztatów edukacyjnych o tematyce zdrowego odżywiania prowadzonych przez specjalistkę oraz 2 programów edukacyjnych o tematyce ekonomicznej. W programach uczestniczyły 304 osób.
Każdy uczestnik programów edukacyjnych został wyposażony w podręcznik kulinarny przygotowany przez specjalistkę żywienia.

            Sprawne działanie magazynu było możliwe dzięki wsparciu finansowemu:
 Miasta - Gminy Nowa Sól, Miasta i Gminy Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański i Sława oraz Gminy Siedlisko oraz wsparciu wolontariuszy, którzy pomagali w wydawaniu żywności.

UNIA EUROPEJSKA                                                                             PROGRAM OPERACYJNY                                                                       
EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY                                                    POMOC ŻYWNOŚCIOWA 
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM                                                     2014 – 2020

 
 

Archiwum bloga