Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi PCK 2018/2019


Kolejny raz, w związku z zakończeniem roku szkolnego, nadszedł czas na podsumowanie pracy, działalności i przeprowadzonych akcji przez Zielonogórską Grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża (SIM PCK) w roku szkolnym 2018/2019. W tym to właśnie roku, Zielonogórska Grupa SIM PCK liczyła 27. członków, która była wspierana jeszcze większą grupą wolontariuszy uczestniczących w różnych akcjach.
Tzw. SIM’y spotykały się przynajmniej raz w miesiącu, a dzięki życzliwości Dyrektora BURSY, spotkania odbywały się w BURSIE w Zielonej Górze. Na każdym zebraniu, wolontariusze mieli okazję rozwijać swoje umiejętności i wymieniać się doświadczeniami związanymi z wolontariatem. Na spotkaniach wolontariusze poznali podstawy udzielania Pierwszej Pomocy, zapoznali się z pracą Straży Pożarnej, dowiedzieli się co dzieje się z krwią po oddaniu jej przez dawcę, nauczyli się podstaw samoobrony,
a także uczestniczyli w zajęciach z jogi.
Do zadań Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK należy m. in. przeprowadzanie zajęć edukacyjnych wśród najmłodszych. W tym roku szkolnym dla dzieci z przedszkoli przygotowane zostały 2 programy edukacyjne: „Bezpieczny Patrol” i „Drogowe ABC”. SIM’y w ramach tych projektów uczyły dzieci bezpiecznych postaw i zachowań na drodze, a także w czasie uprawiania sportu latem i zimą. Kolejnym projektem edukacyjnym prowadzonym przez SIM’y jest program „Dziel się uśmiechem”, który skierowany był dla szkół podstawowych w klasach 1-6. Tym razem wolontariusze instruowali i wyjaśniali, jak ważna jest higiena jamy ustnej i propagowali wśród dzieci zdrowe nawyki.
Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi PCK jest wspierali Oddziału Rejonowego PCK w Zielonej Górze, poprzez propagowanie krwiodawstwa, przeprowadzanie pokazów Pierwszej Pomocy na wszelkiego rodzaju eventach oraz szkołach, a także prowadzenie happeningów i przeprowadzanie zbiórek żywności i pieniędzy.
W dniu 12 czerwca 2019 r. odbyło się ognisko, na którym mieliśmy okazję podziękować wszystkim wolontariuszom, a tym najbardziej zaangażowanym w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża mogliśmy wręczyć drobne upominki. Wszyscy wolontariusze, którzy regularnie uczestniczyli na zajęcia otrzymali zaświadczenia o członkostwie w Grupie.
Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy.
Archiwum bloga