Dzień Walki z Głodem 2018

Jednym z alarmujących zjawisk współczesnego świata jest zwiększająca się skala niedostatku i ubóstwa. I nie dotyczy to, jakby się mogło wydawać, tylko krajów rozwijających się, ale w coraz większym stopniu krajów uprzemysłowionych. Niestety, problem ubóstwa społeczeństwa dotyka w znacznej mierze także i Polskę. W wyniku takiej sytuacji ekonomicznej wiele rodzin ma ograniczony dostęp do artykułów żywnościowych, ze względu na brak środków finansowych na ich zakup, czego skutkiem jest niedożywienie, a co gorsze, coraz częściej również i głód.

16 października na zielonogórskim deptaku grupa SIM PCK rozdawała pieczywo przekazana z piekarni GRONO oraz RZEPKA. W tym dniu również młodzież Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świdnicy rozdawali wszystkim uczniom owoce w ramach  drugiego śniadania, a wolontariusze w Nowej Soli zbierali datki na zakup żywności dla podopiecznych Oddziału Rejonowego PCK w Nowej Soli.Archiwum bloga