Zjazd Sprawozdawczy Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK

24 marca w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa odbył się Zjazd Sprawozdawczy Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas zjazdu zostały odczytane min. sprawozdanie z działalności Oddziału Okręgowego w roku 2017 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po wysłuchaniu wyż.wym. sprawozdań, delegaci z Oddziałów Rejonowych PCK udzielili absolutorium Lubuskiemu Zarządowi Okręgowemu PCK.

Zjazd Sprawozdawczy był również okazją do podziękowania za lata pracy na rzecz Stowarzyszenia Panu Dyrektorowi Ryszardowi Marczewskiemu, który ustąpił ze swojego stanowiska.  
Z dniem 1 kwietnia p.o. Dyrektora LOO PCK została Pani Paulina Grzesiowska - Nowak.

Archiwum bloga