Realizacja Działań Towarzyszących Podprogramu 2017 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W  realizowanych działaniach w ramach środków towarzyszących Polski Czerwony Krzyż założył pomoc i wsparcie dla różnych grup osób w 8 programach edukacyjnych, które odbyły się w okresie od września do grudnia 2017 wzięło udział 99 osób w tym 71 kobiet i 28 mężczyzn. Wszystkie były poświęcone zasadom zdrowego odżywiania i sposobom przetwarzania i przechowywania żywności w sposób nie powodujący marnotrawieniu żywności.

W 2018 kontynuację   programów edukacyjne rozpoczęliśmy 16  i 23 stycznia.
 19 stycznia odbyły się pierwsze warsztaty kulinarne w Świetlicy PCK w Nowej Soli dla matek z dziećmi  gdzie rodzinnie przygotowywano zdrowe dania dla dzieci i dorosłych. Dzieci oceniały, które przygotowane przekąski są zdrowsze.

W dniach 06, 13 i 20 marca od godz. 16.00 rozpoczynamy realizację kolejnego cykl programów edukacyjnych poświęconych odżywianiu, przetwarzaniu produktów żywnościowych otrzymywanych w Podprogramie 2017. A od godz. 17.00 rozpoczną się warsztaty edukacyjne „Ekonomia w gospodarstwie domowym”.  

Każdy uczestnik programów edukacyjnych zostanie wyposażony w:
-  podręcznik kulinarny przygotowany przez specjalistkę żywienia
-  podręcznik „ ekonomia domowa” z bilansem miesięcznym przygotowany przez ekonomistę

Na zajęcia zaproszeni są wszyscy beneficjenci pobierający żywność z magazynu PCK w Nowej Soli poprzez plakat umieszczony na tablicy informacyjnej magazynu i MOPS w Nowej Soli oraz informację pisemną wręczaną przez pracownika magazynu odbierającym żywność.

Archiwum bloga