Praca w Lubuskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża


Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża poszukuje pracownika na stanowisko:  

Specjalista LOO PCK
 
1. Zakres głównych zadań na stanowisku pracy:
- udział w realizacji projektów i przedsięwzięć współfinansowanych z dotacji (w tym merytoryczne rozliczanie projektów),
- monitorowanie stanu prac Punktów Opieki PCK,
- praca z klientami PCK
- organizowanie zbiórek publicznych
- organizacja spotkań roboczych, seminariów i konferencji o tematyce związanej z działalnością PCK,
- współpraca ze Szkolnymi Kołami, Klubami HDK, Oddziałami Rejonowymi.

2. Wymagania obligatoryjne:
- wykształcenie: min. średnie,
- doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 3-letni staż pracy,
- znajomość głównych dokumentów dot. wolontariatu, zbiórek publicznych,
- biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, w szczególności programów Word i Excel,
- umiejętności samoorganizacji pracy i funkcjonowania w zespole,
- chęć do pracy, uczciwość, sumienność, rzetelność i terminowość.

3. Wymagania fakultatywne
- umiejętność rozliczania dokumentów finansowo-księgowych, w tym płacowych.
- prawo jazdy kat. B
- obsługa strony www
- komunikatywna znajomość języka angielskiego, języka niemieckiego

4. Warunki pracy:

-Praca w dużym zakresie samodzielna w siedzibie w Zielonej Górze, możliwe wyjazdy służbowe – głównie na obszarze województwa lubuskiego, niekiedy poza.
-Praca od kwietnia/maja 2018 – początkowo na umowę na czas określony.
-Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy.Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

5. Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

-Życiorys/CV i list motywacyjny ( w CV proszę zawrzeć klauzulę o ochronie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (t.j. Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 r. z późn. zm.)”.

Na etapie rozmów kwalifikacyjnych do wglądu:
- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
- dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego/niemieckiego (ewentualnie test językowy).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć osobiście / przesłać pocztą do dnia 15 kwietnia 2018 r. Decyduje data: wpływu do siedziby Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Miejsce składania dokumentów:
Lubuski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Jedności 22 b
65-018 Zielona Góra

Dokumenty można składać osobiście – w siedzibie, w dziale Kadr , adres jak wyżej.(8:30 -15:00).

Archiwum bloga