Świetlica PCK Wiewiórka - Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny

W miesiącu lutym  nasza świetlica PCK „Wiewiórka” przystąpiła do projektu  zorganizowanego przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze pt. „ Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny”.

Głównym celem projektu jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy wśród wychowanków świetlicy na temat szkodliwości stosowania alkoholu i środków psychoaktywnych oraz umocnienie w dzieciach i młodzieży przekonań i mechanizmów przeciwstawiania się zagrożeniom współczesnego świata.

W skrócie „ Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny” składa się z czterech bloków tematycznych : alkohol, narkotyki, papierosy i przemoc.  Od lutego do maja dzieci pod opieką wychowawcy będą wykonywały zadania zawarte w programie, jednocześnie biorąc udział w różnych konkursach.  Ostatni, piąty etap, który odbędzie się w czerwcu będzie imprezą plenerową, podsumowującą czteromiesięczną pracę naszych podopiecznych .
Nasza świetlica otrzymała także roczny zapas materiałów plastycznych i wiele gier planszowych, przy których będziemy miło spędzali czas. Ogromnie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tak ciekawym przedsięwzięciu jakim jest „ Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny” oraz za pamięć i docenienie działalności naszej świetlicy.

Archiwum bloga