Realizacja Podprogramu 2017 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od czterech lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy  z Agencją Rynku Rolnego realizuje Podprogram 2017 w ramach PO PŻ 2014-2020.
Od 2015 roku Lubuski Oddział Okręgowy PCK uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako  Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).
    Na dzień 31.12.2017 magazyn żywności LO  Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli obsługuje 3702 beneficjentów z gmin:
Nowa Sól Miasto – 1634 osób
Nowa Sól Gmina –  460 osób
Bytom Odrzański -  230 osób
Nowe Miasteczko -  348 osób
Siedlisko              -  118 osób
Sława                  -   912 osób
W okresie od września do 30 grudnia wydaliśmy ponad 53,5 tony żywności w 11500 paczkach.

Uczestnikom programu zaproponowaliśmy 8 działań towarzyszących w formie programów edukacyjnych o tematyce zdrowego odżywiania prowadzonych przez specjalistkę. W programach uczestniczyło 99 osób.
Następne programy edukacyjne rozpoczęliśmy 16 stycznia. 19 stycznia odbędą się pierwsze warsztaty kulinarne w Świetlicy PCK w Nowej Soli dla matek z dziećmi od godz. 15.00  a 23 stycznia zapraszamy wszystkich chętnych na godz. 16.00  również na ulicę Parafialną 4.
Każdy uczestnik programów edukacyjnych zostanie wyposażony w podręcznik kulinarny przygotowany przez specjalistkę żywienia.

Archiwum bloga