XII Edycja Programu PCK - Ognisty Ratownik Gorąca Krew

Protokół z podsumowania XII Edycji Ogólnopolskiego Programu
Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie  Polskiego Czerwonego Krzyża
„Ognisty Ratownik Gorąca Krew- 2017 r.”

Komisja w składzie :
1.    Pan Jan Kowalczyk                       przewodniczący
2.    Pan Krzysztof Piwowarczyk          członek komisji
3.    Pani Bogusława Fediuk-Pelińska    członek komisji

Czas trwania  programu : styczeń – grudzień 2017r.
Do programu  przystąpiły następujące jednostki z terenu województwa lubuskiego:
 Jednostki Państwowej Straży Pożarnej:
1.    JRG PSP w Nowej Soli
2.    JRG PSP  w Sulechowie
3.    Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej :
1.    Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchów
2.    Ochotnicza straż Pożarna w Przewozie
3.    Ochotnicza Straż Pożarna w Mirostowicach Dolnych
4.    Ochotnicza Straż Pożarna w Bieniowie
5.    Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kisielinie
6.    Ochotnicza Straż Pożarna w Iłowej
7.     Ochotnicza Straż Pożarna w Borowym
8.    Ochotnicza Straż Pożarna  w Lubanicach
9.    Ochotnicza Straż Pożarna w Kolsku

Jednostki oceniane były wg następujących kategorii:
1.    Najaktywniejsza Komenda Powiatowa PSP
       2.   Najaktywniejsza Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
       3.   Najaktywniejszy strażak w woj. lubuskim

Komisja  w powyższym składzie postanowiła nagrodzić i wyróżnić
W kategorii : Najaktywniejsza Komenda Powiatowa PSP
1.    KM PSP Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Sulechów
2.    Komenda Powiatowa PSP  Krosno Odrzańskie
3.    Komenda Powiatowa PSP w Nowej Soli

W kategorii :  Najaktywniejsza Jednostka  OSP 
1.    Jednostka OSP w Przewozie
2.    Jednostka OSP w Starym Kisielinie-Zielona Góra
3.    Jednostka OSP W Mirostowicach Dolnych
4.    Jednostka OSP w Lubanicach
5.    Jednostka OSP w Bieniowie

W kategorii :  Najaktywniejszy strażak
1.    Pana Wąsika Andrzeja         OSP Stary Kisielin Zielona Góra
2.    Pana Ryszarda Kołoda         OSP Lubanice
3.    Pana Witkę Zbigniewa         OSP Mirostowice Dolne
4.    Pana Czajkowskiego Rafała        OSP Lipna
5.    Pana Micinowskiego Daniela        OSP Lubanice
6.    Pana Murawę Marcina         PSP Krosno Odrzańskie
7.    Pana  Jerzego Hryniewicza  z Wojskowej Straży Pożarnej z Potoku za całokształt pracy podczas trwania  programu 
Firma Podoland – Daniel Abratkiewicz ufundowała 45 swoich wyrobów-maści i serum          do regeneracji suchej skóry i paznokci.
Otrzymali je:
1.    Ochotnicza Straż Pożarna w Przewozie
2.    Ochotnicza Straż Pożarna w Lubanicach
3.    Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Sulechowie
W realizacji programu uczestniczyło 12 jednostek OSP i PSP z terenu województwa lubuskiego, program podsumowało 12 jednostek, w których przeprowadzono 38 akcji  zbiorowego oddawania krwi oraz indywidualne oddawanie krwi.

Swoisty rekord pobiła OSP w Przewozie – zorganizowali 6 akcji zbiorowego oddawania  krwi na terenie gminy, podczas tych akcji  362 osoby oddały 162,900  litrów krwi, o 19,350 litrów więcej niż w 2016r.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Sulechowie zorganizowała 6 akcji zbiorowego oddawania krwi, podczas których 292 osoby oddały 131,350 litrów krwi.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i Oddziały Terenowe pobrały    1.548  donacji  tym samym    pozyskując 696,600  litrów krwi.  W  roku 2017 pobrano o 169 donacji  tj. więcej niż w roku ubiegłym  uzyskując  o 76,050 litra. 
Najwięcej krwi pobrano w następujących jednostkach:
1.    162,900            OSP Przewóz
2.    131,400            JRG Sulechów
3.     93,150            OSP Stary Kisielin-Zielona Góra
4.     66,600            OSP Mirostowice Dolne
5.     65,250            OSP Kożuchów
6.     65,250            KP PSP Krosno Odrzańskie
W latach 2006-2012 na terenie woj. lubuskiego powstało 7 klubów HDK PCK przy jednostkach OSP i PSP.     W 2018r. powstaje nowy Klub HDK PCK przy OSP w Otyniu.

Nagrody, puchary i upominki ufundowali:
1.    Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze
2.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
3.    Daniel Abratkiewicz Podoland
4.    Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.
5.    Zarząd Wojewódzki ZOSP  Województwa 

Komisja składa serdecznie podziękowania wszystkim strażakom uczestniczącym w ogólnopolskim programie „Ognisty Ratownik Gorąca Krew 2017.”. Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji i pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i z Oddziałów Terenowych za sprawne pobieranie krwi podczas realizacji programu.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Ryszarda Kołody z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubanicach – gospodarza dzisiejszej uroczystości.


Archiwum bloga