Wojewódzka uroczystość z okazji Dni HDK PCK - 21.11.2017 Filharmonia Zielonogórska

Co roku Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizują wojewódzką uroczystość z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi. W tym roku uroczystość odbyła się 21 listopada w Filharmonii Zielonogórskiej. Jest to doskonała okazja aby podziękować krwiodawcom, działaczom oraz wolontariuszom Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy na przestrzeni ostatnich lat systematycznie oddawali krew oraz szerzyli idee czerwonokrzyskie. Swoją obecnością zaszczycili :  Katarzyna Osos - Posłanka RP, Władysław Dajczak - Wojewoda Lubuski, Tomasz wątor - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Wioleta Haręźlak - Wiceprezydent Zielonej Góry, Ryszard Klisowski, Piotr Radny, Anna Kozłowska, Ryszard Szcząchor, Tadeusz Krupa, gen. Wojciech Skowronek, Piotr Fabijański oraz przedstawiciele Urzędów Miast Gmin, Samorządów, Przedstawiciele Służb Mundurowych, Dyrektorzy Szkół i Zakładów pracy, Opiekunowie Szkolnych Kół PCK oraz przede wszystkim Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz działacze Polskiego Czerwonego Krzyża.

Poniżej lista odznaczonych krwiodawców oraz członków Polskiego Czerwonego Krzyża:

Złotym Krzyżem  Zasługi:
1.    Pan Duczmiński Romuald    ZHDK  Sulechów

Srebrnym Krzyżem  Zasługi
1.    Pan Klisowski Ryszard        ZHDK , Wójt Gminy Przewóz
2.    Pan Ludkowski Roman        ZHDK Zielona Góra
3.    Pan Ostapczuk Marek        ZHDK Sulechów

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz wkład pracy w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w środowisku dziecięco-młodzieżowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r.
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 2017. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymują opiekunowie Szkolnych Kół i Klubu Wiewiórka Polskiego Czerwonego Krzyża:

1.    Pani Jankowska Dorota            Op. SKPCK  w Kijach
2.    Pani Mijalska Jolanta            Op. SKPCK w Brodach

Na podstawie decyzji z dnia 5.09.2017 za wybitne zasługi dla honorowego krwiodawstwa, oraz krzewienia idei czerwonokrzyskich Minister Zdrowia nadał Odznakę Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu.               
Wyróżnieni zostali :

1.    Pan Jędrzejak  Mateusz            ZHDK Zielona Góra
2.    Pan Pawłowski Zbigniew            ZHDK Gubin
3.    Pan Pich Krzysztof            ZHDK Kiełcz
4.    Pan Nużyński Grzegorz            ZHDK Żary
5.    Pan Romanowski Krzysztof        ZHDK Zielona Góra
6.    Pan  Żywicki Lucjan            ZHDK Gubin

Za całokształt pracy w Polskim Czerwonym Krzyżu Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej PCK wyróżnieni zostali krwiodawcy, działacze oraz sponsorzy :

Odznakę Honorową PCK  I stopnia otrzymują:

1.    Pan Bernad Stanisław        ZHDK Krosno Odrzańskie
2.    Pani Hrycak Danuta         Kierownik Biura PCK Żagań
3.    Pan Kozłowski Julian        ZHDK Sulechów
4.    Pani Łodyga Regina        ZHDK Sulechów
5.    Pan Peliński Zbigniew        członek PCK

Odznakę Honorową PCK II stopnia otrzymują:

1.    Pani Balcewicz Iwona        Bank Chleba  Świebodzin
2.    Pani Kindra-Cybulska Teresa    Opiekun Klubu Wiewiórka Gubin
3.    Pani Pelińska-Butyniec Paula    członek PCK- Sponsor Zielona Góra
4.    Pan Ślawski Eugeniusz        Sponsor PCK Żary
5.    Pan Wąsik Andrzej            Prezes  Klubu HDK PCK „Ognik” Zielona Góra
6.    Pan Zborowski Henryk        Prezes Klubu HDK PCK „Kolejarz” Czerwieńsk

Odznakę Honorową PCK III stopnia otrzymują:

1.    Pan Białas Andrzej            ZHDK Sulechów
2.    Pan Cichy  Leonard        ZHDK Sulechów
3.    Pani  Fabisz-Kołodzińska Monika   Dyrektor RCKiK Zielona Góra
4.    Pan Gromnicki Edward        ZHDK Żary
5.    Pani Konopacka Dorota        Opiekun SK PCK Zielona Góra
6.    Pani Maćkowska  Dorota        Dyrektor Szkoły Żagań
7.    Pan Rynkiewicz Paweł        Sympatyk PCK Międzyrzecz
8.    Pani Szabunia Anna        Opiekun SK PCK Zielona Góra
9.    Pan Tychowski Paweł        ZHDK NOSG Krosno Odrzańskie
10.    Pani Wilczek Małgorzata        Opiekun SK PCK Stary Kisielin-Zielona Góra
11.    Pani Żuk Maria            Opiekun SK PCK Zielona Góra

Odznakę Honorową PCK IV stopnia otrzymują:
1.    Pani Adamska Gabriela            Wolontariusz PCK Gubin
2.    Pani Kaliszewska Joanna            Opiekun SK PCK Zielona Góra
3.    Pan Kuczak Sławomir            Wiceprezes  OR PCK  Zielona Góra
4.    Pani Kukulska  Dorota            Sponsor PCK Zielona Góra
5.    Pan Majdańczyk Piotr            ZHDK NOSG Krosno Odrzańskie
6.    Pan Matysik Damian            Prezes Klubu HDK PCK „Policja” ZGóra
7.    Pani Pietrukowicz Renata        Sympatyk PCK Gorzów Wlkp.
8.    Pani Stein Joanna            Kronikarka Klubu HDK PCK  „Kolejarz”
9.    Pani Szkwarek Dorota            Sympatyk PCK Sulęcin
10.    Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gubinie       

Na wniosek Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze  Uchwałą  Sejmiku  Województwa Lubuskiego  z 2017 r. „Odznaką Honorową  za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” wyróżnieni zostali:

1.    Pan Filipkiewicz Mirosław            ZHDK Międzyrzecz
2.    Pan Modrzyk Romuald                Prezes OR PCK Sulechów

Uchwałą Kapituły Kryształowego Serca – za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża Kryształowym Sercem wyróżnieni zostali:

1.    Pani Wioleta Haręźlak            Z-ca Prezydenta  M. Zielona Góra
2.    Pan Ochotny Mariusz             Prezes Klubu HDK PCK    Gubin
3.    Pan  Ostapczuk Marek             ZHDK Sulechów
4.    Pan Wojniusz Ryszard            Prezes OR PCK  Międzyrzecz

Zgodnie  z zarządzeniem  Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia  28.04.2016r.  Pan Janusz Kubicki  Prezydent  Miasta Zielona Góra przyznał    nagrody  - Złoty Medal jako wyraz uznania za osiągnięcia mające znaczenie dla Miasta Zielona Góra. Otrzymują je Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi  z Zielonej Góry:    

1.    Pan Suchowiecki Leszek    
2.    Pan Zadrożny Ryszard       
3.    Pan Zborowski Henryk         

W dowód uznania za najpiękniejszy Dar Humanitarny – Bezinteresowne Długoletnie Oddawanie Krwi Lubuski Oddział Okręgowy  Polskiego Czerwonego Krzyża nadał: po oddaniu 18 litrów krwi wyróżnieni zostali następujący Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi:

1.    Pan Herkt Mirosław             ZHDK Słubice
2.    Pan Junke Paweł                ZHDK Zielona Góra
3.    Pan Matuszewski Maciej            ZHDK Zielona Góra
4.    Pan Mroczkowski Władysław        ZHDK Krosno Odrzańskie / wszystkie 3/
5.    Pan Owczarczak Adrian            ZHDK Krosno Odrzańskie
6.    Pan Wasyńczuk Konrad            ZHDK Zielona Góra
7.    Pan Zalewski Czesław            ZHDK Zielona Góra
8.    Pan Miazga Adam                ZHDK Zielona Góra
       
W dowód uznania za najpiękniejszy Dar Humanitarny – Bezinteresowne Długoletnie Oddawanie Krwi Lubuski Oddział Okręgowy  Polskiego Czerwonego Krzyża nadał :
Srebrną  Odznaką Zasłużony  Honorowy  Dawca Krwi po oddaniu 12 litrów  krwi, wyróżniony  został  :

1.    Pan  Winiarz Jarosław            ZHDK Świebodzin

W dowód uznania za najpiękniejszy Dar Humanitarny – Bezinteresowne Długoletnie Oddawanie Krwi Lubuski Oddział Okręgowy  Polskiego Czerwonego Krzyża nadał :
Brązową Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwipo oddaniu 6  litrów krwi wyróżnieni zostali następujący Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi:

1.    Pan Cybulski Jakub            ZHDK Zielona Góra
2.    Pan Czerwiński Adam            ZHDK Konotop
3.    Pan Galiński Adam            ZHDK Zielona Góra
4.    Pan Jagiełowicz Sebastian        ZHDK Zielona Góra
5.    Pani Kowalewicz Marta            ZHDK Zielona Góra
6.    Pan Kurkiewicz Wojciech            ZHDK Zielona Góra
7.    Pan Matuszczak Marek            ZHDK Zielona Góra
8.    Pan Marciniak Krzysztof            ZHDK Zielona Góra
9.    Pan Stein Jarosław            ZHDK Zielona Góra
10.   Pan  Wypszlak Krzysztof            ZHDK Zielona Góra

Wyróżnienie Lubuskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za oddanie  ponad 50 litrów krwi Złoty Krzyżyk  otrzymują  Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi :

1.    Pan Jan Kopecki            ZHDK  Kożuchów
2.    Pan Duczmiński Romuald            ZHDK Sulechów
3.    Pan Barszczak Janusz        ZHDK Sulechów

W związku ze zbliżającym się Dniem Wolontariusza (05.12.) Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze przygotował podziękowania dla długoletnich wolontariuszy. Wśród nich są:

1.    Pani Chreptak Agata
2.    Pani Musielak Iga

Materia Video - TVP3 od 9:55 TUTAJ
Materiał Audio - Radio Zielona Góra TUTAJ

Archiwum bloga