Komunikat XXXI Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego HDK PCK - Sława
Komunikat
XXXI  Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego  HDK PCK
odbytego w dniach 24.08.-27.08.2017 r.

Organizatorzy:
-Lubuski Oddział Okręgowy i Lubuska Okręgowa Rada Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża


Patronat Honorowy objęli:
Władysław Dajczak                                       Wojewoda Lubuski
Waldemar Sługocki                                       Senator RP
Cezary Sadrakuła                                            Burmistrz Sławy
Ignacy Odważny                                             Burmistrz Sulechowa
Danuta Madej                                                 Burmistrz Żar
   

Patronat Medialny objęły Radio Zachód SA i Radio Zielona Góra oraz Gazeta Lubuska

Termin i trasa rajdu

24.08 – 27.08.2017 r.
Sława-Bojadła-Klenica-Trzebiechów-Sulechów- Mozów -Sława

Kierownictwo Rajdu:
-Pan Jan Kowalczyk                                                                 Komandor Rajdu
-Pan Adrian Michalak                                                              Sędzia Główny Rajdu
- Pani Bogusława  Fediuk- Pelińska                                        Biuro Rajdu

W rajdzie uczestniczyło 43 załogi.
Załogi reprezentowały następujące województwa: lubuskie, pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, mazowieckie, łódzkie , śląskie, dolnośląskie,  małopolskie, kujawsko-pomorskie.

Podczas trwania rajdu tradycyjnie już obradowało Prezydium Krajowej Rady HDK PCK. Rajdowców odwiedzili :
·         Sławomir Kaczyński
·         Janusz Siwiński
·         Andrzej Chałupka
·         Lesław Kosik
·         Tadeusz Kowalewski
·         Jan Kowalczyk

W bieżącym roku w trakcie rajdu obradował  41. Sejmik Ogólnopolskiego Rajdu Czerwona Róża.
Podczas trwania XXXI Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego HDK PCK wzięli udział zaproszeni goście:
·         Burmistrz Sławy -  Cezary Sadrakuła, oraz Kierownik Działu Promocji Tomasz Krzymiński
·         Burmistrz Żar – Olaf Napiórkowski
·         Burmistrz Sulachowa – Ignacy Odważny
·         Przew.Rady Miasta  Sulechowa – Stanisław Kaczmar
·         Wójt Gminy Wijewo – Mieczysław Dróżdżyński
·         Dyrektor Biura Senatora Sługockiego – Andrzej Janecki
·         Członek Zarządu WSOP RP Woj. Lubuskiego Stanisław BatorPuchary, nagrody i upominki ufundowali:
·         Senator RP Waldemara Sługockiego  
·         Burmistrz Sławy
·         Burmistrz  Sulechowa 
·         Burmistrz Żar
·         Starosta Powiatu Wschowskiego
·         Starosta Powiatu Nowosolskiego
·         Prezes PCK
·         Przewodniczący Krajowej Rady HDK PCK
·         Prezes Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK w Zielonej Górze
·         Komandor Rajdu
·         Prezydent  Miasta Zielonej Góry
·         Przewodniczący Rady Miasta Sulechów
·         Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK w Sulechowie
·         Dowódca  JRG PSP w Sulechowie
·         Dyrektor OSIR w Sulechowie
·         Wójt Gminy Bojadła
·         Wójt Gminy Wijewo
·         PGNiG Oddział Zielona Góra
·         Elektrociepłownia  S.A. Zielona Góra
·         RCKiK Zielona Góra
·         Sebastian Gadomski – Optyk Zielona Góra, 
·         Krzysztof Katarzyński – Sogest Zielona Góra,
·         Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra,
·         Nadleśnictwo Sława Śląska
·         Nadleśnictwo Sulechów
·         Aldemed  Zielona Góra 
·         Bomadek Trzebiechów   
·         Winnica Cantina Mozów
·         Podoland Daniel Abratkiewicz
·         KIM Sp. z o.o. - SKODA
·         Gazeta Lubuska
·         Papillio Group
·         Biuro Informacji Turystycznej w Zielonej Górze
·         Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Sulechów
·          Spółdzielnia Mieszkaniowa Kamienna 12 Sulechów
·         Sulechowskie Stowarzyszenie FORUM
·         Fabryka Nici AMANDA
·          Fabryka Makaronów SULMA
·         JOY JANS Sulechów
·         Zakład Urządzeń Technicznych w Sulechowie
·         Krzyżaniakowie Złotnicy z Sulechowa
·         Apolinary Dziatko BUDMET Sulechów
Oraz wielu innych sponsorów.

Klasyfikacja generalna  - wszystkie załogi otrzymują puchary
I   miejsce załoga nr 15 Poznań
II  miejsce załoga nr  30 Sulechów
III miejsce załoga nr  27 Gdańsk
IV miejsce załoga nr 16 Kraków
V miejsce załoga nr  27 Żary
Vi miejsce załoga nr 43 Świnice
VII miejsce załoga nr 18 Lubań
VIII miejsce  załoga nr 17 Gdańsk
IX miejsce załoga nr 24 Luboń
X miejsce załga nr 42 Świnice

Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej dla załogi nr 15 z Poznania
Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze funduje  Voucher  o wysokości 720 złotych.
(3 dorosłych + dziecko)

Klasyfikacja kierowców
I   miejsce załoga nr 30 Towpik – Zasimuk Sabina -  Sulechów
II  miejsce załoga nr  15 Wojcieszak Wojciech - Poznań
III miejsce załoga nr  1 Wolny Stefan – Knurów
IV miejsce załoga nr  17 Plewa Romuald - Gdańsk
V miejsce załoga nr  24 Wojciechowski Zbyszko - Luboń
V miejsce załoga nr  26 Rybak Paweł - Żary

Klasyfikacja pilotów 
I   miejsce załoga nr 26 Kosałka Sebastian – Żary – otrzymał rower  Burmistrza Sławy  C. Sadrakuły
II  miejsce załoga nr 42 Stasiak Maciej - Świnice
III miejsce załoga nr 43 Przytuła Magdalena - Świnice
IV  miejsce załoga nr 4 Cyngot-Lesiak Magdalena - Warszawa
V miejsce załoga nr 25 Kuczma Krystian - Żary

Klasyfikacja Kobiet
I   miejsce załoga nr 38 Sawa Anna - Police
II  miejsce załoga nr 15 Wachowiak Paulina -Poznań
III miejsce załoga nr 6 Kicińska Łucja Tychy
IV  miejsce załoga nr 30 Towpik Kamila - Sulechów
V miejsce załoga nr 18 Koćma Małgorzata - Lubań
               
Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym
I   miejsce załoga nr 43 Natalia Przytuła - Świnica
II  miejsce załoga nr 42 Stasiak Michał - Świnice
II miejsce załoga nr 30 Towpik-Zasimuk Sabina - Sulechów
II miejsce załoga nr 24 Wojciechowski Zbyszko - Luboń
II miejsce załoga nr 17 Plewa Romuald - Gdańsk
II miejsce załoga nr 15 Wojcieszak Wojciech - Poznań

Konkurs Wiedzy o Regionie Lubuskim
I   miejsce załoga nr 30 Zasimuk Łukasz -Sulechów
II  miejsce załoga nr 43 Przytuła Natalia - Świnice
III miejsce załoga nr 42 Stasiak Maciej - Świnice
III  miejsce załoga nr 17 Harber Anna - Gdańsk

Konkurs Wiedzy o CK i PCK
I   miejsce załoga nr 34 Mikołajczyk Dariusz - Wrocław
II  miejsce załoga nr 24 Zbyszko Wojciechowski - Lubonianka
II miejsce załoga nr 17 Kaleta -Zys Barbara - Gdańska
III  miejsce załoga nr 8 Lis Andrzej - Tychy
III miejsce załoga nr 27 Schulz Maiara - Gdańsk
III miejsce załoga nr 32 Iza Borowczak – Zielona Góra

Konkurs na Hasło Rajdowe
I   miejsce załoga nr 27 Gdańsk
II  miejsce załoga nr 24 Luboń
III miejsce załoga nr 16 Kraków
IV  miejsce załoga nr 17 Gdańsk

Puchar Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulechowie dla najlepszej załogi w konkurencji strażackiej   otrzymuje Zał. Nr 10 Tychy


Pierwsza Pomoc
I   miejsce załoga nr 4 Stasiak Magda
I  miejsce załoga nr 10 Sotka Agnieszka
I miejsce załoga nr 43 Przytuła Magda

Załoga  nr 31 Elektrociepłownia SA Zielona Góra otrzymuje upominek niespodziankę  z okazji  31. Ogólnopolskiego Rajdu HDK PCK

Za zajęcie ostatniego miejsca załoga nr 6 ( z załóg które wyjechały na trasę) otrzymuje upominek  od Burmistrza Żar. Najlepsza załoga z Żar nr 26 również otrzymuje upominek od Burmistrza z Żar.

Najmłodszy uczestnik Rajdu Pawełek Chatowski z załogi 9 Tychy otrzymuje upominek.


Pozostałe niewymienione konkurencje w powyższym komunikacie zostały ujęte w klasyfikacji generalnej.

Za szczególną pomoc w organizacji Rajdu podziękowania  otrzymują:
1.                  Barbara Kaletha-Zys                      Gdańsk
2.                  Andrzej Lenard                               Nowa Sól
3.                  Radosłąw Michalak                        Kożuchów
4.                  Karol Zjawin                                    Sulechów
5.                  Kornelia  Głowacka                        Nowa Sól

Serdeczne podziękowania kierujemy również do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji i przebiegu rajdu.
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują dyplomy uczestnictwa w rajdzie oraz nagrody i upominki ufundowane przez organizatorów i sponsorów rajdu.
Wszystkie dzieci otrzymują  nagrody i upominki przekazane przez sponsorów rajdu.

Wszystkie nagrody przekazane na XXXI  Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK zostały wręczone jego uczestnikom w dniu 27.08.2017 r. w obecności władz samorządowych  i  Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wszystkie artykuły spożywcze przekazano na żywienie rajdowców.

W czasie trwania rajdu krwiodawcy i sympatycy PCK zebrali 2. 315 zł  na zakup  podręczników dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych / Ogólnopolska  Akcja Wyprawka dla Żaka  / za co serdecznie dziękujemy.

25.08.2017r. w piątek  na terenie Ośrodka PCK w Sławie został podstawiony ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry. Do udziału w akcji zgłosiły  się 42 osób, krew oddało 41 osób,  pozyskano 18,450 litrów krwi pełnej. Krew oddali rajdowcy oraz mieszkańcy Sławy i okolicy.  Dziękujemy.

XXXII Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK odbędzie się w dniach 23-26.08.2018 r. na terenie Ośrodka Polskiego Czerwonego Krzyża w Sławie, na który już dziś  serdecznie państwa zapraszamy.

Sekretarz Rajdu
Bogusława Fediuk – Pelińska
Komandor Rajdu
Jan KowalczykArchiwum bloga