PODPROGRAM 2016 ( WRZESIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017) - aktualizacja W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  Lubuski Odział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze rozpoczął Dystrybucję żywności z magazynu prowadzonego w Nowej Soli ul. Wrocławska 20 w podprogramie 2016. Program ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych ( budżet państwa) w podziale 85% i 15% alokacja Funduszu dla Polski w latach 2014 – 2020 wynosi około 473 mln. EUR a wkład środków krajowych to 83 mln. EUR.

„Podprogram 2016” został rozpoczęty we wrześniu 2016 roku.
Ośrodki Pomocy Społecznej z Miasta Nowa Sól, Miasta i Gminy Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko oraz gminy Nowa Sól i Siedlisko rozpoczęły kwalifikowanie podopiecznych do programu pomocy żywnościowej. W grudniu 2016 roku dołączyło Miasto i Gmina Sława.

Na dzień 31.03.2017 roku żywność odbierało 2321 osób z:
Nowa Sól Gmina – 55 osób
Nowa Sól Miasto – 1649 osób
M i G Bytom Odrzański – 209 osób
M i G Nowe Miasteczko – 379 osób
Gmina Siedlisko – 104 osób
M i G Sława – 516 osób
Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze jako jednostka regionalna realizująca dystrybucję żywności prowadzi działania w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez organizację  15 działań dla 418 osób
-  2  warsztatów kulinarnych 
-  13 programów edukacyjnych o tematyce odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności

Pierwsze programy edukacyjne zostały przeprowadzone w listopadzie 2016 dla  69 osób oraz w styczniu , pozostałe w lutym i marcu 2017  tj. 13 programów dla 205 osób.

Warsztaty kulinarne odbędą się w kuchni Ośrodka PCK w Sławie:  27 kwietnia i 11 maja od godz. 16:00.

 Na warsztaty zapraszamy beneficjentów programu, którzy zechcą poznać zasady zdrowego odżywiania oraz przepisy na dania z produktów, które otrzymują w  podprogramie 2016


Od 1 stycznia 2017 roku zostało zmienione kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej : Jeżeli dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł. dla osoby w rodzinie.
Rodziny, które nie otrzymały skierowań do pomocy żywnościowej z powodu nieco za wysokiego dochodu mogą ponownie ubiegać się o skierowania w macierzystych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Archiwum bloga