Ognisty Ratownik Gorąca Krew - XI EdycjaProtokół
z podsumowania XI Edycji Programu
Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie  Polskiego Czerwonego Krzyża
„Ognisty Ratownik Gorąca Krew- 2016 r.”


Komisja w składzie :

Pan Jan Kowalczyk                    przewodniczący
Pan Krzysztof Piwowarczyk            członek komisji
Pani Bogusława Fediuk-Pelińska       członek komisji


Czas trwania  programu : styczeń – grudzień 2016r.

Do programu  przystąpiły następujące jednostki z terenu województwa lubuskiego:

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej:

1.RG PSP w Nowej Soli
2.JRG PSP  w Sulechowie
3.JRG PSP w Kostrzynie n/Odrą
4.Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej :
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchów
2.Ochotnicza straż Pożarna w Przewozie
3.Ochotnicza Straż Pożarna w Mirostowicach Dolnych
4.Ochotnicza Straż Pożarna w Bieniowie 
5.Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kisielinie
6.Ochotnicza Straż Pożarna w Iłowej
7.Ochotnicza Straż Pożarna w Borowym
8.Ochotnicza Straż Pożarna  w Lubanicach

Jednostki oceniane były wg następujących kategorii:
1.Najaktywniejsza Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP
2.Najaktywniejsza Komenda Powiatowa PSP
3.Najaktywniejsza Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
4.Najaktywniejszy strażak w woj. lubuskim

Kategoria JRG PSP:
Komisja postanowiła nagrodzić :
I  miejsce JRG PSP w Sulechowie
II miejsce JRG PSP w  Kostrzynie n/Odrą
III miejsce JRG PSP w Nowej Soli

Najaktywniejsza Komenda Powiatowa PSP
I miejsce Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim

Kategoria OSP  - komisja postanowiła przyznać :
I.miejsce Ochotnicza Straż Pożarna  w Przewozie
II.miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kisielinie
III.miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w  Mirostowicach Dolnych
IV.miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w  Lubanice
V miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w  Bieniów                                                                  
VI. miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w  Kożuchowie
VII.miejsce Ochotnicza Straż w Borowym
VIII. miejsce Ochotnicza Straż Pożarna Iłowa

Kategoria  najaktywniejszy strażak – komisja postanowiła wyróżnić Pana Ireneusza Ciepły  i nadać mu tytuł Strażaka roku województwa lubuskiego   z OSP w Przewozie za wyjątkowe zaangażowanie podczas trwania programu i osiągniecie w nim tak wspaniałych wyników, Pana Andrzeja Wąsika z OSP w Starym Kisielinie-Zielona Góra ,Pana Marcina Murawę z KP PSP z Krosna Odrzańskiego , Pana Pawła Stajkowskiego z JRG w Kostrzynie n/Odrą Pana  Tomasza Lechkiego i Jerzego Hryniewicza za całokształt pracy podczas trwania  programu  W realizacji programu uczestniczyło 12 jednostek OSP i PSP z terenu województwa lubuskiego, program podsumowało 12 jednostek, w których przeprowadzono 41 akcji  zbiorowego oddawania krwi oraz indywidualne oddawanie krwi.
.
Swoisty rekord pobiła OSP w Przewozie – zorganizowali 6 akcji zbiorowego oddawania  krwi na terenie gminy, podczas tych akcji  blisko 317  osób oddało 143,550 litrów krwi o 13,950 litrów więcej niż w 2015r.
Należy podkreślić kolejny rekord w OSP w Starym Kisielinie – zorganizowali 4 akcje  w których blisko 223 osób oddało 100,350 litrów krwi
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Sulechowie zorganizowała 10 akcji zbiorowego oddawania krwi, podczas których 232 osoby oddało 104,400 litrów krwi.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i Oddziały Terenowe pobrały  1.379  donacji pozyskując 620,550  litrów krwi.

Najwięcej krwi pobrano w następujących jednostkach:
1.OSP w Przewozie   143,550
2.JRG PSP Sulechów    104,400
3.OSP w Starym Kisielinie 100,350
4.Komenda Pow. PSP w Krośnie Odrz. 56,700

W latach 2006-2012 na terenie woj. lubuskiego powstało 7 klubów HDK PCK przy jednostkach OSP i PSP.  Komisja składa serdecznie podziękowania wszystkim strażakom uczestniczącym w programie „Ognisty Ratownik Gorąca Krew 2016.”. Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji i pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i z Oddziałów Terenowych za sprawne pobieranie krwi podczas realizacji programu.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Ryszarda Klisowskiego Wójta Gminy Przewóz i  Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnej – gospodarza dzisiejszej uroczystości.

Archiwum bloga